Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus sopimuksesta, joka toteutuessaan johtaisi Ahlström Capital Oy:n omistusosuuden muuttumiseen


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.1.2014 klo. 13.30 CET

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä (y-tunnus 1670034-3) omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:  

Ahlström Capital Oy on 27.6.2013 allekirjoittanut Antti Ahlström Perilliset Oy:tä koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumisessa Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat Munksjö Oyj:n osakkeet siirtyisivät Ahlström Capital Oy:lle. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 28.3.2014. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n omistusosuus Munksjö Oyj:ssä ylittää jakautumisen toteutuessa 5 prosentin rajan.

Jakautumisen toteutuessa Ahlström Capital Oy:n suora omistus olisi 2 407 520 osaketta, joka vastaa 4,71 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen mukaan AC Invest Five B.V. on 9.1.2014 hankkinut 500 000 Munksjön osaketta, jolloin Ahlström Capital Oy:n välillinen omistus on noussut ja vastaa 0,98 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. AC Invest Five B.V. on Ahlström Capital B.V:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Ahlström Capital B.V: on Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Jakautumisen toteutumisen jälkeen Ahlström Capital Oy:n suora ja välillinen omistusosuus vastaisi yhteensä 5,69 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.    

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026


Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

       

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa