Munksjö: Terminologiamuutos Munksjön taloudellisessa raportoinnissa liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin sekä päivityksiä yhtiön viestintäpolitiikkaan


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 30.6.2016 klo. 11:50 CEST

Munksjö: Terminologiamuutos Munksjön taloudellisessa raportoinnissa liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin sekä päivityksiä yhtiön viestintäpolitiikkaan 

Terminologiamuutos Munksjön taloudellisessa raportoinnissa liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin 

Munksjö Oyj muuttaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttämäänsä terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uusia ohjeita koskien vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Uudet ohjeet tulevat voimaan tilikaudelle 2016. 

Terminologiamuutos tulee voimaan 27.7.2016 julkaistavasta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-normiston mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja.

Termi ’kertaluonteiset erät’ muutetaan termiksi ’vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät’, mutta määritelmä pysyy muuttumattomana. Kuten aikaisemminkin, nämä erät ovat poikkeuksellisia liiketoimia, jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat eristä, jotka eivät vaikuta varsinaiseen liiketoimintaan tai rahavirtoihin, kuten omaisuuserien arvonalentuminen, omaisuuserien myyntivoitot, kustannukset toiminnan päättymisestä, kustannukset toiminnan uudelleenjärjestelystä, sekä kustannukset liittyen lainsäädäntömuutoksiin tai oikeudenkäynteihin.

Vuoden 2016 toisesta vuosineljännestä alkaen Munksjö liittää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä selittävän taulukon yhtiön taloudelliseen raportointiin. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2015-Q1/2016  

Täsmäytyslaskelma, oikaistut EBITDA ja EBIT
  tammi-maaliskuu 2015 huhti-kesäkuu 2015 heinä-syyskuu
2015
loka-joulukuu 2015 tammi-joulukuu
2015
tammi-maaliskuu 2016
             
EBITDA (oik.*) 26,5 25,0 20,0 22,1 93,6 31,0
             
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liikevoitossa (EBIT) -13,3 -13,5 -13,2 -13,6 -53,6 -14,7
             
EBIT (oik.*) 13,2 11,5 6,8 8,5 40,0 16,3
             
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa (EBIT):            
Ympäristövaraukset   -2,4     -2,4  
Muut rakennejärjestelyt     -4,9   -4,9  
             
Liikevoitto (IFRS) 13,2 9,1 1,9 8,5 32,7 16,3
             

 * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Munksjö:n avaintunnuslukujen määritelmät ja laskentaperiaatteet esitetään yhtiön taloudellisissa raporteissa. Näihin määritelmiin ja laskentaperiaatteisiin liittyen ei ole muita muutoksia kuin yllä kuvatut terminologiamuutokset. 

Päivitykset yhtiön viestintäpolitiikkaan 

Munksjön hiljaista jaksoa pidennetään. Vuoden 2016 toisesta vuosineljänneksestä alkaen, hiljaisen jakson pituus on 30 päivää 21 päivän sijaan. Hiljaisen jakson aikana Munksjö ei osallistu rahoituslaitosten järjestämiin konferensseihin tai seminaareihin, ei tapaa rahoitusmarkkinoiden edustajia (kuten analyytikoita, sijoittajia tai pankkiireja) tai median edustajia, eikä anna kommentteja liittyen julkaisemattomaan taloudelliseen tulokseen, markkinatilanteeseen, hintoihin tai hintakehitykseen, tilauskertymään tai tilauskantaan, tuotantoon tai mihinkään muuhun yhtiön taloudellista tulosta koskevaan asiaan. 

Munksjön pörssitiedotteet lukuun ottamatta pörssitiedotteita liittyen johtohenkilöiden liiketoimiin julkaistaan jatkossakin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pörssitiedotteet liittyen johtohenkilöiden liiketoimiin, jotka raportoidaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, tullaan ainoastaan julkaiseman englanniksi.   

Munksjö Oyj 


Lisätietoja: 

Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 10 250 10 32 
Laura Lindholm, Head of Investor Relations, puh. +46 72 703 6336 Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun 

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.


 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa