Turunväylälle uusi kiertotie Kehä I:n länsipuolelle

Turunväylällä otetaan käyttöön uusi kiertotie Kehä I:n länsipuolella. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat käytössä huhtikuun ajan.

Turunväylän (Vt1) liikenne ohjataan Leppävaarassa Kehä I:n länsipuolella kiertotielle sunnuntaina 3. huhtikuuta. Ensin kiertotielle siirtyy Turkuun päin kulkeva liikenne. Viikon 15 alkupuolella myös Helsinkiin päin kulkeva liikenne siirtyy kiertotielle. Järjestely aiheuttaa todennäköisesti ruuhkautumista myös Kehä I:ltä Turunväylälle Turun suuntaan laskevalla rampilla. 

Kiertotie joudutaan ottamaan käyttöön, sillä alueella puretaan vaiheittain vanhaa kevyen liikenteen siltaa. Aluksi sillasta puretaan ensimmäisenä käyttöön otettavan kiertotien kohdalla oleva osuus. Seuraavassa vaiheessa puretaan Turkuun päin Turunväylän ylittävä osuus ja lopuksi Helsinkiin päin Turunväylän ylittävä osuus. Purkutöitä tehdään säävarauksella.

Kiertotiejärjestelyt ovat käytössä huhtikuun ajan. Opasteiden ja nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeää turvallisuuden ja liikenteen sujumisen takia. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 50 km/h.

Työt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa alueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä.

Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

LISÄTIETOJA:

Liikennevirasto

Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare

p. 020 637 3555 tai 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Ville Lonka

p. 040 829 0089 ville.lonka@niska-nyyssonen.fi

Kehä I ja Turunväylä uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Kehä I Leppävaarassa -hankkeen ansiosta alueen kaupunkirakenne yhtenäistyy, liikenteen sujuvuus paranee ja alueen viihtyisyys lisääntyy. Tie on käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. www.liikennevirasto.fi/leppavaara

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Tilaa

Liitteet & linkit