RMG BY HONEYWELL ESITTELEE UUDEN VIRTAUSLASKIMEN MAAKAASUN MÄÄRÄN LASKEMISEEN

ERZ 2000-NG parantaa kaasunmittaussovellusten käyttökokemuksia

BRACKNELL, Englanti, 7.11.2013 RMG by Honeywell (NYSE:HON) on lanseerannut ERZ 2000-NG -virtauslaskimen, joka on varustettu kaasun määrän korjaimella. Tätä luotettavaa ja entistä helppokäyttöisempää laitetta voi käyttää maakaasun määrään liittyvissä muuntolaskuissa erilaisissa sovelluksissa.

Kaasun jakelusta, kuljetuksesta ja varastoinnista vastaavat palveluorganisaatiot voivat uudentyyppisellä graafisella kosketusnäytöllä varustetulla virtauslaskimella tarkasti mitata kaasun virtausta, tehdä kaasun määrään liittyviä korjauksia, laskea energian kulutusta ja siirtää tietoja vakiotyyppisten protokollien kautta. Virtauslaskin toimii EU:n mittauslaitedirektiivin edellyttämällä tavalla korjaamalla kaasun tilavuus- ja lämpötila-arvoja maakaasua operaattorilta toiselle siirrettäessä. Laite voidaan helposti integroida gas train -sovellukseen, samaan koteloon kaasukromatografien, lokitallentimien ja ohjaimien kanssa.

Uutta intuitiivista kosketusnäyttöä voi käyttää jopa käsineet kädessä, mikäli käyttäjällä on kosketuskynä. Huoltotoimia voi tehdä etäohjelmiston avulla, jolloin tarkastuskäyntien määrä vähenee. Tämä nopeuttaa käyttöönottoa ja huoltoa. Lisävarusteena saatava USB-portti mahdollistaa ulkoisen näppäimistön käytön.

– ERZ 2000-NG on yhtä luotettava kuin muutkin RMG by Honeywellin tuotteet, ja sen erinomainen käyttöliittymä helpottaa laitteen käyttöä kentällä, sanoo RMG Gas Meteringin johtaja Frank Michels.

ERZ 2000-NG:tä voidaan käyttää kaikenlaisten kaasuvirtausmittarien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi turbiinimittarit, pyörrevirtamittarit, ultraäänikäyttöiset kaasumittarit ja rotaatiomittarit sekä mittausaukkoon liitettävät mittarit. Virtauslaskin käyttää erilaisia tietoliikenneprotokollia, joilla se siirtää tietoa turvallisesti SCADA (supervisory control and data acquisition)-, ERP (enterprise resource planning)- ja tiedonkeruujärjestelmiin. Laskimessa on myös Ethernet-liitinpari (RJ45), jonka kautta se voi olla yhteydessä erillisiin IP-verkkoihin. Tämä varmistaa järjestelmän yleisen turvallisuuden ja eliminoi tietojen etälukemiseen liittyvät uhat.

ERZ 2000-NG on suunniteltu yleiskäyttöiseksi, joten sitä voi käyttää kaikkiin kaasunmittausaseman mittaustehtäviin. Valittavissa on erilaisia järjestelmäkokoonpanoja: ERZ 2002-NG Density Volume Converter, ERZ 2004-NG State Volume Converter, ERZ 2104-NG State Calorific Value Volume Converter, ERZ 2102-NG Density Calorific Value Volume Converter ja ERZ 2014/2114-NG Effective Pressure Gas Meter.

ERZ 2000-NG käyttää kaasun määrän muunnoslaskuissa ideaalikaasun tilanyhtälöä. Koska tämä yhtälö ei sellaisenaan tyydytä kaikkia kaasun tarkkuusmittauksen vaatimuksia, kaasun määrän korjain huomioi myös reaalikaasun ominaisuudet käyttämällä K-kerrointa korjauskertoimena. Näin voidaan varmistaa erittäin suuri tarkkuus ja toistettavuus mittauksissa. Laite tarkkailee siirrettävän kaasun mittaukseen liittyviä raja-arvoja. Jos raja-arvot ylitetään, laite tekee hälytyksen ja kirjaa kaikki hälytykseen liittyvät sanomat lokiin parametrimuutosten tavoin.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.rmg.com tai www.honeywellprocess.com.

Honeywell (www.honeywell.com) on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon keskittyvä Fortune 100monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, kodeissa, rakennuksissa ja teollisuudessa käytetyt hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn liittyvät materiaalit. Honeywellin pääkonttori sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa, Morrisin kaupungissa, ja yrityksen osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin, Lontoon ja Chicagon arvopaperipörsseissä. Muita uutisia ja tietoja Honeywellista on osoitteessa www.honeywellnow.com. Honeywellin teollisuusautomaatio (HPS, Honeywell Process Solutions) on osa Honeywellin globaalia Automaatio- ja ohjausratkaisut -liiketoimintaa (ACS, Automation and Control Solutions), jonka tuotteet, järjestelmäratkaisut ja palvelut tehostavat tuottavuutta ja luovat turvallisuutta ja mukavuutta arkipäivän elämään niin kotona, työpaikalla, liikenteessä kuin vapaa-aikanakin. Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaatiosta voit lukea verkkosivultamme www.honeywellprocess.com.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausunnot ovat tulevaisuuteen suuntautuneita Yhdysvaltojen liittovaltion vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) kohdassa 21E tarkoittamassa merkityksessä. Tulevaisuuteen suuntautuneiksi lausunnoiksi katsotaan kaikki sellaiset toimenpiteitä, tapahtumia tai kehitystuloksia koskevat lausunnot historiallisia tosiasioita lukuun ottamatta, jotka meidän tai johtomme mielestä aiotaan toteuttaa tai joiden odotetaan, suunnitellaan, uskotaan tai ennakoidaan tapahtuvan tulevaisuudessa. Lausunnot perustuvat johtomme oletuksiin ja arvioihin, joiden he kokemuksensa sekä historiallisten trendien, nykyisten taloudellisten ja alakohtaisten olosuhteiden, odotetun tulevan kehityksen ja muiden tekijöiden perusteella uskovat olevan oikeita. Tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa piilee myös tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muun muassa toimintojamme, markkinoitamme, tuotteitamme, palveluitamme ja hintojamme koskeviin taloudellisiin ja teknologisiin seikkoihin, kilpailukykyyn ja hallinnollisiin päätöksiin. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot eivät takaa tulevia tuloksia, ja todellinen tuotto, kehitystulokset ja liiketoiminnalliset päätökset voivat poiketa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa esitetyistä. Tunnistamme pääriskit ja toimintaamme vaikuttavat epävarmuustekijät Form 10-K:n sekä muiden kirjausten osalta, jotka olemme toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle SEC:lle.

#         #         #

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit