Leppävaaransolmun liikenne sujuvammaksi

Espoon Leppävaaransolmussa avataan viikolla 36 kolme uutta ramppiyhteyttä Turunväylän ja Kehä I:n välille. Lisäksi Turunväylän yli avataan uudet sillat sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoille.

Leppävaaransolmun liikennejärjestelyjä parannetaan mittavasti osana Kehä I Leppävaarassa -hanketta. Merkittävin loppukesästä valmistuva osa on pitkä ramppi Turunväylältä Turun suunnasta liityttäessä Kehä I:lle itään. Lisäksi Leppävaaransolmussa avataan rampit Kehä I:ltä Turunväylälle Turun suuntaan sekä Turunväylältä Helsingin suunnasta Kehä I:lle länteen. Kehä I:llä olevat liikennevalot poistetaan käytöstä, kun Helsingin suunnasta tuleva ramppi otetaan käyttöön.

Syyskuussa liikennejärjestelyt muuttuvat moneen kertaan Turunväylän pohjoispuolella. Tämä johtuu siitä, että kesällä käytöstä poistettu Kehä I:n alikulkukäytävä puretaan vaiheittain. Osa Kehä I:n länteen kulkevasta liikenteestä ohjataan tällöin uudelle Turunväylän ylittävälle sillalle.

Linja-autoille valmistuu oma ramppi Leppävaaransolmun bussipysäkin kohdalle Turun suuntaan ajettaessa, mikä helpottaa linja-autoliikenteen sujumista alueella. Samaa ramppia käytetään myös Turunväylältä liityttäessä Kehä I:lle länteen päin Helsingistä.

Uusia siltoja ja kolmannet kaistat Turunväylälle

Uusi kevyen liikenteen silta Laajalahdesta Säteriin Turunväylän yli valmistuu elokuussa. Silta sijaitsee noin 700 metriä Kehä I:stä länteen päin Ensonkujan kohdalla, josta puretaan vanha, lyhyeksi jäänyt silta. Lisäksi Leppävaaransolmussa valmistui elokuun puolessa välissä oma silta ajoneuvoliikenteelle Kehä I:n yli.

Turunväylälle rakennetaan kolmannet kaistat Kehä I:n ja Kauniaisten eritasoliittymien välille. Helsingin suuntaan menevän kolmannen kaistan levennystyöt päästään nyt aloittamaan, kun uusi ramppi Kehä I:lle on valmistunut. Kolmannet kaistat molempiin suuntiin avataan liikenteelle ensi kesänä.

Työt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

LISÄTIETOJA:

Liikennevirasto

Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare

p. 020 637 3555 gsm 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Projektipäällikkö Heimo Tervola

p. 0400 335 095, heimo.tervola@niska-nyyssonen.fi

Kehä I ja Turunväylä uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Kehä I Leppävaarassa -hankkeen ansiosta alueenkaupunkirakenne yhtenäistyy, liikenteen sujuvuus paranee ja alueen viihtyisyys lisääntyy. Tie on käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.