Aktia auttaa Medi-Heliä lentämään - yli 370 000 markan avustus ilman välik

Aktia auttaa Medi-Heliä lentämään - yli 370 000 markan avustus ilman välikäsiä Koska 0,2 prosenttiyksikköä sijoitusrahasto Aktia Medican hallinnointipalkkiosta menee Medi-Helin toiminnan tukemiseen, saattoi Aktia ensimmäisen vuoden aikana tukea toimintaa 376 230 markalla. - Voidaan sanoa, että autamme Medi-Heliä lentämään, sanoo Aktia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tom Ginman. Ja tuulta siipien alle Medi- Heli todella tarvitsee, vahvistaa Pro Medi-Heli ry:n toiminnanjohtaja Risto Manninen. Valitsimme juuri Medi-Helin kohteeksemme, koska he mielestämme tekevät välttämätöntä ja erittäin arvokasta työtä, ja lisäksi Medi-Heli, aivan kuten säästö- ja paikallisosuuspankitkin, on olemassa suomalaisia varten, painottaa Ginman. Yhteistyömme Medi-Helin kanssa on pitkäjännitteistä, mikä merkitsee sitä, että jatkamme toistaiseksi vuotuisia lahjoituksia, jotka vastaavat 0,2 prosenttiyksikköä rahaston vuotuisesta hallinnointipalkkiosta. Lahjoitussumman suuruus riippuu sitten siitä, kuinka paljon rahastossa on varoja, sanoo Ginman. Suora tuki ilman välikäsiä on paras vaihtoehto Medi-Helille - Aktian tuki on suurin yksittäinen tänä vuonna saamamme avustus, kertoo Risto Manninen. Medi-Helissä olemme tietysti aina ilahtuneita saamistamme lahjoituksista - niin pienistä kuin suuristakin. Pitkäaikainen yhteistyö tarjoaa hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle, ja tänä vuonna tarvitsemme erityisen paljon tukea, koska Raha- automaattiyhdistys, joka on suurin rahoittajamme, on pienentänyt avustustaan. Tulevaisuuden suunnitelmissa on aloittaa toiminta myös Tampereella. Aktian valitsema tukimuoto on hyvä myös siksi, että Aktia maksaa avustuksensa meille suoraan, jolloin vältymme keräys- ja markkinointikustannuksilta, painottaa Risto Manninen. Säännöllinen rahastosäästäminen sopii kaikkiin markkinatilanteisiin - Laskevat pörssikurssit vaikuttavat luonnollisesti rahastojen arvoon. Rahastosäästäminen on ainutlaatuinen tuote, joka hyödyntää myös pörssilaskut. Kurssien ollessa alhaalla saa säästäjä useampia rahasto- osuuksia halvempaan hintaan. Ja kaikkien näiden rahasto-osuuksien arvo nousee sitten, kun trendi kääntyy - ja se on aina kääntynyt, Ginman kertoo. Sijoitusrahasto Aktia Medica Aktia Medica on toimialarahasto, jonka pääoma sijoitetaan nopeasti kasvavalle kansainväliselle lääke- ja bioteknologiatoimialalle, jolla on paljon tuottopotentiaalia. Rahaston pääomasta sijoitetaan noin 75 prosenttia maailmanlaajuisiin lääketeollisuusyrityksiin ja 25 prosenttia kansainvälisiin bioteknologiayrityksiin. Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti noin 60 prosentin painotuksella Yhdysvaltoihin ja noin 30 prosentin painotuksella Eurooppaan. Vastaavien rahastojen tuotto on viimeisten 3-10 vuoden aikana ollut noin 20-25 prosenttia vuodessa. Aktia Medican pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa Morgan Stanley Health and Personal Care -indeksin ylittävä kasvu. Rahasto sopii vähintään 5 vuoden pitkäaikaisiin sijoituksiin. Aktia lyhyesti Nykyinen Aktia syntyi kun Helsingin Säästöpankki 1990-luvun alussa fuusioitui useiden rannikkoalueen säästöpankkien kanssa. Aktian perustukset valettiin jo 1826, kun vanhin Suomessa tällä hetkellä toimivista talletuspankeista avasi ovensa. Aktia on suomalainen kaksikielinen säästöpankki, jonka toiminta perustuu suomalaisten asiakkaiden - yksityishenkilöiden, paikallisten yritysten, kuntien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen - tarpeille. Yhdessä yhteistyökumppaniensa, säästö- ja paikallisosuuspankkien, kanssa Aktialla on noin 370 konttorin verkosto. Konserniin kuuluvat myös Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab. Aktia Rahastoyhtiö hallinnoi ja markkinoi Aktian rahastoja. Vuonna 2000 Aktian välittämien rahastojen markkina-arvo kasvoi 43 prosenttia 3 284 Mmk:aan, samalla kun markkinaosuus nousi 2,9 prosentista 3,5 prosenttiin. Rahasto-osuuksia omistavien Aktian asiakkaiden määrä kasvoi 89 prosenttia 44 111:een, säännöllisesti säästävien rahastoasiakkaiden määrä nousi yli 100 prosenttia 17 874:ään ja uusien rahastosäästösopimusten lukumäärä kokonaista 121 prosenttia 22 449:ään. Aktia Asset Management tarjoaa institutionaalisille sijoittajille täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa ja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiön salkkuja. Yhteenlaskettu hallinnoitava pääoma kasvoi vuoden 2000 aikana 25 prosenttia 4,5 miljardiin markkaan, ja yhtiö sai suuren määrän uusia asiakkaita. Medi-Heli Lääkärihelikopteri Medi-Helin toiminnasta vastaa tukiyhdistys Pro Medi- Heli ry. Lääkärihelikopteri päivystää ympäri vuorokauden ja on lähtövalmiina kolmessa minuutissa hälytyksestä. Helikopterin tehtävänä on viedä lääkäri mahdollisimman nopeasti onnettomuuden tai sairauskohtauksen saaneen uhrin luokse. Se tavoittaa 30 km:n päässä olevan potilaan alle 10 minuutissa, 50 kilometrin päässä olevan potilaan noin 15 minuutissa, ja 100 kilometrin etäisyydelle helikopteri ehtii puolessa tunnissa. Medi-Helin hälytysten syinä ovat useimmiten onnettomuudet ja äkkisairastumiset, kuten sydämen pysähdykset ja infarktit. Medi-Helillä on tukikohdat Turussa ja Vantaalla. Vuonna 2000, yhdistyksen yhdeksäntenä toimintavuonna, lääkärihelikopterit tekivät yhteensä lähes 3 200 hälytystehtävää eli noin 9 lähtöä vuorokaudessa. Medi-Helin vuosibudjetti on noin 21 Mmk. Suurin rahoittaja on Raha- automaattiyhdistys. Yli puolet tuloista hankitaan keräys- ja myyntitoiminnalla. Potilaalle palvelu on maksutonta. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Kuvat voi ladata lehdistötiedotteesta osoitteesta www.aktia.fi. Lisätietoja: Aktia Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Tom Ginman, puh. 010 247 6841, 0500 404 183 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 viestintäpäällikkö ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00710/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00710/bit0003.pdf

Tilaa