Päivitys Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämiseen Suomen tuloverotuksessa


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.12.2013 klo. 10.20 CET

Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminnot Brasiliassa (Coated Specialties) siirtyivät Munksjö Oyj:lle osittaisjakautumisessa, joka merkittiin kaupparekisteriin 2.12.2013. Suomen tuloverotuksessa osa Ahlstrom Oyj:n osakkeiden jäljellä olevasta hankintamenosta jaetaan Coated Specialties -jakautumisessa jakautumisvastikkeena saatujen Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi. Hankintamenoa käytetään laskettaessa osakkeiden luovutuksesta syntyvää luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksessa Suomessa.

Coated Specialties -jakautumisessa jakautumisvastikkeena saadun Munksjö Oyj:n osakkeen ja Ahlstrom Oyj:n osakkeen pörssikurssin perusteella määriteltyjen käypien arvojen suhde ei eroa olennaisesti jakautumisessa siirtyneen Coated Specialties -liiketoiminnan nettovarojen suhteesta Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovaroihin. Sen vuoksi Ahlstromin osakkeen hankintameno jaetaan jakautumisessa siirtyneiden ja Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovarojen suhteen perusteella. Coated Specialties -jakautumisessa siirtyneet nettovarat olivat 4,8 prosenttia kokonaisnettovaroista.

Ennen Coated Specialties -jakautumispäivää omistettujen Ahlstrom Oyj:n osakkeiden perusteella osakkeenomistaja sai yhdellä omistamallaan Ahlstrom Oyj:n osakkeella 0,265 Munksjö Oyj:n osaketta jakautumisvastikkeena. Jokaisen Ahlstrom Oyj:n osakkeen 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe -jakautumisen jälkeisestä hankintamenosta siirtyy 4,8 prosenttia hankintamenoksi 0,265 Munksjö Oyj:n osakkeelle.

Teoreettinen esimerkki:

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalle, joka on ennen kumpaakin tänä vuonna tapahtunutta jakautumista (viimeistään 24.5.2013) hankkinut 1 000 Ahlstrom Oyj:n osaketta yhteensä hintaan 10 000 euroa (10 euroa/osake), osakkeiden hankintameno on 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe -jakautumisen jälkeen 8 870 euroa. 1 130 euroa, eli 11,3 % osakkeiden alkuperäisestä hankintamenosta siirtyi LP Europe -jakautumisessa saaduille 250:lle Munksjö Oyj:n osakkeille.

Coated Specialties -jakautumisessa tästä 8 870 euron hankintamenosta siirtyy 4,8 %, eli 425,76 euroa kyseisessä jakautumisessa saaduille 265:lle Munksjö Oyj:n osakkeelle. Tämä on 1,61 euroa yhtä saatua Munksjö Oyj:n osaketta kohden. Tuhannen Ahlstrom Oyj:n osakkeen hankintamenoksi jää molempien jakautumisten jälkeen tällöin yhteensä 8 444,24 euroa, eli 8,44 euroa osaketta kohden.

Tämä ei koske Suomen ulkopuolella asuvia Munksjön tai Ahlstromin osakkeenomistajia. Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia muualla kuin Suomessa kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan veroneuvonantajaansa tai paikalliseen verotoimistoon koskien hankintamenon jakamista verotuksessa.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Munksjö — Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

             

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa