Vuotuinen ajoneuvovero uudistuu

Helsinki 31.12.2003 Lehdistötiedote Vuotuinen ajoneuvovero uudistuu Asiakkaiden toivomuksesta veroa maksetaan jatkossa vain omalta hallinta- tai omistusajalta Uudistuva ajoneuvovero koostuu entistä ajoneuvoveroa vastaavasta perusverosta ja dieselveroa vastaavasta käyttövoimaverosta. Uudistuksessa siirrytään kalenterivuosittaisesta verottamisesta ajoneuvokohtaisesti yksilölliseen juoksevaan verokauteen. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Verovelvollinen on auton haltija. Jos autolla ei ole haltijaa, verovelvollinen on omistaja. Ajoneuvoverotus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi - Asiakastyytyväisyystutkimuksissa vuosikohtainen verotus koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Uudistus ei siis koske vain verojärjestelmiä ja niiden joustavuuden lisäämistä. Pyrimme myös parhaamme mukaan huomioimaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita, AKEn ajoneuvoverotusyksikön päällikkö Olli Lindroos kertoo. Ajoneuvovero uudistuu 1.1.2004, jolloin uusi ajoneuvoverolaki astuu voimaan. Jatkossa jokainen maksaa ajoneuvoveroa vain omalta hallinta- tai omistusajaltaan päiväkohtaisesti. Kalenterivuosittaisesta verottamisesta siirrytään ajoneuvokohtaisesti yksilölliseen juoksevaan verokauteen. Ajoneuvoveron verokausi on 12 kuukauden mittainen ajanjakso, joka alkaa, kun auto ensi- tai uudelleenrekisteröidään tai kun henkilö ostaa auton käytettynä. Jos ajoneuvo myydään, verovelvollinen saa veronpalautusta myyntipäivän jälkeiseltä ajalta. Palautettava määrä otetaan huomioon hyvityksenä seuraavalla verolipulla. - Aiemmin yhden auton omistaja saattoi ikävimmässä tilanteessa maksaa kaksikin ajoneuvoveroa vuodessa, jos hän vaihtoi autoaan heti vuoden alussa. Nyt asiakas maksaa vain yhden veron vuodessa, sillä aiemmin maksettu vero otetaan huomioon uudessa verolipussa, Lindroos selvittää tyytyväisenä. Ajoneuvo- ja dieselvero maksetaan samalla verolipulla Uudistuksen myötä samalla verolipulla maksetaan nykyistä ajoneuvoveroa ja dieselveroa vastaava määrä uudistunutta ajoneuvoveroa. Uudistunut ajoneuvovero 12 kuukaudelta vastaa suunnilleen aikaisempaa ajoneuvo- ja dieselveroa. Uudistuva ajoneuvovero koostuu entistä ajoneuvoveroa vastaavasta perusverosta ja dieselveroa vastaavasta käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveron tilalle tulevaa perusveroa peritään vanhoin perustein. Käyttövoimaveroa maksetaan edelleen vain muista kuin bensiinikäyttöisistä autoista. Veron maksamiseen tarjotaan uusia palveluita Verovelvollinen voi halutessaan maksaa veron yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä veron määrästä riippumatta. Lisäksi suoraveloituksen käyttäminen tulee mahdolliseksi. AKEn kanssa laskutussopimuksen tehneet yritykset voivat maksaa kaikkien autojensa ajoneuvoverot kerran kuukaudessa sähköpostitse saapuvalla verolipulla. Laskutussopimuksen solmineita yrityksiä on vuoden 2004 alussa lähes 1 000 kappaletta. - Tätä palvelua tarjotaan ainakin näin aluksi yritykselle, joiden omistuksessa on vähintään 20 autoa, yksikönpäällikkö Lindroos täsmentää. Paljonko veron määrä on päivässä? Kaikista henkilö- ja pakettiautoista maksetaan ajoneuvoveron perusveroa (vastaa nykyistä ajoneuvoveroa) * 26 senttiä päivässä (94,90 euroa vuodessa) ennen vuotta 1994 käyttöönotetusta autosta * 35 senttiä päivässä (127,75 euroa vuodessa) 1.1.1994 tai sen jälkeen käyttöönotetusta autosta Muista kuin bensiinikäyttöisistä autoista maksetaan lisäksi ajoneuvoveron käyttövoimaveroa (vastaa nykyistä dieselveroa) * 6,7 senttiä päivässä henkilöauton jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta * 0,9 senttiä päivässä paketti- ja matkailuauton jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta * kuorma-auton vero määräytyy vetoauton akselien, kokonaismassan ja perävaunun käytön perusteella Verolipulla peritään 1. perusveroa (esim. bensiinikäyttöinen henkilöauto), 2. käyttövoimaveroa (esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto) tai 3. perus- ja käyttövoimaveroa (esim. dieselkäyttöinen pakettiauto). Laskutus hajautetaan vuoden alussa Uuden ajoneuvoveron verokausi on normaalisti 12 kuukautta, mutta ensimmäinen siirtymäajan verokausi voi poikkeuksellisesti olla kolmesta kuukaudesta 15 kuukauteen. Auton ensimmäisen verokauden pituus riippuu siitä, koska verovelvollinen on ostanut autonsa. Siirtymäkauden jälkeen alkaa ensimmäinen varsinainen 12 kuukauden verokausi. Ensimmäiset veroliput lähetetään verovelvollisille tammikuun 2004 lopulla, kun taas eräpäivät sijoittuvat helmikuun kahdelle viimeiselle viikolle. Lisätietoa uudistuvasta ajoneuvoverosta tulee verolipun mukana jaettavassa esitteessä. Lisätietoja: Ajoneuvohallintokeskuksen internet-sivut osoitteessa www.ake.fi ja Yksikönpäällikkö Olli Lindroos, (09) 6185 3400, sähköposti: olli.lindroos@ake.fi Palveluassistentti Erno Aholammi, (09) 6185 3460, sähköposti: erno.aholammi@ake.fi AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. 050 595 2601 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.

Tilaa