Oslo Børs - DOLP01 - nytt lån til notering 01.02.2013

Nytt lån til notering på Oslo Børs 01.02.2013

Lånets navn: Dolphin Group ASA 12/16 FRN Ticker: DOLP01 Instrument ID: 1300204 ISIN: NO0010662901 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 400 mill, lukket lån Forfallsdato: 14.11.2016 Rente: 9,66 % (3 mnd NIBOR + 7,75 %) Rentebærende f.o.m.: 14.11.2012 Sektorliste: Industry Bonds (OI) Tilretteleggere: DNB Markets, Pareto Securities and SEB Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjengelig på [http://www.oslobors.no], låntakers hjemmeside [http://www.dolphingeo.com] og tilretteleggers hjemmeside [http://www.seb.no/mb] fra og med første noteringsdag.

About Us

Dolphin Group ASA is the Parent company of Dolphin Geophysical AS, a global full-range, asset light supplier of marine Geophysical services. Dolphin operates a fleet of new generation, high-capacity seismic vessels and offers contract seismic surveys, Multi-Client projects and processing services on a worldwide basis. Dolphin Group ASA is listed at Oslo Stock Exchange (OSE ticker: DOLP).