Uusia kevyen liikenteen väyliä avataan Espoossa

Espoon Mäkkylässä avataan kesän aikana kolme uutta kevyen liikenteen väylää. Yksi reitti on kokonaan uusi ja muut ovat Kehä I Leppävaarassa -tiehankkeen takia suljettuna olleita väyliä. Kaikki kolme reittiä saadaan käyttöön ennen koulujen alkamista elokuussa. Lisäksi kevyen liikenteen yhteydet Leppävaaransolmussa paranevat, kun uusia siltoja valmistuu ensi viikolla.

Uudet kevyen liikenteen järjestelyt helpottavat liikkumista Espoon Mäkkylässä. Koululaisten matka Postipuun kouluun ja Boställsskolaniin tulee kulkemaan kesälomien jälkeen aiempaa sujuvammin, kun uudet reitit on saatu käyttöön.

Ruutikadun kiertoliittymästä on poistettu liikennevalot ja kevyen liikenteen järjestelyt kiertoliittymässä on näin saatu lopulliseen kuntoon. Liikennevalot laitettiin, jotta koululaisten matka olisi turvallisempi väliaikaisten liikennejärjestelyjen aikana. Lisäksi Vallikallionkadun ylittävä suojatie Vallikallion Shellin vieressä valmistuu heinäkuun aikana. Suojatielle lisätään keskisaareke, jotta autotien ylitys olisi mahdollisimman turvallista.

Kolme uutta tietä auki

Perjantaina 9.7. avattava kokonaan uusi kevyen liikenteen reitti alkaa Mäkkyläntien risteyksestä ja jatkuu Mäkkylän puistotietä aina Ruutikadun kiertoliittymään asti. Tien vieressä rakennetaan vielä meluestettä, mikä ei kuitenkaan vaikuta kulkemiseen Mäkkylän puistotien uuden kevyen liikenteen väylän kautta. Alueella tehdään edelleen myös vihertöitä ja katuverkon viimeistelytöitä.

Kesäkuun alussa Mäkkylän ylikulkukäytävän itäpuolelle Kehä I:n varteen avattiin kevyen liikenteen väylä, joka oli suljettuna Kehä I Leppävaarassa -työmaan takia. Ylikulkukäytävän länsipuolella suljettuna oleva väylä avataan heinä-elokuun vaihteessa. Se kulkee Kehä I:n suuntaisesti Mäkkylän ja Mestarinsolmun ylikulkukäytävien välillä.

Leppävaaransolmussa avataan yhteys Turunväylän yli

Leppävaaransolmussa kulku Laajalahdesta Säteriin helpottuu ensi viikon lopulla, kun Turunväylän ylittävät kevyen liikenteen sillat otetaan käyttöön torstaina 15.7. Tällä hetkellä Turunväylän yli pääsee Kehä I:n itäreunaa, Ruukinrannasta Perkkaalle johtavan kevyen liikenteen sillan yli. Uudet sillat parantavat kevyen liikenteen yhteyksiä alueella.

Uudet kevyen liikenteen järjestelyt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

Liitteenä kaksi karttaa, joihin on merkitty tulevat kevyen liikenteen järjestelyt.

LISÄTIETOJA:

Liikennevirasto 

Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare

puh. 020 637 3555 gsm 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

YIT Rakennus Oy

Projektipäällikkö Kari Alavillamo

p. 040 519 0059, kari.alavillamo@yit.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Projektipäällikkö Heimo Tervola

p. 0400 335 095, heimo.tervola@niska-nyyssonen.fi 

Kehä I ja Turunväylä uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Kehä I Leppävaarassa -hankkeen ansiosta alueenkaupunkirakenne yhtenäistyy, liikenteen sujuvuus paranee ja alueen viihtyisyys lisääntyy. Tie on käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

 

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.