Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 - Integraatiotyö edistyy suunnitelman mukaisesti


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 19.marraskuuta 2013 klo. 7.30 CET

Keskeistä kolmannelta vuosineljännekseltä 2013

 • Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi liiketoimintojen yhdistymisen seurauksena ja oli 245,1 (146,3) milj. euroa.
 • Oikaistu käyttökate oli 11,0 (10,1) milj. euroa.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli -0,2 (3,8) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa synergiaetujen toteuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin ja olivat -1,9 (-4,6) milj. euroa.
 • Liiketulos oli -2,1 (-0,8) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,2 (-0,6) euroa.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2013

 • Toukokuun lopussa toteutettiin yhdistymisen ensimmäinen vaihe.
 • Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla aloitettiin Helsingin pörssissä 7. kesäkuuta.
 • Liikevaihto kasvoi pääasiassa liiketoimintojen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen toteuttamisen seurauksena ja oli 607,6 (448,0) milj. euroa.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 39,0 (33,4) milj. euroa.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,1 (15,0) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistämiskustannuksiin ja olivat -32,5 (-7,2).
 • Liiketulos oli -19,4 (7,8) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,3 (-0,5) euroa.
 • Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 257,5 (245,0) milj. euroa, mikä vastaa 66,8 %:n (118,0 %) velkaantumisastetta.
AVAINLUVUT heinä–syys tammi–syys tammi–joulu
(milj. euroa) 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Liiketulos (oik.*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Liiketulos -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Liiketulosprosentti, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Kauden tulos -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Tulos/osake, EUR -0,2 -0,6 -1,3 -0,5 -0,9
Korollinen nettovelka 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3

 * oikaistu kertaluonteisilla erillä

Toimitusjohtaja Jan Åström:

”Munksjö Oyj julkaisee nyt toisen osavuosikatsauksensa toukokuussa tapahtuneen liiketoimintojen yhdistymisen jälkeen. Integraatiotyö on täydessä vauhdissa. Integraatioon liittyvät ja yhdistämisen mahdollistaneet projektit on saatu päätökseen ja pidemmän aikavälin integraatioprojektit on käynnistetty. Synergiaetujen arvioidaan olevan 20–25 milj. euroa. Vuotuisesta synergiatasosta 60 prosenttia odotetaan saavutettavan ensimmäisen vuoden kuluessa ja lopullinen taso tullaan saavuttamaan 36 kuukauden kuluessa.

Yhdistymisen toisen vaiheen, Ahlstromin Brasilian Jacareissa sijaitsevan erikoispaperitehtaan yhdistäminen Munksjöhön, odotetaan toteutuvan ennen kuluvan vuoden loppua. Tämän jälkeen yhdistyminen on saatettu päätökseen.

Erikoispaperiemme kysyntä pienenee tavanomaisesti kesällä heinä- ja elokuussa Euroopan lomakauden seurauksena. Aiempien vuosien tapaan päätimme tämän sesonkiluonteisen kysynnän muutoksen aikana toteuttaa suunnitellut lomaseisokit, jolloin tuotantolaitoksissa tehtiin kunnossapitotöitä. Lomaseisokit toteutettiin samassa laajuudessa kuin aiempina vuosina.

Toimitusmäärillä mitattuina useiden tuotteidemme kysyntä on edellisvuotista korkeammalla tasolla, vaikka erikoispaperien markkinatilanne pysyi haastavana myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen kannattavuuden merkittävään parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma on aloitettu, ja sen ensimmäiset tulokset alkoivat näkyä kannattavuudessa syyskuun aikana. Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat kustannusten pienentämiseen, tuotantomäärien siirtoihin Munksjön muilta liiketoiminta-alueilta, laatu- ja tuotekehitysinvestointeihin sekä käynnissä olevista integraatioprojekteista saatavien etujen toteuttamiseen. Teemme nyt pohjatyön saavuttaaksemme taloudellisen tavoitteemme, 12 prosentin käyttökatemarginaalin.

Olen tyytyväinen kehitykseemme ja niihin tuloksiin jotka olemme saavuttaneet neljän ensimmäisten yhteisten toimintakuukausien aikana, ja odotan tulevaa Jacarein liiketoiminnan yhdistämistä”

Näkymät vuodelle 2013

Markkinoiden kehitys ja kysyntä ovat palautuneet kesällä toteutettujen seisokkien jälkeen, mutta Release Liners- ja Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueiden markkinatilanteet ovat edelleen haastavat. Näiden kahden liiketoiminta-alueen edellisvuoteen verrattuna heikomman tuloskehityksen odotetaan ylittävän synergioista ja itsenäisenä yhtiönä (stand-alone) toimimisesta saavutettavan positiivisen tulosvaikutuksen.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen tulokseen tulevat vaikuttamaan kertaluonteiset erät, jotka liittyvät synergiaetujen toteuttamiseen sekä Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelmaan.        

Uuden globaalin erikoispaperiyhtiön syntyminen – Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistäminen

Munksjö Oyj, Munksjö AB, EQT ja Ahlstrom Oyj tekivät 28. elokuuta 2012 sopimuksen, jonka tavoitteena on muodostaa maailman johtava erikoispaperien valmistaja yhdistämällä Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan (LP Europe) ja Brasilian (Coated Specialties) toiminnot. Uuden yhtiön vuoden 2012 yhteenlaskettu pro forma liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa, ja sillä oli noin 3 000 työntekijää ja 15 tuotantolaitosta Euroopassa, Brasiliassa ja Kiinassa sekä maailmanlaajuinen myyntiorganisaatio. toiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners (aiemmin Release & Label), Industrial Applications sekä Graphics and Packaging.

Liiketoimintojen yhdistäminen on luontevaa jatkoa Munksjön erikoispapereiden kasvuun keskittyvälle strategialle. Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista erikoispapereiden valmistajista, jolla on vahva asema valituissa markkinasegmenteissä. Liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa yhtiön kilpailukykyä, tehostaa toimintaa ja tuo lisää orgaanisia ja strategisia kasvumahdollisuuksia.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut

Liiketoimintojen yhdistymisen lasketaan tuovan vuositasolla 20–25 milj. euron synergiaedut, jotka liittyvät hankintoihin, tuotannon tehostamiseen, mittakaavaetuihin sekä organisaation virtaviivaistamiseen. 60 prosenttia kaikista vuotuisista synergiaeduista odotetaan saavutettavan ensimmäisten 12 kuukauden aikana ja lopullinen taso arvioidaan saavutettavan sitä seuraavien kahden vuoden kuluessa.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat arviolta 10–15 milj. euroa, ja tavoitteena on kirjata suurin osa näistä kustannuksista tämän vuoden tulokseen. Kustannussäästöt ovat 10–15 milj. euroa vuositasolla, ja ne syntyvät seurauksena erikoispaperiliiketoiminnan toimimisesta erillään Ahlstromin muusta liiketoiminnasta.

Integraatiotyö aloitettiin toukokuussa, jolloin yhdistymisen ensimmäinen vaihe toteutettiin, ja sitä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä saavutettu synergiataso vastaa noin 30 prosenttia vuotuisesta synergiatasosta.

Munksjö-konserni

  heinä–syys tammi–syys tammi–joulu
milj.euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Raportoitu1)
Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Liiketulos -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Liiketulosprosentti, % -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Liiketulos (oik.*) -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Kauden tulos -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8
Henkilöstömäärä, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679
Pro forma I (sis. LP Europe -liiketoiminnan) 2)
Liikevaihto 245,1 255,7 788,6 790,4 1 055,6
Käyttökate** (oik.*) 11,0 13,0 43,6 48,2 69,2
Käyttökateprosentti**, % (oik.*) 4,5 5,1 5,5 6,1 6,6
Käyttökate** 9,1 8,4 38,0 14,1 32,9
Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,3 4,8 1,8 3,1
Toimitukset, tonnia 192 500 193 933 601 302 598 947 796 900
Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot 3)
Liikevaihto 265,1 281,0 855,1 866,1 1 154,6
Käyttökate** (oik.*) 12,1 13,2 47,3 53,3 76,6
Käyttökateprosentti**, % (oik.*) 4,6 4,7 5,5 6,2 6,6
Käyttökate** 9,8 8,6 41,3 18,7 39,8
Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,1 4,8 2,2 3,4
Toimitukset, tonnia 218 292 219 087 676 357 674 932 897 371

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä lukuun ottamatta niitä synergiasäästöjä ja kustannussäästöjä jotka on saavutettu 27.5.2013 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013
2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.2012
3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012

Raportoitu

Kolmas neljännes 2013

Kolmannella vuosineljänneksellä toteutettiin vuosittaisiin lomaseisokkeihin liittyviä suunniteltuja kunnossapitotöitä. Seisokkien laajuus oli suunnitelman mukainen, mutta seisokkien negatiivinen tulosvaikutus oli hieman edellisvuotta isompi.

Liikevaihto oli 245,1 (146,3) milj. euroa. Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 105,1 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 11,0 (10,1) milj. euroa ja oikaistu käyttökateprosentti 4,5 % (6,9 %). Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli -0,2 (3,8) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -1,9 (-4,6) milj. euroa ja liittyivät, toisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä tiedotetun mukaisesti, pääasiassa synergiaetujen saavuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin.

Liiketulos oli -2,1 (-0,8) milj. euroa.

Tammi–syyskuu 2013

Munksjön neljän liiketoiminta-alueen markkinatilanne vaihteli raportointikaudella ja markkinatilanteet on eritelty jäljempänä liiketoiminta-alueittain. Munksjön liikevaihto oli 607,6 (448,0) milj. euroa. Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 152,0 milj. euroa.

Raaka-ainekustannusten hieman alempi taso vaikutti positiivisesti kannattavuuteen vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, mutta kustannustason laskun positiivista tulosvaikutusta pienensi epäsuotuisampi tuotejakauma. Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,1 (15,0) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 2,2 % (3,3 %).

Kertaluonteiset erät olivat -32,5 (-7,2) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistymisen kustannuksiin. Munksjö on sitoutunut vastaamaan tietyistä kustannuksista, jotka liittyvät Euroopan komission kilpailuviranomaisen vaatimukseen tiettyjen Saksan Osnabrückissä sijaitsevien toimintojen myynnistä. Kertaluonteiset erät sisältävät 13,5 milj. euron kustannuksen liittyen tähän sitoumukseen. Kustannus kirjattiin toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Liiketulos oli -19,4 (liiketulos 7,8) milj. euroa ja nettotulos -31,2 (-5,8) milj. euroa.

Pro forma II

Kolmas neljännes 2013

Pro forma II -liikevaihto laski 5,6 prosenttia ja oli 265,1 (281,0) milj. euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 12,1 (13,2) milj. euroa.

Tammi–syyskuu 2013

Pro forma II -liikevaihto laski hieman, 1,3 prosenttia, ja oli 855,1 (866,1) milj. euroa. Ainoastaan Release Liners liiketoiminta-alueella oli alhaisempi liikevaihto viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketoiminta-alueen liikevaihto Euroopassa laski hieman, pääasiassa seurauksena alhaisemmista toimitusmääristä. Brasilian realin merkittävä heikentyminen suhteessa euroon, vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna, vaikuttaa Brasilian liiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen euromääräisiksi muunnettuina.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 47,3 (53,3) milj. euroa ja on pääasiassa seurausta Release Liners liiketoiminta-alueen mutta myös Graphics and Packaging liiketoiminta-alueen tuloksesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään 19. marraskuuta klo. 11.00 ravintola Savoyssä, huone Salikabinetti, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä.

Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201

Tilaisuuden tunnus: 937161

Linkki internetlähetykseen

Munksjö Oyj


Lisätietoja antavat:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015


 

 

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit