Munksjö ja Ahlstrom toteuttavat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen ja Munksjön yhdistymisen


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25.11.2013, klo. 16.30 CET       

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.  

Munksjö Oyj (Munksjö) ja Ahlstrom Oyj (Ahlstrom) ovat tänään sopineet Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen (Coated Specialties) ja Munksjön yhdistymisen toteuttamisesta. Munksjön ja Ahlstromin hallitusten odotetaan muodollisesti päättävän Coated Specialties -jakautumisen täytäntöönpanosta 29.11.2013 ja ilmoittavan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 2.12.2013.   Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta yhdistetään.  

Osana Coated Specialties -jakautumisen täytäntöönpanoa Munksjö ja Ahlstrom ovat sopineet, että Ahlstrom vastaa Jacareissa Brasiliassa olevan kiinteistön erottamisprosessista sekä kiinteistön siirtämisestä Munksjölle. Osapuolet ovat myös sopineet järjestelystä, jossa Ahlstrom kattaa mahdolliset taloudelliset vahingot siinä tapauksessa, ettei kiinteistön siirtoa voida toteuttaa.

Coated Specialties -jakautumisen yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden. Jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden määrä määräytyy Ahlstromin osakkeenomistuksen perusteella ottaen huomioon kaikki kaupat, jotka on tehty, vaikkakaan ei selvitetty, sen päivän loppuun mennessä, jolloin Ahlstromin ja Munksjön hallitukset ovat päättäneet jakautumisen täytäntöönpanosta. Tämän päivän arvioidaan olevan 29.11.2013.

Arviolta 12 363 370 uutta Munksjön osaketta annetaan jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille Coated Specialties -jakautumisessa. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstromin hallussa olevista omista osakkeista.

Ahlstromin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annettavien Munksjön uusien osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin 2.12.2013. Uudet Munksjön osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Lisätietoja Coated Specialties -jakautumisesta ja jakautumisvastikkeesta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.munksjo.com/investors.


Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003 

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun 
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.
Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa