Jyväskylän yliopiston tutkimus: Naisten kokemus mukaan perheasuntojen suunnitteluun

Lehdistötiedote 18.3.2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TUTKI ASUNTOMESSUJEN KÄVIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ:

NAISTEN KOKEMUS MUKAAN PERHEASUNTOJEN SUUNNITTELUUN

Lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen ei ole suomalaisessa asuntosuunnittelussa kiinnitetty riittävästi huomiota. Jotta nämä lapsiperheen hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät muistettaisiin, tulisi varttuneiden naisten elämänkokemus ottaa käyttöön perheasuntojen suunnittelussa, toteaa psykologian professori Lea Pulkkisen johtama tutkimus Talo lapsiperheelle.

Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä tehty tutkimus toteutettiin neljän tutkijan – Lea Pulkkisen, Minna Pärtön, Anna-Liisa Lyyran ja Mikko Kamppilan - voimin TEKESin rahoittamana. Tilaajana oli Suomen johtava pientalonrakentaja Kastelli-talot Oy.

Talo lapsiperheelle -tutkimusta varten pyydettiin Vaasan Asuntomessuilla Kastellin Aika -talossa vierailleita arvioimaan näkemäänsä. Vastauksia käytiin läpi 15 000 hengeltä. Lisäksi 150 kävijältä kysyttiin syventävää tietoa. Aineistoa saatiin myös yhdeksän sellaisen perheen haastattelusta, jotka olivat jo valinneet asunnokseen Kastellin Aika-malliston talon.

Kastellin Aika-mallisto julkistettiin vuonna 2006. Sen valmistelussa yhdistettiin arkkitehtien kokemus käsityksiin lasten turvallisuudesta ja virikkeellisestä kasvuympäristöstä. Aiheen asiantuntijana ryhmässä toimi Lea Pulkkinen.

LAPSIPERHEEN ASUMISTA EI JUURI TUTKITTU

- Lapsiperheen asumista on tutkittu melko vähän. Pääasiassa on pohdittu taloudellisia näkökulmia ja asuinympäristöä, ei tilankäyttöä asunnon sisällä, Lea Pulkkinen toteaa.

Hänen mukaansa yleistä on, että uudet asunnot ovat keskimäärin paremmin toimivia aikuisten näkökulmasta kuin lasten. Lisääntyneet neliöt eivät ole leikkejä varten.

Tutkimuksessa selvitettiin Kastellin Aika-malliston talon psykologisia tekijöitä, jotka liittyvät lapsen kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen, kodin muunneltavuuteen sekä käytännöllisyyteen.

- Esimerkkeinä tästä mainittakoon kodin tietotekniikkakeskuksen sijoittaminen yleisten oleskelutilojen yhteyteen, sivueteisen tekeminen vaunuille, urheilukasseille ja kuraisille koirantassuille sekä vauvan makuuhuoneen suunnittelu vanhempien nukkumatilan läheisyyteen, kertoo Kastellin markkinointijohtaja Jukka Vaaramo.

Tutkimuksessa selvisi, että naisten arvioinnit olivat paitsi myönteisempiä kuin miesten niin myös pysyvämpiä. Uusintakyselyissä naiset toistivat aiemmat vastauksensa johdonmukaisemmin eli he olivat kiinnittäneet asunnon toiminnallisiin yksityiskohtiin enemmän huomiota.

- Sukupuoli oli arvioinneissa merkitsevämpi tekijä kuin vastaajan ikä, lasten olemassaolo ja rakentamisen ajankohtaisuus, Lea Pulkkinen kertoo.

LISÄTIETOJA

Markkinointijohtaja Jukka Vaaramo, Kastelli-talot Oy, p. (08) 882 6650, jukka.vaaramo@kastelli.fi
Professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto, (014) 260 2854, lea.pulkkinen@jyu.fi
Raportti kokonaisuudessaan: http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/tutkimus/julkaisut/elektroninen/Aikatalo
Tiedotteen lähettäjä, kuvapyynnöt, Maija Hakala, viestintätoimisto AC-Sanafor, maija.hakala@acsanafor.fi
p. 050 33 828 73

Kastelli-talot Oy on suomalainen talo- ja huvilatoimittaja. Yritys kuuluu Harjavalta-konserniin, jonka liikevaihto oli 180 miljoonaa euroa vuonna 2007. Kastelli on ollut alansa markkinajohtajana Suomessa vuodesta 1994. Viime vuonna Kastelli-talot toimitti noin 1600 talo- ja huvilapakettia eri puolille Suomea. www.kastelli.fi

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit