HONEYWELL ESITTELI OHJAUS- JA TURVALAITTEIDEN INNOVAATIOITA 25. VUOSITTAISESSA ASIAKASTAPAHTUMASSA

Ryhmätyöhön ja tietoverkkojen turvallisuuteen liittyvät innovaatiot keskeisellä sijalla Honeywellin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan käyttäjäryhmäsymposiumissa.

NIZZA, RANSKA, 20.11.2013 – Honeywell (NYSE: HON) esitteli uusimpia teknologioita ja ratkaisuja teollisuusyrityksille 25. vuosittaisessa Honeywellin käyttäjäryhmäkonferenssissa (HUG 2013), joka järjestettiin marraskuussa Nizzassa, Ranskassa. Esillä oli mm. entistä laajempi valikoima tuotteita öljy- ja kaasuteollisuudelle.

Lähes 1 000 Honeywellin teknologioiden käyttäjää, joukossa merkittävien öljy- ja kaasualalla, kemiallisessa teollisuudessa, sellu- ja paperialalla sekä metalli- ja kaivosalalla toimivien yhtiöiden edustajia, osallistui Honeywellin teollisuusautomaatioryhmän järjestämään 2013 EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) -symposiumiin.

– Teollisuuslaitoksilla on nykyään monia mm. energia-alan kehittymiseen, globaalien markkinoiden epävarmaan tilanteeseen ja ympäristömääräysten muuttumiseen liittyviä haasteita, joiden vuoksi niiden on välttämättä parannettava tehokkuutta ja tuottavuutta, sanoo teollisuusautomaatioryhmän johtaja Darius Adamczyk. – Honeywell on pitkään toimittanut ratkaisuja, joilla mahdollistetaan turvallinen työympäristö, toiminnan nopea aloittaminen, tuotannon kasvu, käyttövarmuus ja kyberturvallisuus. Honeywellin käyttäjäryhmätapahtumissa voimme tavata asiakkaita ja keskustella heidän kanssaan alan haasteista. Siten voimme jatkossakin optimoida tuotteitamme ja tarjota ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaiden tarpeita.

HUG 2013 -konferenssissa osallistujat tutustuivat Honeywellin suureen vuorovaikutteiseen Experion® Collaboration Station -työasemaan, jolla saadaan kuva- ja tietoliikenneyhteys kansainvälisiin asiantuntijoihin. Näin henkilökunta voi analysoida eri toimintoihin liittyviä tapahtumia ja ratkaista nopeasti ongelmia. Honeywellin muita, mm. kyberturvallisuuteen, hälytysten ja toimintojen hallintaohjelmiin sekä etätoimintoihin liittyviä teknologioita käsiteltiin myös Honeywellin ja asiakkaiden vetämissä tietoiskuissa ja paneelikeskusteluissa. Osallistujille kerrottiin myös uusista automaatioratkaisujen ja järjestelmien tehokkuutta lisäävistä palveluista, joiden avulla asiakkaat voivat varmistaa tuotantotavoitteiden saavuttamisen.

– Vaikka tietojen kerääminen on aina tärkeää, vieläkin tärkeämpää on analysoida tietoja ja muuttaa toimintatapoja saatujen tulosten edellyttämällä tavalla. Honeywell on esitellyt useita tähän suuntaan ohjaavia teknologioita. Esimerkiksi uusi Collaboration Station -työasema on saanut paljon huomiota, sanoo Honeywellin teollisuusautomaatioryhmän teknologiajohtaja Jason Urso.

– Uudella teknologialla on aina oma paikkansa, mutta myös mm. palvelukonsultoinnille, tietojen visualisoinnille ja analysoinnille sekä ryhmätyötä parantaville työkaluille on kasvava tarve.

Teknologiaseminaarien ja keskustelualueiden lisäksi käytettävissä oli esittelytila, jossa asiakkaat tutustuivat Honeywellin uusiin ja aiemmin julkistamattomiin teknologioihin, mm.:

-        Öljy- ja kaasuteollisuuden automaatio: Uusi, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä varustettu Experion SCADA tehostaa toimintaa ja yksinkertaistaa huomattavasti tuhansien laitteiden konfigurointia. Sen avulla käyttäjät voivat konfiguroida laiteympäristön suoraan tarvitsematta tehdä sitä manuaalisesti. Honeywellin uusi RTU2020 Remote Terminal Unit (RTU) parantaa laitoksen hajautettujen yksiköiden toimintaa tehostamalla etävalvontaa, vianmääritystä ja laitehallintaa. Siinä on ainutlaatuisella tavalla yhdistetty alhainen virrankulutus, tehokas kaapelointi ja sisäänrakennettu HART I/O with Field Device Manager -integrointi. Integroitu Experion SCADA auttaa puolestaan visualisoimaan tietoja, jolloin operaattorit voivat yksinkertaistaa öljy- ja kaasuputkien sekä -lähteiden hallintaa.

-        Maakaasun mittaus: Honeywell julkistaa kolme uutta tuotetta maakaasun prosessointiin. ERZ 2000-NG -virtauslaskin on tarkoitettu kaasun siirtoon liittyviin sovelluksiin, joissa mitataan kaasuvirtausta ja lasketaan energiankulutusta. Kaikki tiedot voidaan myös lukea vakiotyyppisten protokollien avulla muihin järjestelmiin. Elektroninen kaasun määrän korjain EC600 on sertifioitu tuote, jolla tehdään kaasun määrän muunnoslaskuja kaasun ulostulopisteessä. Tuotetta voidaan käyttää erillisenä järjestelmänä tai yhdessä kaasumittarin kanssa parantamaan virtauksen hallintaa. PGC 9303 -kaasukromatografi on ensimmäinen kaasukromatografi, jolla voi mitata sekä maakaasun laatua että vedyn ja hapen määrää. Sillä voi tehdä mittauksia sovelluksissa, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, biokaasuun ja sähkön muuttamiseen kaasuksi. Saksan PTB-instituutti on hyväksynyt uuden työkalun.

-        Kenttälähettimet: Honeywellin SmartLine-lämpötilalähetin on alan ensimmäinen modulaarinen, erittäin luotettava lähetin. Se parantaa tuotantolaitoksen yleistä suorituskykyä ja työn tuottavuutta vaikeissa olosuhteissa. SmartLine-lähettimien ainutlaatuiset ominaisuudet helpottavat kenttälaitteiden tukea ja edistävät toimintavarmuutta. Lähettimissä on muun muassa graafinen näyttö, jolla voidaan tarkastella prosessitietoja graafisessa muodossa ja välittää viestejä valvomosta.

-        Terminaalitoiminnot: Honeywell Enrafin Terminal Manager R620 on verkkopohjainen ratkaisu, jolla voi helpottaa, valvoa ja ohjata tuotteiden jakelua bulkkiterminaalissa ja näin parantaa turvallisuutta ja varastonhallintaa, täyttää viranomaismääräykset, vähentää kustannuksia ja tehostaa ”tank-to-head-office” -integrointia.

Lisätietoja näistä sekä muista Honeywellin EMEA-käyttäjäryhmän symposiumissa esitellyistä uusista teknologioista ja palveluista: www.honeywellusersgroup.com.

#   #     #

Honeywell (www.honeywell.com) on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon keskittyvä Fortune 100 monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, kodeissa, rakennuksissa ja teollisuudessa käytetyt hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn liittyvät materiaalit. Honeywellin pääkonttori sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa, Morrisin kaupungissa, ja yrityksen osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin, Lontoon ja Chicagon arvopaperipörsseissä. Muita uutisia ja tietoja Honeywellista on osoitteessa www.honeywellnow.com. Honeywellin teollisuusautomaatio (HPS, Honeywell Process Solutions) on osa Honeywellin globaalia Automaatio- ja ohjausratkaisut -liiketoimintaa (ACS, Automation and Control Solutions), jonka tuotteet, järjestelmäratkaisut ja palvelut tehostavat tuottavuutta ja luovat turvallisuutta ja mukavuutta arkipäivän elämään niin kotona, työpaikalla, liikenteessä kuin vapaa-aikanakin. Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaatiosta voit lukea verkkosivultamme www.honeywellprocess.com.

Experion® on Honeywell Internationalin rekisteröity tuotemerkki.

HPS infografiikka

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.