Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä: Epicor 9 tuo toiminnanohjauksen tähän päivään

Epicor Software Corporation julkaisee uuden Epicor 9 -toiminnanohjausjärjestelmän, joka perustuu täysin uuteen ohjelmistoarkkitehtuuriin. Epicor 9 mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan hallinnan maasta, toimialasta tai työkaluista riippumatta. Uutta järjestelmää voidaan käyttää sekä työasemien, että mobiililaitteiden välityksellä ja se on riippumaton käyttöjärjestelmästä, tietokannasta ja selaimesta. Epicor 9 kokoaa samaan sovellukseen kaikki Epicorin hyviksi havaitut tuotteet.

Mobiililaitteiden ja verkkopohjaisten sovellusten kehittyminen on muuttanut työskentelyn tapoja viime vuosina. Liiketoimintaa hoidetaan verkon välityksellä reaaliajassa missä ja milloin tahansa. Epicor Software Corporation tuo markkinoille uuden Epicor 9 -toiminnanohjausjärjestelmän, joka on suunniteltu vastaamaan liiketoiminnassa ja työtavoissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Epicor on ensimmäisenä ERP-toimittajana yhdistänyt aiempien toiminnanohjausjärjestelmiensä toiminnallisuudet yhteen sovellukseen. Uusi järjestelmä rakentuu Epicorin aiempien tuotepakettien parhaiden toiminnallisuuksien, uusimman palvelulähtöisen arkkitehtuurin ja Web 2.0 -teknologioiden varaan. Järjestelmässä on sisäänrakennettuja toimintoja, jotka aiemmin on jouduttu integroimaan vasta käyttöönoton jälkeen. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa asiakkuuden-, toimitusten-, laajennetun suunnittelun ja aikataulutuksen sekä hallinnon, riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallintaratkaisut. Epicor 9 on suunnattu niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla toimiville kasvuyrityksille.

– Haluamme tarjota uusille ja vanhoille asiakkaillemme joustavia ja entistä sujuvampia käyttäjäkokemuksia, Epicorin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Thomas Kelly toteaa.

Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicor 9 perustuu Epicor Internet Component Environment 2.0 -arkkitehtuuriin (ICE 2.0), joka yhdistää Epicorin True SOA -arkkitehtuurin ja uudet Web 2.0 -teknologiat. Uudenlainen kehystekniikka tallentaa kaikki käyttöliittymämääritteet XML-metatiedoiksi, jolloin Epicor-sovelluksia voidaan hallita samaa lähdekoodia käyttämällä sekä työasema- että mobiiliympäristöissä.

Epicor 9 asettaa ERP:n ”kaikkialle” ja toimii joustavasti ympäri maailman, useilla eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä – mahdollistaen liiketoiminnan ilman rajoja. Sisäänrakennettu Enterprise Performance Management (EPM, tehokkuuden mittaus) tehostaa tiedon hakua, jakamista ja analysointia järjestelmästä uudella tavalla. Niin ikään sisäänrakennetulla Global Business Management -ratkaisulla yritykset voivat virtualisoida koko yritysrakenteensa – tehtaat, varastot, toimitilat, liikekumppanit, yritykset, maat ja laitteiston – ja pitää kaikki tiedot reaaliaikaisesti synkronisoituina.

Epicor 9:n toiminnallisuuksia voi hyödyntää jo ennen varsinaiseen järjestelmään siirtymistä. ICE 2.0
-arkkitehtuuri mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien käytön Epicorin aiemmissa sovelluksissa. Näin Epicorin vanhat asiakkaat voivat siirtyä uusimpaan teknologiaan omassa tahdissaan.

Lisätietoja:
Marjut Martin
Marketing Manager Finland & Baltics
Epicor Software Finland Oy
Puh: 020 741 0850, 050 544 1355
E-mail: mmartin@epicor.com

Patrick Nordling
Senior Country Manager
Epicor Software Finland Oy
Puh: 020 741 0850
E-mail: pnordling@epicor.com

#####

Epicor Software Corporation

Epicor on maailman seitsemänneksi suurin ohjelmistotalo. Yli 22 000 asiakasta 140 maassa luottaa Epicorin toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan, toimitusketjunhal¬linnan ja palvelujenhallinnan ohjelmistoratkaisuihin.
Epicor hyödyntää uusinta teknologiaa tarjotessaan toimialakohtaisia ratkaisuja keskisu¬urille ja Global 1000 -yrityksille.

Epicor Software Finland Oy on Epicor Software Corporation tytäryhtiö. Epicor Finland vastaa Suomessa Epicor-ohjelmistojen markkinoinnista, myynnistä, konsultoinnista ja toimittamisesta. Toiminnanohjausratkaisu Epicor iScala on tänä päivänä yksi Suomen käytetyimmistä ERP-ohjelmistoista.
www.epicor.com/fi


TAUSTATIEDOTE

Epicor 9 – tausta ja hyödytUusi ohjelmistoarkkitehtuuri

Epicor 9 -toiminnanohjausjärjestelmä perustuu Epicorin aikaisemmin tänä vuonna julkaisemaan palvelulähtöiseen arkkitehtuuriin nimeltään Epicor Internet Component Environment (ICE) 2.0. Uuden sukupolven ERP-ratkaisun perustana toimiva ICE 2.0 yhdistää Epicorin True SOA -arkkitehtuuriin moderneja Web 2.0 -teknologioita. Näin on voitu muodostaa yritysarkkitehtuuri, joka on joustava ja mukautuva sovellusten välisen integroinnin ja yritysten välisen yhteistyön työkalu.

Muista arkkitehtuureista Epicor True SOA™ eroaa siten, että kaikki työasemakoodit sekä sovellusten liiketoimintalogiikat tuotetaan itsensä kuvailevina yrityspalveluina, mikä on merkittävä edistysaskel tuottavien käyttäjäkokemusten luomisessa. Tämä tarkoittaa, että Service Oriented Architecture toimii myös asiakastasolla, kun monessa muussa SOA toimii ainoastaan serveritasolla.

Epicor True SOA™ -arkkitehtuuriin sisältyy ainutlaatuinen Epicor Everywhere™ -kehystekniikka, joka tallentaa kaikki käyttöliittymämääritteet XML-metatiedoiksi. Tämän tekniikan ansiosta Epicor-sovelluksia voidaan ajaa samaa lähdekoodia käyttämällä sekä älykkäinä työasemasovelluksina että mobiililaitesovelluksina. Koska kaikissa ympäristöissä käytetään samoja metatietoja, tehdyt mukautukset ja käyttäjän määritykset toimivat kaikissa käyttöliittymissä – näin ollen erillisiä käyttöliittymiä ei tarvitse tehdä.

Tukea päätöksentekoon

Nykyään tietotyöntekijät tarvitsevat päätöksenteolle reaaliaikaista tukea, jota voi käyttää haluamallaan työkalulla milloin tahansa.

Epicor 9:ään sisältyvä Enterprise Performance Management (EPM) -ratkaisu helpottaa yritystietojen hakua ja käyttöä järjestelmästä. Se yhdistää intuitiivisen haun, käyttäjäperustaiset tunnusluvut (KPI-arvot), rooleihin perustuvat vuorovaikutteiset mittaristot ja valmiit analyysiratkaisut. Uusi käyttöympäristö tehostaa päätöksentekoa. Haut toimivat samoin kuin hakukoneet kuten Google ja hakutulokset noudattavat käyttöoikeuksia. Portaalinäkymä (Dashboard) antaa esimerkiksi myyntinäkymän suoraan ohjelmistosta, mahdollistaen tietoihin porautumisen suoraan järjestelmässä. Lisäksi uusien tietojen syöttäminen on mahdollista periaatteessa mistä vain – ei vain itse järjestelmästä.

Kattava ja mukautuva

Internet ja kaikkialla mukana kulkevat mobiiliratkaisut ovat merkittävässä roolissa globaalissa talouselämässä. Maailma on muuttunut ja Epicor 9 tuo ERP-ratkaisut samalle tasolle muutosten kanssa.

Epicor 9 on suunniteltu globaaliin käyttöön. Siitä on luotu kattava ja mukautuva ERP-alusta, joka voidaan ottaa käyttöön lähes kaikkialla. Ensijulkaisun kielituki kattaa 20 kieltä ja maata, ja kielitukea on tarkoitus laajentaa nopeasti Amerikan, EMEA-alueen ja Tyynenmeren markkinoiden 40 tärkeintä maata kattavaksi. Tavoitteena on yhtä suuri peitto kuin iScala-toiminnanohjausjärjestelmällä on tänä päivänä. Suomenkielinen versio on mukana ensimmäisessä lanseerausvaiheessa.

Epicor Everywhere™ -kehystekniikan ja modernien Web-kuluttajatekniikoiden ansiosta Epicorin uuden sukupolven sovelluksia voidaan käyttää monissa eri mobiililaitteissa, kuten Windows Mobile®-, Symbian-, BlackBerry®- ja Apple iPhone™ -yrityspuhelimissa. Epicor Enterprise Performance Management (EPM) -ratkaisun voi myös ottaa käyttöön suoraan mobiililaitteissa, ja siihen sisältyy hakutoiminnot tietojen nopeita hakuja varten.

Monipuolinen käytettävyys

Epicor antaa yrityksille mahdollisuuden valita liiketoimintaansa sopivat perusratkaisut. Yritykset voivat valita, ottavatko ratkaisut käyttöön yrityksen tiloihin sijoitettuna yhden tai useamman palvelimen SaaS-ohjelmistopalveluratkaisuna, Windows- vai verkkoperustaisina, keskitettyinä vai hajautettuina, kaiken kattavina vai yksittäisinä kokonaisuuksina. Lisäksi asiakkaat voivat määrittää sovelluspaketit tarpeisiinsa parhaiten sopiviksi.

Loppukäyttäjät pääsevät käsiksi ERP:n tietoihin monella tavalla: perinteisesti itse sovelluksesta, Microsoft® Office -sovellusten välityksellä, Internet- ja intranet-portaalisivujen tai yhdistelmäsovellusten kautta, hakuohjelmien välityksellä, RSS-syötteitä tilaamalla tai mobiililaitteiden välityksellä. Aina turvallisesti ja käyttäjäoikeuksiensa mukaisesti.


#####

Epicor Software Corporation

Epicor on maailman seitsemänneksi suurin ohjelmistotalo. Yli 22 000 asiakasta 140 maassa luottaa Epicorin toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan, toimitusketjunhal¬linnan ja palvelujenhallinnan ohjelmistoratkaisuihin.
Epicor hyödyntää uusinta teknologiaa tarjotessaan toimialakohtaisia ratkaisuja keskisu¬urille ja Global 1000 -yrityksille.

Epicor Software Finland Oy on Epicor Software Corporation tytäryhtiö. Epicor Finland vastaa Suomessa Epicor-ohjelmistojen markkinoinnista, myynnistä, konsultoinnista ja toimittamisesta. Toiminnanohjausratkaisu Epicor iScala on tänä päivänä yksi Suomen käytetyimmistä ERP-ohjelmistoista.
www.epicor.com/finland

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.