Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Vakaa kannattavuuden kehitys korkeammista lyhytkuituisen sellun hinnoista huolimatta


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 23.7.2015 klo. 13.00 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Vakaa kannattavuuden kehitys korkeammista lyhytkuituisen sellun hinnoista huolimatta
 

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2015:

- Liikevaihto oli 291,2 (292,5) milj. euroa.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 25,0 (26,0) milj. euroa, joka vastaa 8,6 % (8,9 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 11,5 (13,4) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -2,4 (-0,6) milj. euroa.

- Liiketulos oli 9,1 (12,8) milj. euroa ja kauden tulos 2,7 (4,1) milj. euroa.
 

Keskeistä katsauskaudelta tammi–kesäkuu 2015:

- Liikevaihto oli 571,4 (580,4) milj. euroa.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 51,5 (53,4) milj. euroa, joka vastaa 9,0 % (9,2 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 24,7 (27,1) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -2,4 (-1,6) milj. euroa.

- Liiketulos oli 22,3 (25,5) milj. euroa ja kauden tulos 12,4 (8,4) milj. euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,16) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 (8,3) milj. euroa.
 

AVAINLUVUT huhti–kesä tammi–kesä tammi–joulu
milj. euroa 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 137,3
Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,6 8,9 9,0 9,2 9,2
Käyttökate 22,6 25,4 49,1 51,8 99,4
Käyttökateprosentti, % 7,8 8,7 8,6 8,9 8,7
Liiketulos (oik.*) 11,5 13,4 24,7 27,1 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 3,9 4,6 4,3 4,7 4,5
Liiketulos 9,1 12,8 22,3 25,5 45,4
Liiketulosprosentti, % 3,1 4,4 3,9 4,4 4,0
Kauden tulos 2,7 4,1 12,4 8,4 7,7
Tulos/osake, EUR 0,05 0,07 0,24 0,16 0,14
Korollinen nettovelka 260,8 241,5 260,8 241,5 225,6
           
* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2014 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.
 

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

”Alla oleva kysyntä Munksjön tuotteille on ollut vakaata vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ja vuosineljännesten välillä on ainoastaan ollut pienempiä heilahteluja.

Suurimpia syitä vakaaseen, mutta riittämättömään tuloskehitykseemme vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuoteen verrattuna, ovat lyhytkuituisen sellun korkeammat hinnat. Toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti myös Aspassa, Ruotsissa sijaitsevan sellutehtaamme huoltoseisokki, jonka tulosvaikutus oli noin -4 milj. euroa. Huoltoseisokkien aikaväliä on aiemmin tiedotetun mukaisesti pidennetty 18 kuukauteen nyt toteutetun seisokin jälkeen, ja seuraava huoltoseisokki Aspan tuotantolaitoksessa tullaan näin ollen toteuttamaan vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä.

Edellisen osavuosikatsauksemme yhteydessä tiedotetut hinnankorotukset on nyt viety läpi liiketoiminta-alueilla Decor ja Release Liners. Hinnankorotukset ovat enintään kolme prosenttia liiketoiminta-alueella Decor ja enintään kahdeksan prosenttia liiketoiminta-alueella Release Liners ja niiden odotetaan asteittain kompensoivan vuoden 2015 aikana nousseiden sellun hintojen vaikutusta. Hinnankorotuksilla odotetaan olevan asteittainen vaikutus keskihintaan kolmannen vuosineljänneksen aikana ja täysimääräinen vaikutus keskihintaan vuoden neljännen vuosineljänneksen alusta lähtien.

Kuten ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä, valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liiketoiminta-alueiden yhdistettyyn tulokseen, mutta vaikutus yksittäisten liiketoiminta-alueiden tuloksiin vaihteli. Valuuttasuojausten negatiivinen tulosvaikutus laski 1,3 milj. euroon toisella vuosineljänneksellä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen 2,4 milj. eurosta. Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 4,1 (-0,9) milj. euron rahoituseriin kirjatun kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.

Jatkamme töitä niiden toimenpiteiden kanssa, joiden tavoitteena on alentaa kustannustasoamme sekä kasvattaa liikevaihtoamme. Toimenpiteisiin liittyvien arvioiden kanssa tehdään jatkuvasti töitä ja niistä tiedotetaan kun lopullisista suunnitelmista on sovittu. Toimenpiteitä tulostavoitteena olevan 12 prosentin käyttökatteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla jatketaan edelleen liiketoiminta-aluekohtaisten suunnitelmien mukaisesti.”
 

Tulevaisuuden näkymät

Erikoispaperien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2015 kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä 2015 toteutettavien vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien sekä joulukuun 2015 lopussa toteutettavien sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2014.

Munksjön erikoispapereiden hintojen odotetaan paikallisissa valuutoissa mitattuna vähitellen nousevan vuoden toisen puoliskon aikana ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, kun neuvotellut hinnankorotukset asteittain astuvat voimaan. Hinnankorotukset ovat enintään kolme prosenttia liiketoiminta-alueella Decor ja enintään kahdeksan prosenttia liiketoiminta-alueella Release Liners ja niiden odotetaan asteittain kompensoivan vuoden 2015 aikana nousseen sellun hinnan vaikutusta. Hinnankorotuksilla odotetaan olevan asteittainen vaikutus konsernin keskihintaan kolmannella vuosineljänneksellä ja täysimääräinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen 2015 alusta lähtien.

Liiketoiminnan kassavirran odotetaan sesonkiluonteisesti parantuvan vuoden viimeisen kuuden kuukauden aikana.  

Vuoden 2015 käyttöomaisuusinvestointien kassavirtaan kohdistuvan vaikutuksen odotetaan vastaavan noin kahta kolmasosaa poistoista.
 

Munksjö-konserni

  huhti–kesä tammi–kesä tammi–joulu
milj. euroa 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 137,3
Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,6 8,9 9,0 9,2 9,2
Käyttökate 22,6 25,4 49,1 51,8 99,4
Käyttökateprosentti, % 7,8 8,7 8,6 8,9 8,7
Liiketulos (oik.*) 11,5 13,4 24,7 27,1 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik*) 3,9 4,6 4,3 4,7 4,5
Liiketulos 9,1 12,8 22,3 25,5 45,4
Liiketulosprosentti, % 3,1 4,4 3,9 4,4 4,0
Kauden tulos 2,7 4,1 12,4 8,4 7,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 11,1 8,6 20,0 14,1 35,1
Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 785 2 770 2 768 2 770 2 765

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä


Toinen neljännes 2015

Liikevaihto oli 291,2 (292,5) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 25,0 (26,0) milj. euroon ja oikaistu käyttökateprosentti oli 8,6 % (8,9 %). Toisella vuosineljänneksellä valuuttasuojauksesta aiheutunut 1,3 (0,5) miljoonan euron tappio on kirjattu raportointisegmenttiin Muut.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 11,5 (13,4) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -2,4 (-0,6) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa tehtyihin ympäristövarauksiin.

Liiketulos oli 9,1 (12,8) milj. euroa ja kauden tulos 2,7 (4,1) milj. euroa.
 

Tammi–kesäkuu 2015

Liikevaihto oli 571,4 (580,4) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 51,5 (53,4) milj. euroon ja oikaistu käyttökateprosentti oli 9,0 % (9,2 %). Raportointijakson aikana valuuttasuojauksesta aiheutunut 3,6 (0,6) miljoonan euron tappio on kirjattu raportointisegmenttiin Muut.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 24,7 (27,1) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -2,4 (-1,6) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa tehtyihin ympäristövarauksiin.

Liiketulos oli 22,3 (25,5) milj. euroa ja kauden tulos 12,4 (8,4) milj. euroa.

Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 4,1 (-0,9) milj. euron rahoituseriin kirjatun kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.
 

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 23.7.2015 klo. 15.30 EEST (14.30 CEST) ravintola Savoyssa, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 953912
Link to the webcast: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0723_q2/#/stream
 

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029

 


Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit