Detemir- ja aspartinsuliinia nyt myös lasten diabeteksen hoitoon

Euroopan komissio on hyväksynyt pitkävaikutteisen detemirinsuliinin käytön 6–17-vuotiaiden diabeteksen hoidossa. Myös pikavaikutteisen aspartinsuliinin käyttö laajeni 2–6-vuotiaiden diabeetikkojen hoitoon.

Detemirinsuliini on pitkävaikutteinen ja aspartinsuliini lyhytvaikutteinen insuliinianalogi. Insuliinianalogit ovat biosynteettisesti valmistettuja insuliineja, joissa ihmisinsuliinin molekyylirakennetta on muunneltu. Novo Nordisk on ensimmäinen yhtiö, jonka valikoimissa on sekä pitkävaikutteinen että lyhytvaikutteinen insuliinianalogi diabetesta sairastavien lasten hoitoon. Detemirinsuliinille myönnettiin kesäkuussa 2004 myyntilupa Euroopan unionissa aikuisten diabeteksen hoitoon. Nykyään sitä markkinoidaan kymmenessä Euroopan maassa. Detemirinsuliinin erityiskorvattavuushakemuksen käsittely Suomessa on kesken. Aspartinsuliini on ollut markkinoilla vuodesta 2000. Aspartinsuliini on erityiskorvattava lääkevalmiste. Detemirinsuliini auttaa hallitsemaan verensokeritasoa perinteisiä insuliinivalmisteita vakaammin päivästä toiseen, jolloin diabeetikko kykenee ennakoimaan oman vointinsa ja välttämään liian matalasta verensokerista johtuvia kohtauksia, jotka varsinkin yöaikaan tai autolla ajettaessa voivat olla kohtalokkaita1-7, 8-9. Detemirinsuliinin ei ole myöskään todettu aiheuttavan insuliinihoitoon yleisesti liittyvää painonnousua2-9. Aspartinsuliini on lyhytvaikutteinen insuliinianalogi, pikainsuliini, jota käytetään välittömästi ennen tai jälkeen aterian10,11. Tutkimuksissa on osoitettu, että NovoRapid paitsi merkittävästi alentaa myös säilyttää alemman HbA1c-arvon eli sokerihemoglobiinin kolmen vuoden käytön aikana12. Lisäksi aspartinsuliinin on todettu merkittävästi vähentävän yöllisiä hypoglykemioita 13.

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Liitteet & linkit