About Us

Exel Oyj on komposiittisia urheiluvälineitä ja teollisuusprofiileja suunnitteleva, valmistava ja markkinoiva teknologiayritys. Exelin liiketoiminta muodostuu Sport- ja Teollisuus-liiketoiminnoista. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Exel Oyj is a technology company which designs, manufactures and markets composite sports equipment and industrial applications. Exel's operations comprise two divisions: Sport and Industry. The personnel's expertise and high level of technology play a major role in Exel's operations. The core of the operations is based on own, internally developed composite technology, product range based on it and the domination of selected market segments with a strong quality and brand image. The company's growth is based on permanent search of new applications and development in co-operation with customers. Exel concentrates on niche segments and on profitable growth.