Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Vakaa käyttökateprosentti ja parempi kauden tulos


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 29.4.2015 klo. 7.30 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Vakaa käyttökateprosentti ja parempi kauden tulos

Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 2015

- Liikevaihto oli 280,2 (287,9) milj. euroa.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 26,5 (27,4) milj. euroa, joka vastaa 9,5 % (9,5 %) oikaistua käyttökateprosenttia. Valuuttasuojauksesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä aiheutunut 2,4 (0,1) miljoonan euron tappio on kirjattu raportointisegmenttiin Muut.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,2 (13,7) milj. euroa. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä.

- Liiketulos oli 13,2 (12,7) milj. euroa ja kauden tulos 9,7 (4,3) milj. euroa.

- Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 5,5 (-1,1) milj. euron rahoituserien kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.

- Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,08) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -4,6 (-2,6) milj. euroa. 

AVAINLUVUT            tammi–maalis tammi–joulu
milj. euroa   2015 2014 2014
Liikevaihto   280,2 287,9 1 137,3
Käyttökate (oik.*)   26,5 27,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*)   9,5 9,5 9,2
Käyttökate   26,5 26,4 99,4
Käyttökateprosentti, %   9,5 9,2 8,7
Liiketulos (oik.*)   13,2 13,7 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik.*)   4,7 4,8 4,5
Liiketulos   13,2 12,7 45,4
Liiketulosprosentti, %   4,7 4,4 4,0
Kauden tulos   9,7 4,3 7,7
Tulos/osake, EUR   0,19 0,08 0,14
Korollinen nettovelka   241,1 237,6 225,6
         
* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2014 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.
 

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

”Vuoden ensimmäinen neljänneksellä kehitys oli vakaata ja käyttökate pysyi samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Ottaen huomioon, että viime vuoden ensimmäisen neljänneksen toimitusmäärät olivat suuret, olen tyytyväinen, että kannattavuutemme säilyi samalla tasolla kuin vertailukaudella, toimitusmäärien alentumisesta huolimatta.

Ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtuneella valuuttakurssien vaihtelulla ei ollut havaittavaa vaikutusta liiketoiminta-alueiden yhteenlaskettuun tulokseen. Kurssivaihtelut vaikuttivat kuitenkin yksittäisten liiketoiminta-alueiden tuloskehitykseen. Ruotsin toimintojen osalta tämä vaikutus oli positiivinen. Munksjön Ruotsin liiketoimintoja ovat Aspan sellutehdas, joka kuuluu Release Liners -liiketoiminta-alueeseen, sekä Billingforsin ja Jönköpingin tuotantolaitokset, jotka ovat osa Industrial Applications -liiketoiminta-aluetta. Decor-, Release Liners- ja Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueiden osalta vaikutus oli negatiivinen, johtuen liiketoiminta-alueiden korkeasta ostetun sellun osuudesta.

USA:n dollarin ja Ruotsin kruunun rahavirtojen 9 kuukauden valuuttasuojausten negatiivinen tulosvaikutus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 2,4 milj. euroa. Valuuttatappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut, eivätkä ne vaikuta yksittäisten liiketoiminta-alueiden tulokseen.

Aspan sellutehtaan varastoja kasvatettiin palvelutason säilyttämiseksi huhtikuun lopussa toteutettavan huoltoseisokin takia, minkä johdosta käyttöpääoma aleni ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimenpiteitä tulostavoitteena olevan 12 prosentin käyttökatteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla jatketaan edelleen suunnitelman mukaisesti.”


Tulevaisuuden näkymät

Erikoispaperien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Munksjön erikoispapereiden hintojen odotetaan paikallisissa valuutoissa mitattuna vähitellen nousevan ensimmäisen neljänneksen hintatasosta toisella neljänneksellä 2015.

Aspan tuotantolaitoksen kunnossapitotöiden aikaväliä on aiemmin tiedotetun mukaisesti pidennetty kahdestatoista kahdeksaantoista kuukauteen. Seuraava huoltoseisokki Aspan tuotantolaitoksessa tullaan toteuttamaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä, aikaistetun kunnossapitoinvestoinnin vuoksi. Huoltoseisokin aikavälin muutos tulee voimaan tämän jälkeen. Huoltoseisokin tulosvaikutukseksi arvioidaan noin -4 milj. euroa.

Toisella ja kolmannella neljänneksellä 2015 toteutettavien vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien sekä joulukuun 2015 lopussa toteutettavien sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2014.

Vuoden 2015 käyttöomaisuusinvestointien kassavirtaan kohdistuvan vaikutuksen odotetaan vastaavan noin kahta kolmasosaa poistoista.
 

Munksjö-konserni

                         tammi–maalis tammi–joulu
milj. euroa     2015 2014 2014
Liikevaihto     280,2 287,9 1 137,3
Käyttökate (oik.*)     26,5 27,4 105,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*)     9,5 9,5 9,2
Käyttökate     26,5 26,4 99,4
Käyttökateprosentti, %     9,5 9,2 8,7
Liiketulos (oik.*)     13,2 13,7 51,0
Liiketulosprosentti, % (oik*)     4,7 4,8 4,5
Liiketulos     13,2 12,7 45,4
Liiketulosprosentti, %     4,7 4,4 4,0
Kauden tulos     9,7 4,3 7,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit     8,9 5,5 35,1
Henkilöstö keskimäärin, FTE     2 755 2 770 2 765

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä


Ensimmäinen neljännes 2015

Liikevaihto oli 280,2 (287,9) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 26,5 (27,4) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,5 % (9,5 %). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valuuttasuojauksesta aiheutunut 2,4 (0,1) miljoonan euron tappio ja osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyvä 0,6 (0,0) milj. euron kustannus on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä.

Liiketulos oli 13,2 (12,7) milj. euroa ja kauden tulos 9,7 (4,3) milj. euroa.

Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 5,5 (-1,1) milj. euron rahoituserien kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus.
 

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 29.4.2015 klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) ravintola Savoyssä, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström.

Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 952567
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0429_q1
 

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029


 

Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

 

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit