Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 2001

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 2001 Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 25. huhtikuuta 2001 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, valtuutetuille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen. Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi päättyi yhtiökokoukseen 2001, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi: Margareta Pietikäinen, kansanedustaja, FM, Espoo Heikki Tuominen, toim.joht., merkonomi, Porvoo Bo Gustav Wilson, tarkastuspäällikkö, KTM, Karjaa Max Arhippainen, ekonomisti, VTL, Helsinki Hans Frantz, lehtori, VTL, Vaasa Hans Olsson, talouspäällikkö, Upsala Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin, samoin kolmen vuoden toimikaudeksi: Torbjörn Jakas, toimitusjohtaja, Helsinki Gunvor Sjöblom, FM, Pietarsaari Maj-Britt Vääriskoski, talouspäällikkö, Vantaa Tilintarkastajiksi 1.1.2001 alkaneelle tilikaudelle valittiin Oy Joe Sundholm & Co Ab, KHT-yhteisö Jan Holmberg, KHT, vastuullisena tilintarkastajana sekä Sune Back, KHT, ja Rolf Nyberg, HTM. Varatilintarkastajiksi valittiin Frej Lobbas, KHT, (Oy Joe Sundholm & Co Ab:n varamies), Mikael Leskinen, KHT, (Sune Backin varamies) ja Magnus Björklund, KHT, (Rolf Nybergin varamies). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset seuraavasti: Tilivuodelta 2000 jaetaan osinkoa 1,00 mk osakkeelta (vuonna 2000 tilivuodelta 1999 maksettiin 0,75 mk/osake) ja loput toimintavuoden 101 326 807,62 mk:n voitosta siirretään voittovaroihin. Täsmäytyspäivä, jonka mukaan osakkeenomistajan oikeus osinkoon määräytyy, on 30. huhtikuuta 2001. Osingon maksupäivä on 8. toukokuuta 2001. Pankin osakepääomaa alennetaan 643 639,85 eurolla alentamalla osakkeen nimellisarvo 2,01836 eurosta 2 euroon ja alennusmäärä siirretään ylikurssirahastoon. Alentaminen suoritetaan osakkeen euromääräisen vasta- arvon tasoittamiseksi, eikä se vaikuta pankin omaan pääomaan. Säädös osakkeen nimellisarvosta poistetaan yhtiöjärjestyksestä ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääriksi merkitään 20 000 000 ja 80 000 000 euroa, jolloin pankin vähimmäispääoma on 40 000 000 euroa ja enimmäispääoma 160 000 000 euroa. Pisimmäksi yhtiökokoukseen ennakkoon ilmoittautumisajaksi määrättävä aika pidennetään uuden lainsäädännön mukaisesti 10 päiväksi nykyisestä 5 päivästä ja yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa koskeva säädös poistetaan, minkä jälkeen kutsumisajankohta määräytyy lain mukaan. Osakepääoman alentaminen ja yhtiöjärjestyksen muutokset tehtiin Aktian pörssitiedotteessa 14.3.2001 yksityiskohtaisesti esitellyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lähettäjä: Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 viestintäpäällikkö ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01770/bit0001.pdf

Tilaa