Novo Nordiskin insuliinianalogeilla on todistetusti suotuisa turvallisuusprofiili

Perjantaina 26. kesäkuuta Euroopan diabetestutkijoiden yhdistyksen (EASD) Diabetologia –lehdessä julkaistiin tietoa neljästä tutkimuksesta, joissa todetaan mahdollinen yhteys ylipitkävaikutteisen insuliinianalogin, glargininsuliinin, ja syövän välillä1. Samassa yhteydessä julkaistiin asiaan liittyen pääkirjoitus, jossa esitetään, että jos insuliinimolekyyliä muutetaan niin, että se sitoutuu hanakammin IGF-1 reseptoriin, seurauksena saattaa olla syöpäsolujen kasvun aktivoituminen2.

Novo Nordiskilla on markkinoilla kolme insuliinianalogia: ylipitkävaikutteinen perusinsuliinianalogi Levemir® (detemirinsuliini), lyhytvaikutteinen insuliinianalogi NovoRapid® (aspartinsuliini) ja sekoiteinsuliinianalogi NovoMix® (kaksivaiheinen aspartinsuliini). Jotta vältyttäisiin tarpeettomalta huolestumiselta siitä, liittyykö myös Novo Nordiskin insuliinianalogeihin lisääntynyt syöpäriski, haluamme tuoda esiin seuraavat asiat: • 20 viimeisen vuoden aikana kaikista Novo Nordiskin insuliinianalogeista on tutkittu IGF-1 reseptoriin sitoutuminen jo varhaisessa tutkimusvaiheessa. Vain ne insuliinianalogit, joiden sitoutumissuhde insuliinireseptorin ja IGF-1 reseptorin välillä on samanlainen tai suotuisampi kuin ihmisinsuliinilla on hyväksytty edelleen kehitettäviksi3. • Tutkimukset reseptoriin sitoutumisesta ja vaikutuksista solujen kasvuun osoittavat, että Novo Nordiskin lyhytvaikutteinen aspartinsuliini on turvallisuusprofiililtaan identtinen ihmisinsuliinin kanssa3,4. • Levemir®-insuliinin suhteellinen taipumus sitoutua IGF-1 reseptoriin ja vaikutus solujen kasvuun on samanlainen tai hieman vähäisempi kuin ihmisinsuliinilla4,5,6, joten sen turvallisuusprofiili on vähintään yhtä hyvä kuin ihmisinsuliinilla. • Kaikki Novo Nordiskin markkinoilla olevat insuliinianalogit ovat läpikäyneet laajan kontrolloitujen tutkimusten ja seurantatutkimusten sarjan. Lisäksi markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa tarkkaillaan kaikkia esille tulevia turvallisuustekijöitä huolella. • Novo Nordisk on 20 viimeisen vuoden aikana kehittänyt insuliinianalogeja parantamaan insuliinihoitoisten diabeetikoiden hoitoa. Laajat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Levemir®, NovoRapid® ja NovoMix® tarjoavat monille potilaille etuja ihmisinsuliineihin verrattuna. Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordiskin korkein lääketieteellinen johtaja ja tutkimusjohtaja toteaa: ”Tieteeseen pohjautuva lähestymisemme turvallisten, parempien insuliinianalogien kehittämiseen yhdessä laajojen ja kokonaisvaltaisten insuliinin turvallisuustietokantojen kanssa vakuuttaa meidät siitä, että Novo Nordiskin insuliinianalogit tarjoavat diabetespotilaille mahdollisuuden parempiin hoitotuloksiin ihmisinsuliineihin verrattuna.” Insuliini ja IGF-1 reseptorit Insuliini voi sitoutua sekä insuliinireseptoriin että IGF-1 reseptoreihin (insuliininkaltainen kasvutekijä-1). Insuliinireseptoriin sitoutumisen tarkoituksena on pääasiassa alentaa glukoosipitoisuutta kun taas insuliini sitoutuessaan IGF-1 –reseptoriin pääasiassa saa aikaan solunjakautumista. Insuliini sitoutuu paljon vahvemmin (500 kertaisesti) insuliinireseptoriin kuin IGF-1 reseptoriin. Jos insuliinimolekyyliä muutetaan niin, että tämä suhde muuttuu epäsuotuisaan suuntaan, on mahdollista, että lisätään solujakautumisen riskiä IGF-1 reseptorin kautta.

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Liitteet & linkit