Yritysten luottamus tulevaisuuteen on selvästi nousussa

Lehdistötiedote 29.5.2002 3i:n European Barometer-tutkimus: Yritysten luottamus tulevaisuuteen on selvästi nousussa Yksityisten yritysten luottamus poliittiseen, taloudelliseen ja liiketoimintaympäristöön on edelleen parantunut. Vuosineljänneksittäin tehtävän 3i European Barometer -tutkimuksen luottamusindeksi lähti laskuun vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä, kävi pohjalla viime vuoden lopulla ja kääntyi jälleen nousuun kuluvan vuoden alussa. Nyt julkaistavan raportin mukaan indeksi on edelleen noussut helmikuun tasolta ollen nyt -39. [REMOVED GRAPHICS] 3i European Barometer -indeksin kehitys Q2/1998-Q2/2002 Tutkituista viidestä Euroopan maasta neljässä usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Espanjassa indeksi ylsi positiiviseksi (+6) ensimmäistä kertaa 18 kuukauteen. Italia pääsi nollatasolle ja Iso-Britanniassa indeksi nousi jyrkästi -82:sta -7:ään. Ranskakin on elpymässä nopeammin kuin maaliskuun barometrituloksista voitiin päätellä. Ainoastaan Saksassa luottamusindeksi laski (-96), vaikkakin saksalaisyritykset luottavat enemmän lyhyen tähtäimen liikevaihtoennusteisiinsa kuin muut. 3i:n pääjohtajan Brian Larcomben mukaan barometri kuvastaa talouden parantumista monissa Euroopan maissa: "On hienoa, että 18 vaikean kuukauden jälkeen usko tulevaisuuteen on nousemassa ympäri Eurooppaa. Iso-Britanniassa nouseva trendi on jo huomattava. Vaikka manner- Euroopassa tilanne on vielä heikompi, Espanjassa barometri-indeksi on jo positiivinen ja Italiassakin lähellä sitä." Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ere Kariola, 3i Finland Puhelin: 09-6815 4452, sähköposti: ere.kariola@3i.com Tutkimusraportin tilaukset: Karoliina Heimo, 3i Finland Puhelin: 09-6815 4464, sähköposti: karoliina.heimo@3i.com 3i 3i on kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö. Se investoi kasvuyrityksiin eri toimialoilla ja on merkittävä yritysjärjestelyiden rahoittaja. 3i keskittyy erityisesti yrityksiin, joissa on merkittävä kasvupotentiaali ja vahva johto. 3i toimii paikallisten sijoitustiimiensä kautta Euroopassa, USA:ssa ja Aasian-Tyynenmeren -alueella. 3i:n tähänastiset sijoitukset ovat yhteensä 23 miljardia euroa. Maaliskuun lopussa 2002 päättyneen puolivuotiskauden aikana 3i sijoitti keskimäärin 6,6 miljoonaa euroa jokaisena työpäivänä. Lisätietoja: www.3i.com 3i-yritysbarometri 3i European Barometer -tutkimus on toistettu vuosineljänneksittäin kesäkuusta 1998 alkaen Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Nyt julkaistava kysely suoritettiin huhtikuun aikana ja siihen osallistui 550 yritystä, joihin 3i on sijoittanut. Tutkimusindeksi on painotettu maan koon mukaan (kotimaisella bruttokansantuotteella mitattuna). Indeksi oli korkeimmillaan (+81) kesäkuussa 1998 ja alimmillaan (-109) vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/29/20020529BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/29/20020529BIT00270/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/29/20020529BIT00270/wkr0003.200