Effnet renodlar

Styrelsen för Effnet Holding AB har beslutat att genomföra en utdelning av verksamhetsområdet Header Compression. Beslutet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma. Varje befintlig aktie i Effnet Holding AB kommer att berättiga till utdelning av en aktie i bolaget HC Holding AB, ett nytt bolag vars enda tillgång förutom kontanta medel är samtliga aktier i Effnet AB. Aktien i HC Holding AB avses att noteras på NASDAQ OMX First North.

Utdelningen möjliggör den planerade renodlingen och särnoteringen av bolagets verksamhets-områden som tidigare aviserats. Utdelningen förbättrar väsentligt förutsättningarna för att delta i strukturaffärer och branschkonsolideringar samt ökar affärsområdenas slagkraft på marknaden. Värderingen av bolagets respektive verksamhetsområden förväntas också förenklas. 

Styrelsen föreslår vidare att Effnet Holding AB ändrar firma till Factum Electronics Holding AB samt att en sammanläggning (omvänd split) av bolagets aktier genomförs. Förslaget innebär att varje hundratal aktier sammanläggs till en aktie.

Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i HC Holding kommer att framläggas på en extra bolagsstämma den 2 december 2010. 

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och byte av firma kommer att framläggas på en extra bolagsstämma den 16 december 2010.

Kallelser till ovan nämnda bolagsstämmor bifogas detta pressmeddelande. Kallelserna kommer att publiceras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 18 november 2010.

Preliminär tidplan för utdelning av HC Holding AB

Extra bolagsstämma i Effnet Holding: 2 december 2010
Preliminär första dag för handel i aktien exklusive rätt till utdelning: 6 december 2010
Preliminär avstämningsdag för rätt till utdelning 8 december 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran E. Larsson, Styrelseordförande Effnet Holding AB, 0705 65 68 69
Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00; 0703-17 77 93


OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.