Aktia Pankki Oyj:n toimintakertomus ja vuoden 2008 virallinen tilinpäätös on julkaistu

Aktia Pankki Oyj:n toimintakertomus ja vuoden 2008 virallinen tilinpäätös on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Nämä voi ladata pdf-muodossa osoitteesta www.aktia.com kohdasta Tulostietoja/Vuosikertomukset.

AKTIA PANKKI OYJ


Lisätietoja:Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 010 247 6595
Jussi Laitinen, toimitusjohtaja, puh. 010 247 6210

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa

Liitteet & linkit