Pohjoismainen tutkimus: Puutteita tiedoissa suun terveydestä

Tiedote 13.5.2008

TUORE TUTKIMUSRAPORTTI PALJASTAA SUURIA PUUTTEITA SUUN TERVEYTEEN LIITTYVISSÄ TIEDOISSA POHJOISMAISSA

Malmön yliopistossa on tehty ensimmäinen suun terveyttä eri Pohjoismaissa vertaileva tutkimus. Oral-B:n aloitteesta tehty tutkimus osoittaa, että kaikissa Pohjoismaissa löytyy puutteellisesti tilasto- ja tutkimustietoa aikuisten suun terveydestä.

Oral-B:n Nordic Report on Oral Health -raportissa verrataan karieksen levinneisyyttä lasten keskuudessa sekä karieksen ja ienongelmien yleisyyttä aikuisten keskuudessa Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lisäksi raportissa analysoidaan yhteiskunnallisia, taloudellisia, etnisiä ja maantieteellisiä eroja. Lähtökohtana on käytetty olemassa olevia kansallisia kliinisiä tietoja.

Raportti osoittaa, että suun terveyttä koskevaa kansallista tutkimusta on tehty vain vähän Tanskassa ja Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa kansallista tutkimusta on tehty tuskin lainkaan.

– Valitettavasti raportti osoittaa, että aihe on erittäin aliarvostettu ja asianmukaista tilastotietoa puuttuu kaikista Pohjoismaista. Johtopäätöksemme on, että aiheen kokonaiskuvan muodostamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta. Muutoin riskinä on sokkona työskenteleminen, sanoo Malmön yliopiston professori Björn Söderfeldt, joka yhdessä kahden kollegansa kanssa vastaa kattavasta tutkimuksesta.

SUOMESSA PUUTTEITA TUOREISSA AIKUISVÄESTÖÄ KOSKEVISSA TIEDOSSA

Vaikka kaikissa neljässä maassa tutkitaan lasten suun terveyttä, aikuisten tilanne näyttää huomattavasti ongelmallisemmalta. Raportti osoittaa, että useissa Pohjoismaissa ei yksinkertaisesti ole uusia tutkimuksia aikuisten suun terveydestä. Erityisesti Ruotsissa ja Norjassa tietojen kattavuus on puutteellista.

Suomessa on poikkeuksena muista Pohjoismaista tehty kaksi kattavaa, kliinistä väestötutkimusta vuosina 1980 ja 2000, joissa myös aikuisten suun terveyttä on selvitetty laajasti. Vuoden 2000 jälkeen Suomessa on keskitytty lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hammasongelmien ehkäisyyn, mutta aikuisväestöstä on vähemmän jatkuvaa seurantatietoa.

– Tutkimukseen pitäisi panostaa kaikissa maissa paljon enemmän, jos ongelmista halutaan saada kokonaisvaltainen kuva. Jatkotutkimusta voisi toteuttaa yhteispohjoismaisena hankkeena. Yhteinen kliininen tutkimus olisi vertailukelpoinen kaikkien maiden kesken. Hampaiden harjaukseen ja sokerin käyttöön tulisi kiinnittää enemmän huomiota kaikilla tasoilla, toteaa professori Eino Honkala Turun yliopiston sosiaalihammaslääketieteen laitokselta.

Hammasharjavalmistaja Oral-B on tehnyt aloitteen raporttiin, jotta suun terveydestä saataisiin parempi yleiskuva.

– Tosiasia on, että suomalaiset kärsivät nykyään monista kivuliaista hammasongelmista kuten karieksesta ja parodontiitista eli kiinnityskudossairaudesta. Toivottavasti raportti auttaa keskittymään entistä enemmän hammasongelmien ehkäisyyn ja siten parantamaan suun terveyttä, Ursula Rytömaa Oral-B:ltä sanoo.


FAKTAA

Oral-B’s Nordic Report on Oral Health

”Oral-B’s Nordic Report on Oral Health” -raportin on laatinut tutkijaryhmä Malmön yliopiston hammaslääketieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisen hammaslääketieteen laitokselta. Malmön yliopiston tutkijaryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: professori Björn Söderfeldt, apulaisprofessori Björn Axtelius ja väitöskirjan tekijä Veronica Johansson.

Raportti on laadittu Oral-B:n aloitteesta. Raportissa verrataan karieksen levinneisyyttä lasten keskuudessa sekä karieksen ja ienongelmien yleisyyttä aikuisten keskuudessa Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lisäksi raportissa analysoidaan yhteiskunnallisia, taloudellisia, etnisiä ja maantieteellisiä eroja. Lähtökohtana on käytetty olemassa olevia kansallisia kliinisiä tietoja.

RAPORTIN TÄRKEIMMÄT JOHTOPÄÄTÖKSET:

• Suun terveyden kehitys on pysähtynyt tärkeillä osa-alueilla: Raportti osoittaa, että karieksen leviäminen lasten ja nuorten keskuudessa on yleisesti vähentynyt vuosien aikana, mutta kehitys näyttää viime vuosina tasoittuneen.

• Hammashygieniaan ja suun terveyteen liittyviä kliinisiä tietoja puuttuu Pohjoismaissa merkittävästi, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa tietojen kattavuus on hyvin puutteellista.

• Parodontiittiin eli kiinnityskudossairauteen mahdollisesti johtavien ienongelmien laajuus on korkea Suomessa ja Tanskassa.

• Erityisesti aikuisten osalta puuttuu suun terveyttä koskevia kliinisiä tietoja ja tilastoja.

Oral-B on määritellyt raportin aiheet ja rahoittanut tutkijoiden työn edistääkseen aktiivista keskustelua suun terveydestä ja myötävaikuttaakseen karieksen ja ientulehduksen ehkäisemisestä.


Oral-B
Oral-B on Pohjoismaiden johtava sähköhammasharjavalmistaja. Riippumattoman tutkimuslaitoksen, Cochrane Collaborationin tutkimuksen mukaan pyörivät ja sykkivät sähköhammasharjat poistavat plakkia tehokkaammin kuin käsikäyttöiset hammasharjat.


LISÄTIETOJA

Ursula Rytömaa, P&G Beauty Scientific Communications Manager, p. 040 5389 936
Maija Hakala, Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy, p. 050 33 828 73, maija.hakala@acsanafor.fi


Tietoa Procter & Gamblesta:
Procter & Gamblen brandit koskettavat eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten elämää kolme miljardia kertaa päivässä. Ne ovat vuosien saatossa ansainneet kuluttajien luottamuksen ja arvostuksen. P&G:n brandeihin lukeutuvat muun muassa Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Mach3®. Bounty®, Dawn®, Pringles®, Folgers®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Oral-B®, Actonel®, Duracell®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella, Gillette®, and Braun. P&G:llä on lähes 140 000 työntekijää yli 80 maassa. Lisätietoa yhtiöstä ja sen tuotteista osoitteesta http://www.fi.pg.com.

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Liitteet & linkit