Lappset Group Oy kasvatti jälleen liikevaihtoa ja henkilöstön määrää

TIEDOTE 17.3.2008

Lappset Group Oy kasvatti jälleen liikevaihtoa ja henkilöstön määrää

Vuonna 2007 rovaniemeläinen leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Group Oy kasvatti jälleen liikevaihtoaan, vahvistaen markkina-asemaansa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Rovaniemeläisen leikkipaikkavälinevalmistaja Lappset Group -konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2007 45,6 miljoonaan euroon. Kasvua on 16 prosenttia edellisen vuoden 39,4 miljoonan liikevaihtoon verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa, mikä on 22,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 2,6 miljoonaa euroa. Nettotulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen. Kasvua syntyi erityisesti Itä-Euroopan nousevilla markkinoilla sekä Aasiassa.

Lappset Group osti tammikuussa 2007 leikki- ja ulkokalusteita valmistavan Joli Oy:n. Tytäryhtiö Piha-Mäntyranta Oy fuusioitiin emoyhtiöön marraskuussa 2007. Yrityshankinnan lisäksi investointeja tehtiin erityisesti pakkaus- ja varastotoimintaan.

Lappsetilla palkintojen ja tunnustusten vuosi

Vuosi 2007 oli Lappset Group Oy:lle palkintojen ja tunnustusten vuosi. Yritys sai muun muassa Vuoden liikuntateko -palkinnon, Suomen Kuvalehden Vuoden paras yritys -palkinnon työllistäjäsarjassa sekä Hollannissa jaetun kansainvälisen NOT-palkinnon innovatiivisimmasta tuoteratkaisusta koulusektorilla.

”Mahdollisesta maailmantalouden kasvun hiipumisesta huolimatta Lappset Group Oy:n tulevaisuudennäkymät ovat erittäin hyvät. Monet leikkipaikkavälinevalmistajat ovat siirtäneet tuotantoaan ja hankintojaan enenevässä määrin Aasiaan ja Itä-Eurooppaan. Lappsetin hankinnat Suomen ulkopuolelta ovat edelleen vain 9 prosenttia, ja aiomme vastaisuudessakin jatkaa vahvasti lappilaisena ja suomalaisena yrityksenä. Toimimme alalla tiennäyttäjänä ja panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jonka tuloksena ovat muun muassa kansainvälisesti menestyneet SmartUs-tuotekokonaisuus sekä eri-ikäisten leikkiin ja liikkumiseen suunnattu 0–100-konsepti,” kertoo toimitusjohtaja Juha Laakkonen.

Vuonna 2007 Lappset Group Oy:n palveluksessa työskenteli 324 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 42 henkilöä.

Vuoden 2008 alusta uutena toimitusjohtajana aloitti Juha Laakkonen. Lappset Group Oy:n uuden hallituksen seuraavalle tilikaudelle muodostavat rakennusneuvos Ben Grass, Erkki Ikäheimo, Torkel Tallqvist. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Johanna Ikäheimo.


Lisätietoja:
Juha Laakkonen, toimitusjohtaja, Lappset Group Oy
puh. +358 207 750360, juha.laakkonen@lappset.com

Lappset Group Ltd on yksi johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopassa. Lappsetin tuotevalikoimaan kuuluu leikkipaikkavälineiden lisäksi urheilupaikkavälineitä sekä pihojen, puistojen ja katujen kalusteita. SmartUs-konsepti tarjoaa interaktiivisia ja innovatiivisia leikki-, oppimis- ja liikkumisympäristöjä kaiken ikäisille. Lappset PlayCare-palveluketju kattaa välineiden koko käyttöiän suunnittelusta ja asennuksesta ylläpitoon ja tuotteiden asennukseen. Konsernin palveluksessa on keskimäärin 324 henkilöä. Tytäryrityksiä on viidessä eri maassa. Lappset-tuotteita viedään yli 40 maahan. Lisätietoja: www.lappset.com tai www.smartus.fi

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Liitteet & linkit