Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA

Udo Helmbrecht, δίνει έμφαση στις εφικτές αξίες για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην ΕΕ, ενώ επισημαίνει τις προκλήσεις στην IoT (τεχνολογία που σχετίζεται με το διαδίκτυο) και την ασφάλεια δεδομένων

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια πρόκληση, να προσδώσει εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και τα προϊόντα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (NIS)» δήλωσε ο Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA, κατά την ετήσια Υψηλού Επιπέδου Εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις 9 Νοεμβρίου, 2015. Ο Helmbrecht τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να θεσπίσει εμπιστοσύνη στον κυβερνοχώρο μεταξύ πολιτών και κλάδου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός τομέας ΤΠΕ με έδρα την ΕΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ΕΕ και στηρίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο.

Ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Günther H. Oettinger, έδωσε έμφαση σε παρόμοιες πτυχές κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο ‘Προοπτικές της ΕΕ για Κύριους Στόχους της Πολιτικής για Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο’: «Η ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει την κοινωνία και την οικονομία μας, φέρνει τεράστιες ευκαιρίες. Τάσεις όπως το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, η κινητή παρακολούθησης της υγείας, οι έξυπνες πόλεις, θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο την ήδη υψηλή ζήτηση για προϊόντα και λύσεις ασφάλειας στην Ευρώπη. Συνήθως, εξετάζουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσα από το πρίσμα 'αδυναμιών' και κινδύνων, ωστόσο εάν εκμεταλλευτούμε τις μεγάλες ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας και γίνουμε πιο ισχυροί στον τομέα αυτό, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας. Χρειαζόμαστε προηγμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ώστε να καταστήσουμε αξιόπιστη την ψηφιακή αγορά μας, καθώς επίσης να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητές της. Και πρέπει να ενισχύσουμε το δικό μας κλάδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ώστε να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Η εκδήλωση παρέχει πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανάμεσα σε μέλη της Επιτροπής, κράτη μέλη, φορείς χάραξης πολιτικής, τον κλάδο, ειδικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κάθε χρόνο επιλύονται φλέγονται ζητήματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τα οποία προσελκύουν την προσοχή υψηλόβαθμων υπευθύνων λήψης αποφάσεων και ηγετικών φυσιογνωμιών στην κοινότητα NIS.

Οι φετινές συζητήσεις διερεύνησαν τρία θέματα, τα οποία συζητούνται ευρέως μεταξύ κύκλων της πολιτικής και της NIS:   'Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην υπηρεσία του κλάδου', 'Ευθυγράμμιση στόχων για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με δημοκρατικές αρχές' και 'Αναγνώριση προκλήσεων και προτεραιοτήτων για τη NIS στην Ευρώπη'. Ηγετικές φυσιογνωμίες που συμμετέχουν περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, τον Francois Thill (Εκπρόσωπο της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας), τον Paul Nemitz (DG Justice), τον Krum Garkov (Εκτελεστικό Διευθυντή, eu-LISA), καθώς και τον Guillaume Poupard (Γενικό Διευθυντή, ANSSI).

Δίνοντας έμβαση στο ρόλο και στον αντίκτυπο του ENISA στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή συζήτηση, ο Udo Helmbrecht δήλωσε: «Ο ENISA, μέσω των καθιερωμένων δικτύων και μελετών του - σε τομείς που υποστηρίζονται επίσης από το πρόγραμμα εργασιών τους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η η-Υγεία, η ασφάλεια IoT - μπορεί να επιτύχει τη δυνητική αξία που είναι εφικτή μέσω της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, για ανάπτυξη της αγοράς της ασφάλειας στην ΤΠ στην Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον, οι νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος 'στα σκαριά' θα έχουν αντίκτυπο στην υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Ο Οργανισμός υποστηρίζει ήδη τις νομοθετικές διαδικασίες (πακέτο τηλεπικοινωνιών, eIDAS, οδηγία NIS και ο κανονισμός περί προστασίας δεδομένων).   Συνεπώς, βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να υποστηρίζει το στάδιο εφαρμογής και να ενεργεί ως σύμβουλος, παρέχοντας στρατηγική διορατικότητα σε Επιτροπές και συμβουλευτικές ομάδες, δημιουργώντας μια ισχυρή κοινότητα σε ό,τι αφορά την Ασφάλεια των Πληροφοριών: 'μαζί, ασφαλείς'».

Η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης και τα βιογραφικά των ομιλητών βρίσκονται διαθέσιμα εδώ. Ακολουθήστε τη συζήτηση στο @HLE15eu

Για συνεντεύξεις και ερωτήματα από τον Τύπο:

Επικοινωνήστε με: press@enisa.europa.eu,Τηλ.+30 2814 409576

Tags:

Subscribe

Documents & Links