Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuuden muutoksesta

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.4.2014 klo. 14.00 CET

Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuuden muutoksesta

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoitus sisältävää seuraavat tiedot:

Antti Ahlström Perilliset Oy:n (y-tunnus 1548388-5) ilmoituksen mukaan yhtiö on osingonmaksuna Ahlstrom Oyj:ltä vastaanottanut 179 798 Munksjön osaketta ja omistusosuus samalla ylittänyt 5 prosentin rajan. Antti Ahlström Perilliset Oy:n suora omistus on 2 587 318 osaketta, joka vastaa 5,07 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Ilmoituksen mukaan Antti Ahlström Perilliset Oy on 27.6.2013 allekirjoittanut yhtiötä koskevan jakautumissuunnitelman.

Jakautumisen uusi suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 27.6.2014. Suunnitellun jakautumisen täytäntöönpanopäivänä Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat Munksjö Oyj:n osakkeet siirtyvät Ahlström Capital Oy:lle.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa