Munksjö ja Ahlstrom toteuttivat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen ja Munksjön yhdistymisen


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.11.2013 klo. 8.00 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.


Munksjö Oyj:n (Munksjö) ja Ahlstrom Oyj:n (Ahlstrom) hallitukset ovat tänään päättäneet toteuttaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen (Coated Specialties) jakautumisen ja ilmoittaa jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 2.12.2013.

Jakautuminen on viimeinen vaihe järjestelyssä, jossa Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta yhdistetään.

Coated Specialties -jakautumisessa kaikki Coated Specialties -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirretään Munksjö Oyj:hin Ahlstromin osittaisjakautumisella. Coated Specialties -liiketoiminta Jacareissa, Brasiliassa sisällytetään Munksjön Release Liners -liiketoiminta-alueeseen.

Munksjön ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen toisen vaiheen toteuttamisen jälkeen meillä on vahvempi alusta kasvulle erikoispapereissa. Kilpailukykymme tulee vahvistumaan ja yhtiön kasvumahdollisuudet lisääntyvät sekä orgaanisesti että strategisesti. Tuotantoalustamme laajenee Euroopasta ja Aasiasta Etelä-Amerikkaan”, Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja Jan Åström sanoo.


Jakautumisen yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

Arviolta 12 292 084 uutta Munksjön osaketta annetaan jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille. Jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden määrä määräytyy Ahlstromin osakkeenomistuksen perusteella ottaen huomioon kaikki kaupat, jotka on tehty, vaikkakaan ei selvitetty, tämän päivän loppuun mennessä.

Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstromin hallussa olevista omista osakkeista. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, minkä odotetaan tapahtuvan 2.12.2013.

Munksjö Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssille (NASDAQ OMX Helsinki) jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi. Kaupankäynnin Munksjön jakautumisvastikkeena annettavilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 2.12.2013.

Coated Specialtiesista Munksjölle siirtyvän vastikkeen käypä arvo tulee vastaamaan Munksjön osakkeen noteerattua markkina-arvoa tämän päivän päättyessä. Käyttäen Munksjön päätöskurssia 4,86 euroa per 30.9.2013, siirtyvä vastike olisi 59,7 miljoonaa euroa ja se tullaan kirjaamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026


Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.
Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön
.
           

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa