Muutoksia EQT:n ja Ahlstrom Oyj:n omistuksessa Coated Specialties -jakautumisessa jakautumisvastikkeena annettujen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.12.2013 klo. 8.45 CET

Munksjö Oyj on saanut tänään kaksi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta.

Ensimmäisen ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in omistusosuus Munksjössä on tänään alittanut 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in osakeomistus on 2 644 osaketta ja Munksjö Luxembourg S.á.r.l.:n omistus on 12 456 729 osaketta. Ilmoituksen mukaan Munksjö Luxembourg S.á.r.l. on Munksjö Guernsey Holding Limited:in tytäryhtiö. Munksjö Guernsey Holding Limited:in suora ja epäsuora omistusosuus vastaa yhteensä 24,40 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä sen jälkeen, kun Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annetut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin aikaisemmin tänään.

Toisen ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n suora omistusosuus Munksjössä on tänään alittanut 20 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n (y-tunnus 1670043-1) omistus on 9 081 220 osaketta, joka vastaa 17,78 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä sen jälkeen, kun Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena annetut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin aikaisemmin tänään. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, Coated Specialties -jakautumisessa ei annettu jakautumisvastiketta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Munksjö Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 15 000 000 euroa ja se koostuu tästä päivästä lähtien 51 061 581 osakkeesta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa