HONEYWELL NYKYAIKAISTAA POHJOISMAIDEN SUURIMMAN JALOSTAMON

Uusi ohjausjärjestelmä tehostaa toimintaa ja kasvattaa puhtaan polttoaineen tuotantoa Lysekilin jalostamolla

BRACKNELL, Englanti, 21.11.2013 – Honeywell (NYSE:HON) on voittanut Preem AB:n järjestämän jalostamon nykyaikaistamista koskevan urakkakilpailun. Kohde on Euroopan suurimpiin kuuluva Preemraf Lysekil -jalostamo, johon on määrä asentaa Honeywellin Enhanced High Performance Process Manager (EHPM) -prosessinohjausjärjestelmä.

Projektin tavoitteena on merkittävästi pidentää Etelä-Ruotsissa sijaitsevan jalostamon nykyisen ohjausjärjestelmän käyttöikää. Ruotsin suurin öljyntuottaja Preem AB aikoo uuden ohjelmiston avulla jopa kolminkertaistaa nykyisten ohjauslaitteiden suorituskyvyn.

Preem AB:n yli 18 miljoonan tonnin jalostuskapasiteetti on yli 75 prosenttia Ruotsin ja noin yksi kolmasosa koko Pohjolan kapasiteetista. Preem AB on Ruotsin merkittävin matalarikkisen dieselpolttoaineen toimittaja. Dieselin rikkipitoisuus on alle 5 ppm (miljoonasosaa), joka alittaa selvästi Euro 4 -standardissa asetetun 50 ppm:n rajan. – Honeywellin Enhanced High Performance Process Managerin ansiosta Preem pystyy nykyaikaistamaan jalostamonsa ja kasvattamaan tuotantoa sekä samalla hyödyntämään aiemmin tehtyjä investointeja ja aineettomia oikeuksiaan, toteaa Honeywellin teollisuusautomaatioryhmän elinkaariratkaisujen ja -palvelujen johtaja John Rudolph.

Nykyaikaistaminen toteutetaan jalostamon huoltoseisokin yhteydessä eikä se edellytä ylimääräisiä tuotantokatkoksia. Projektin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. – Investointi perustuu Lysekilin asemaan alueen suurimpana jalostamona ja hyödyttää laitosta vielä vuosikymmeniä, sanoo Preem AB:n automaatiopäällikkö Lars Andresson. – Nykyaikaistamisen ansiosta voimme ylläpitää ja parantaa turvallista ja tehokasta toimintaamme ilman koko järjestelmän vaihtamisesta aiheutuvia tuotantohäiriöitä ja kustannuksia.

EHPM tukee tiedonvaihtoa vertaiskoneiden välillä ja auttaa Preemiä hyödyntämään muita Honeywellin teknologioita. Se mahdollistaa integroidun ratkaisun, johon voi sisältyä jatkuvien ja eräprosessien ohjausjärjestelmä, kuten Experion C300, turvallisuutta parantava Safety Manager sekä Honeywellin verkon diagnostiikkaa tehostava ja nopeuttava vikasietoinen FTE-teknologia, joka parantaa myös tietoturvaa.

Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaation elinkaariratkaisuista: www.honeywellprocess.com.

Lisätietoja Honeywellin EMEA-käyttäjäryhmän symposiumissa marraskuussa 2013 esitellyistä uusista teknologioista ja palveluista: www.honeywellusersgroup.com.

Honeywell (www.honeywell.com) on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon keskittyvä Fortune 100 ‑monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, kodeissa, rakennuksissa ja teollisuudessa käytetyt hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn liittyvät materiaalit. Honeywellin pääkonttori sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa, Morrisin kaupungissa, ja yrityksen osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin, Lontoon ja Chicagon arvopaperipörsseissä.  Muita uutisia ja tietoja Honeywellista on osoitteessa www.honeywellnow.com. Honeywellin teollisuusautomaatio (HPS, Honeywell Process Solutions) on osa Honeywellin globaalia Automaatio- ja ohjausratkaisut -liiketoimintaa (ACS, Automation and Control Solutions), jonka tuotteet, järjestelmäratkaisut ja palvelut tehostavat tuottavuutta ja luovat turvallisuutta ja mukavuutta arkipäivän elämään niin kotona, työpaikalla, liikenteessä kuin vapaa-aikanakin. Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaatiosta voit lukea verkkosivultamme www.honeywellprocess.com.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausunnot ovat tulevaisuuteen suuntautuneita Yhdysvaltojen liittovaltion vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) kohdassa 21E tarkoittamassa merkityksessä. Tulevaisuuteen suuntautuneiksi lausunnoiksi katsotaan kaikki sellaiset toimenpiteitä, tapahtumia tai kehitystuloksia koskevat lausunnot historiallisia tosiasioita lukuun ottamatta, jotka meidän tai johtomme mielestä aiotaan toteuttaa tai joiden odotetaan, suunnitellaan, uskotaan tai ennakoidaan tapahtuvan tulevaisuudessa. Lausunnot perustuvat johtomme oletuksiin ja arvioihin, joiden he kokemuksensa sekä historiallisten trendien, nykyisten taloudellisten ja alakohtaisten olosuhteiden, odotetun tulevan kehityksen ja muiden tekijöiden perusteella uskovat olevan oikeita. Tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa piilee myös tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muun muassa toimintojamme, markkinoitamme, tuotteitamme, palveluitamme ja hintojamme koskeviin taloudellisiin ja teknologisiin seikkoihin, kilpailukykyyn ja hallinnollisiin päätöksiin. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot eivät takaa tulevia tuloksia, ja todellinen tuotto, kehitystulokset ja liiketoiminnalliset päätökset voivat poiketa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa esitetyistä. Tunnistamme pääriskit ja toimintaamme vaikuttavat epävarmuustekijät Form 10-K:n sekä muiden kirjausten osalta, jotka olemme toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle SEC:lle.

Experion® on Honeywell International Inc:n rekisteröity tuotemerkki.

#         #         #

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Multimedia

Multimedia