Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat Leppävaaransolmussa

LEHDISTÖTIEDOTE 17.5.2010 Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat Leppävaaransolmussa Kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat toukokuun aikana Leppävaaransolmussa Espoossa. Kehä I:n länsipuolella kulkeva kevyen liikenteen väylä Laajalahdesta Leppävaaraan suljetaan Turunväylän kohdalla viikon 21 aikana. Korvaava reitti kulkee Kehä I:n itäpuolelle valmistuvan uuden sillan kautta, josta jatkuu uusi Kehä I:n itäreunaa kulkeva pyörätie Ruukinrannasta Perkkaalle. Lisäksi Turunväylän Helsingin suunnan linja-autopysäkin paikka vaihtuu. Järjestelyt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta. Laajalahdesta Leppävaaraan vievä Turunväylän ylittävä kevyen liikenteen väylä Kehä I:n länsipuolella suljetaan viikon 21 aikana. Kulku Turunväylän yli tapahtuu Ruukinrannasta Perkkaalle johtavan, tällä viikolla valmistuvan uuden sillan yli Kehä I:n itäpuolella. Länsipuolelta itäpuolelle pääsee kulkemaan Laajalahden ja Ruukinrannan välillä Kehä I:n alitse kulkevan alikulun kautta. Myös Turunväylän Helsingin suunnan linja-autopysäkki siirretään Leppävaaransolmussa sen lopulliselle paikalle, ja kulku pysäkille tapahtuu jatkossa Turunväylältä Kehä I:lle länteen vievän rampin ylle valmistuvan kevyen liikenteen sillan kautta. Turunväylän ylittävät kevyen liikenteen yhteydet valmistuvat kesällä Kevyen liikenteen yhteys Turunväylän yli paranee entisestään, kun kesän aikana pysäkille vievän sillan jatkeeksi valmistuu kaksi uutta siltaa, joita pitkin pääsee kulkemaan suoraan Laajalahdesta Säteriin ja Leppävaaran keskustaan myös Kehä I:n länsipuolella. Lisäksi toukokuun lopulla valmistuu uusi pyörätie Ruukinrannasta Perkkaalle. Pyörätie kulkee Stella Business Park -yrityspuiston ohi. Paikalla on opasteita pyöräilijöille. Uudet kevyen liikenteen järjestelyt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara Liitteenä kartta, johon on merkitty tulevat kevyen liikenteen järjestelyt. LISÄTIETOJA: Liikennevirasto Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare p. 020 637 3555 tai 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi Niska & Nyyssönen Oy Työpäällikkö Heikki Haavikko puh. 050 364 0316, heikki.haavikko@niska-nyyssonen.fi Kehä I ja Turunväylä uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Kehä I Leppävaarassa -hankkeen ansiosta alueen kaupunkirakenne yhtenäistyy, liikenteen sujuvuus paranee ja alueen viihtyisyys lisääntyy. Tie on käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. www.liikennevirasto.fi/leppavaara

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Tilaa