Ισχυρότεροι μαζί: Ο ENISA ολοκληρώνει σήμερα την Άσκηση στον κυβερνοχώρο για το 2014

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ολοκλήρωσε σήμερα την τριών φάσεων πανευρωπαϊκή άσκησή του στον κυβερνοχώρο, τη Cyber Europe 2014 (CE2014).

Στη διήμερη εκδήλωση συμμετείχαν, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, περισσότεροι από 50 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ, μεταξύ των οποίων εμπειρογνώμονες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και υψηλόβαθμοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, για να συζητήσουν μια προσομοιωμένη κρίση που ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Απρίλιο του 2014, με την Άσκηση τεχνικού επιπέδου.

Στόχος της Άσκησης στρατηγικού επιπέδου (SLEx) της CE2014 ήταν να διενεργηθεί επισκόπηση των μηχανισμών που είναι διαθέσιμοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση κρίσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης να συζητηθούν οι περιορισμοί τους και η πιθανή μελλοντική ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η άσκηση εξέτασε αρκετά βασικά σημεία, από την κλιμάκωση της κρίσης έως την πολυεθνική συνεργασία και τις νομικές συνέπειες.

Ο ENISA, μέσω της σειράς ασκήσεων στον κυβερνοχώρο, βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση των τωρινών και των μελλοντικών προκλήσεων που θέτει η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τα αρχικά συμπεράσματα της άσκησης υποδεικνύουν την ανάπτυξη μιας ισχυρής πανευρωπαϊκής κοινότητας διαχειριστών κρίσεων στον κυβερνοχώρο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κοινότητα της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ωριμάζει.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA δήλωσε: «Η σειρά ασκήσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δείχνει ότι είμαστε "ισχυρότεροι μαζί". Η άσκηση Cyber Europe 2014 είναι ένα ισχυρό όργανο ανάλυσης και βελτίωσης των ζωτικής σημασίας θεμάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε αντλήσει πολλά διδάγματα, τα οποία θα αναλύσουμε περαιτέρω τους επόμενους μήνες».

Ο ENISA αξιολογεί επί του παρόντος όλες τις φάσεις της άσκησης και θα παρουσιάσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν το Μάιο του 2015. Η επόμενη άσκηση, η Cyber Europe 2016, θα βασιστεί στην εμπειρία από τη Cyber Europe 2014, για να συνεχιστεί η βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη.

Γενικές πληροφορίες:

Ο ENISA, με τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, διοργανώνει τη σειρά Ασκήσεων στον κυβερνοχώρο, με στόχο την προετοιμασία για μεγάλες κρίσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Κατά τις διάφορες φάσεις της Cyber Europe 2014, συνολικά περισσότεροι από χίλιοι επαγγελματίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από περισσότερους από τετρακόσιους οργανισμούς και εικοσιεννιά (29) χώρες δοκίμασαν τις διαδικασίες και τις ικανότητές τους στο πλαίσιο ενός ρεαλιστικού, μεγάλης κλίμακας σεναρίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κατά την #CyberEurope2014, τη μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη άσκηση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που οργανώθηκε ποτέ στην Ευρώπη.

Για μια γρήγορη ματιά στα ενδότερα της Cyber Europe:

https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/preparing-for-the-unknown-a-peek-into-cyber-europe

https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-europe/ce2014/cyber-europe-2014-information/visual-material-for-cyber-europe-2014/cyber-europe-2014-video-clip

Για συνεντεύξεις: Παναγιώτης Τριμίντζιος, Εμπειρογνώμων Ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, email: Panagiotis.Trimintzios@enisa.europa.eu, τηλ. +30 2814409648, Razvan Gavrila, Εμπειρογνώμων Ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, email: Razvan.Gavrila@enisa.europa.eu, τηλ. +30 2814409644

Tags:

Subscribe

Documents & Links