Nuorten kuljettajien liikennemenestys heikentynyt

Nuorten kuljettajien liikennemenestys heikentynyt Vuoden 2002 alkupuolen aikana nuorten kuljettajien tutkintomenestys ja arviot kuljettajakoulutuksen hyödyllisyydestä ovat edellisvuotta parempia, kun taas heidän menestyminen liikenteessä on heikentynyt. Ajoneuvohallintokeskuksen kehittämä kuljettajaopetuksen laatumittari näyttää siis samaan suuntaan kuin yleinen liikenneturvallisuuskehitys. Liikennemenestystä kuvaavan indeksin heikentymistä saattaa selittää se, että ajosuorite on vuonna 2002 painottunut entistä enemmän vapaa-ajan "huviajoihin" ja samalla ovat sekä vahinko- että sakkomenot nousseet. (LIITE 1) Oppilaat ovat kokeneet hyödyllisimmiksi perinteiset aihepiirit, kuten taajama-ajamisen -, ajoneuvon käsittelyn ja maantiellä ajamisen opetuksen. Taloudellinen ajaminen on aihepiireistä ainoa, joka on tasaisesti noussut viime vuosina. Vaikeissa olosuhteissa ajamisessa näkyy voimakas vuodenaikojen vaihtelu: hyödyllisintä sen koetaan olevan talvella. (LIITE 2) - Laatumittarin eräs lähtökohta on oivallus, että myös ajokortti voi olla investointi, ja siitä voi aiheutua kuluja. Investoinnin kannattavuus riippuu siitä, miten ajokortin haltija menestyy liikenteessä, esimerkiksi kuinka usein hän syyllistyy liikennevahinkoihin ja -rikkomuksiin, sanoo AKEn kuljattajaopetus- ja tutkinnot yksikön päällikkö Sami Mynttinen. Kolme indeksiä Kuljettajaopetuksen laatumittarilla seurataan uusien kuljettajien liikennemenestystä, tutkintomenestystä sekä kuljettajien arviota koulutuksen hyödyllisyydestä. Laatua mitataan indekseinä, joita varten kerätään tietoja neljästi vuodessa. Uutta laatumittaria käytetään opetuksen ja -tutkinnon kehittämisessä. Vuoden 2000 indeksiluku on 100. Indeksejä varten AKE kysyy kirjeitse neljästi vuodessa 2000:lta vuoden autoa ajaneelta tietoja ajosuoritteista, menestymisestä liikenteessä sekä siitä, miten hyödylliseksi opetus on koettu. Kysely lähetetään henkilöauton ajokortin suorittaneille. Syyskuussa 2002 vastauksia oli kertynyt kaiken kaikkiaan noin 10 000. Lisäksi tietoa kerätään kuljettajaopetuksesta, kuljettajantutkinnosta, vahinko- ja rikkomuskustannuksista sekä erilaisista ajosuoritekustannuksista. Yhteistyökumppaneina laatumittarin kehittämisessä ovat Valmixa Oy, PSYKO Bussiness Learning Oy ja TietoEnator Oyj. - Kyselyn saaneissa että vastanneissa on naisten osuus selvästi miehiä suurempi. Miehiä saisi olla mukana enemmänkin. Mutta tällaisena indeksit antavat erityisen hyvän kuvan tunnollisimpien oppilaiden tilanteesta, toteaa Mynttinen. Lisätietoja: yksikönpäällikkö Sami Mynttinen (09) 6185 3555 Valde Mikkonen, Valmixa Ky, (09) 698 7627 LIITE 1: Indeksit alkuvuonna 2002 verrattuna edelliseen vuoteen [REMOVED GRAPHICS] LIITE 2: Autokouluopetuksen koettu hyöty opetussuunnitelman aihepiireittäin vuosineljänneksinä 1/1999-2/2002. Arviointiasteikko on 1-5. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00270/wkr0001.doc Tables included http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00270/wkr0002.pdf Tables included

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.