Tutkimus: seksistä energiaa elämään

Kaksi kolmesta 48–65-vuotiaasta naisesta kokee seksin tärkeäksi osaksi parisuhdetta. Lähes kaikkien vastaajien mielestä seksistä saa positiivista energiaa ja voimaa elämään. Näin kertoo ensi syksynä julkaistava "Aikuisen naisen parisuhde ja seksuaaliterveys" -tutkimus. Tutkimuksen tilasi Novo Nordisk Farma Oy, ja siihen vastasi 500 suomalaista naista.

Seksin merkitys parisuhteessa laskee hieman iän myötä: 48–55-vuotiaista naisista neljä viidestä näkee seksin tärkeäksi osaksi parisuhdetta, kun taas 56–65-vuotiaista hieman reilu kolmannes kertoo, ettei seksi ole kovin tärkeää. Kuitenkin kymmenelle prosentille iäkkäämmistäkin vastaajista seksi on erittäin tärkeä osa suhdetta.

Tutkimuksessa peilattiin seksin merkitystä siihen, elääkö vakituisessa parisuhteessa ja asuuko kumppanin kanssa yhdessä vai ei. Isoin ero löytyi yhdessä asuvien ja eri osoitteissa asuvien välillä. Yksinasuvista naisista 83 prosenttia koki seksin tärkeäksi, kun luku yhdessä asuvien keskuudessa oli reilusti matalampi, 68 prosenttia.

”Kun kumppani ei ole jatkuvasti läsnä, deittailu saa erilaisen merkityksen, ja toki myös seksin rooli silloin korostuu”, arvelee lääkäri ja seksologi Mia Venhola.

Seksi voi aiheuttaa myös stressiä

Noin kolmannekselle vastaajista seksi on aiheuttanut joskus myös stressiä. Nuoremmasta vastaajaryhmästä, 48–55-vuotiaat, joka kolmas kertoi seksin aiheuttaneen stressiä, kun taas vanhemmista joka neljäs koki seksistä stressiä. Hieman keskivertoa useammin stressiä kokivat ne, jotka saivat vaihdevuosioireisiinsa hoitoa (35 prosenttia).

Suurimmaksi stressin aiheuttajaksi koettiin haluttomuus, jonka mainitsi 60 prosenttia. ”Haluttomuuteen vaikuttaa joukko erilaisia tekijöitä. Naisten haluttomuus lisääntyy iän karttuessa ja vaihdevuosien myötä. Joskus myös arjen tavalliset asiat hiertävät ja ovat haluttomuuden taustalla”, toteaa Venhola.

”Haluttomuuden hoito on moninaista, ja syiden selvittäminen yksilö- tai parikohtaista. Joskus vaihdevuosioireiden hormonihoito voi auttaa haluttomuuteen”, jatkaa Venhola.

Tutkimuksen mukaan seuraavaksi yleisimpiä stressin aiheuttajia ovat uupumus (30 prosenttia), limakalvojen kuivuus (29 prosenttia) tai huono parisuhde (24 prosenttia).

”Naisten estrogeenitason lasku vaihdevuosien aikana voi aiheuttaa limakalvojen kuivuutta ja ohenemista. Estrogeenin paikallishoito auttaa tähän. Myös erilaisia liukasteita saatetaan tarvita”, Venhola sanoo. 

Suomalaiset eivät ole puumanaisia

Kokemus omasta elämänvaiheesta vaikuttaa siihen, kuinka tärkeäksi seksi nähdään. Vastaajista, joiden mielestä elämä on ollut aina samanlaista, 40 prosenttia kertoi, ettei seksi ole kovin tai lainkaan tärkeä osa elämää. Heillä oli myös selvästi enemmän seksin aiheuttamaa stressiä.

Neljä viidestä, jotka kokevat elävänsä parasta aikaa tai ajattelevat parhaan ajan olevan edessäpäin, pitää seksiä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana suhdetta.

Mediassa esillä ollut puuma-ilmiö ei nostanut päätään ainakaan tässä tutkimuksessa. Ainoastaan kolmannes vastaajista kertoi haaveilevansa seksistä nuoremman miehen kanssa. Sinkkunaisten ryhmä korostui kuitenkin tässä: heistä puolet vastasi haaveilevansa seksistä nuoremman miehen kanssa.

”Sinkkunaiset epäilemättä hakevat mielellään vetreyttä peliin, jos ikätovereista ei löydy sopivaa kumppania”, toteaa Venhola.

<Laatikko>

Hienostuneet ja näyttävät naiset koetaan seksikkäiksi – TOP3

  1. Helena Lindgren 14 %
  2. Satu Silvo 12 %
  3. Paula Koivuniemi 10 % ja Riitta Väisänen 10 %

Tutkimuksessa kysyttiin, kuka suomalainen noin viisikymppinen nainen on seksikäs. Tulokset perustuvat spontaaneihin mainintoihin. Tutkimukseen vastasi 500 suomalaista 48–65-vuotiasta naista. Tutkimuksen tilaaja oli Novo Nordisk Farma Oy.

Tutustu myös osoitteeseen www.kuivuus.fi 

Lisätietoja:

Riitta Rautakoura, tuotepäällikkö, Novo Nordisk Farma, rttr@novovordisk.com, puh. 040 843 3326

--

Tietoa tutkimuksen toteuttamisesta:

Tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2010 internetkyselynä. Kohderyhmänä olivat 48–65-vuotiaat naiset. Yhteensä tehtiin 500 haastattelua, joista 250 ikäryhmässä 48–55-vuotta ja 250 haastattelua ikäryhmässä 56–65-vuotta. Tutkimustulos siis edustaa ikäryhmien suomalaisia naisia, joilla on käytössää sähköposti. Tutkimuksen toteutti Novo Nordisk Farma Oy:n toimeksiannosta Tutkimustoimisto IROResearch Oy. Tutkimuksen otos muodostettiin IROResearchin valtakunnallisesta puhelinvärvätystä IRONetPanelista. Tutkimuksen varsinainen julkistus on syksyllä 2010.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Tilaa

Liitteet & linkit