Munksjö Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.1.2015 klo. 11.50 CET

Munksjö Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Työjärjestyksensä mukaan nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Finlandia-talossa keskiviikkona 15.4.2015. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Nimitystoimikunta on tänään pidetyssä kokouksessaan tehnyt vuoden 2015 yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:


Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Hallituksen jäsenten lukumäärä laskee yhdellä ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Sebastian Bondestam, Elisabet Salander Björklund, Hannele Jakosuo-Jansson ja Alexander Ehrnrooth valitaan uudelle toimikaudelle. Hallituksen nykyinen jäsen Caspar Callerström on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä seuraavan kauden hallituksen jäseniä nimitettäessä. Hallituksen jäseniksi uudelleen valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Fredrik Cappelenin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nykyisen hallituksen jäsenten tiedot löytyvät osoitteesta www.munksjo.com.


Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta Nasdaq Tukholmassa tehdyn rinnakkaislistauksen johdosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikunnan työjärjestystä muutetaan niin, että oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämän yhtiön osakkeenomistajarekisterin perusteella.


Ehdotus hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisesta

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden ehdotetaan nousevan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 40 000 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkion ehdotetaan nousevan 12 000 euroon. Muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden valiokunnan jäsenten 3 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkioksi 3 000 euroa. 

Matkakulut ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallituksen ja nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 010 234 5001Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com. 
 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa