Aktia Solida - yhdistelmärahasto myös varovaiselle sijoittajalle

Aktia Solida - yhdistelmärahasto myös varovaiselle sijoittajalle Yhdistelmärahasto Aktia Solidan tavoitteena on saavuttaa vuoden tarkastelujakson aikana positiivinen tuotto markkinatilanteesta riippumatta. Rahaston varat sijoitetaan lähinnä obligaatioihin ja muihin korkoa tuottaviin instrumentteihin ja vain pieni osa sijoitetaan osakkeisiin. - Aktia Solida on hyvä vaihtoehto perinteisille pankkitalletuksille, ja se sopii näin ollen myös varovaisemmille sijoittajille, sanoo Aktia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tom Ginman. Sijoitusrahasto Aktia Solida tavoittelee vakaata tuottoa matalalla riskillä siten, että noin 90 prosenttia rahaston pääomasta sijoitetaan obligaatioihin ja muihin korkoa tuottaviin instrumentteihin ja vain noin 10 prosenttia osakkeisiin. Koska osakkeiden osuus on näin pieni, on osakemarkkinoiden vaihteluilla vain vähäinen vaikutus rahaston arvon kehitykseen. Se, että Aktia Solida sijoittaa myös osakkeisiin, joiden osuutta voidaan erityisen suotuisan markkinatilanteen aikana kasvattaa enintään 20 prosenttiin, mahdollistaa kuitenkin paremman arvonkehityksen kuin puhtaat korkorahastot. Aktia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tom Ginmanin mukaan Aktia Solida on erinomainen vaihtoehto tilisäästämiselle niin vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin sijoittajille. - Aktia Solida sopii kaikille, jotka haluavat sijoittaa matalalla riskillä ja saavuttaa kohtuullisen arvonnousun pääomalleen. Odotamme rahaston tuoton nousevan vuositasolla yli viiteen prosenttiin. Tasaisen tuoton takaavien rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjojen suuren osuuden vuoksi rahasto sopii myös lyhyempiaikaisiin sijoituksiin. - Myös kassavarojensa tehokkaaseen hoitoon pyrkivät yritykset hyötyvät Aktia Solidasta, painottaa Ginman. Sijoitusstrategia Kansainvälisen yhdistelmärahasto Aktia Solidan tavoitteena on saavuttaa rahaston vertailuindeksiä parempi tuotto. Aktia Solidan vertailuindeksi on koottu yhteisindeksi: Leonian 3 kuukauden Euribor-indeksi, 45 prosenttia, Leonian viitelainaindeksi, 45 prosenttia, ja MSCI World - indeksi, 10 prosenttia. Tavoitteen saavuttamiseksi rahaston painotuksia muutetaan aktiivisesti markkinatilanteen mukaan. Näin myös eri omaisuuslajien painotukset voivat vaihdella: korkoinstrumentit 0 ja 100 prosentin välillä ja osakkeet 0 ja 20 prosentin välillä. Normaalisti 45 prosenttia varoista sijoitetaan rahamarkkinainstrumentteihin, 45 prosenttia joukkovelkakirjoihin ja 10 prosenttia osakkeisiin. Rahasto sijoittaa vain euroissa noteerattuihin rahamarkkinainstrumentteihin. Osakesijoitukset voidaan tehdä missä valuutassa vain. Aktia Solidan osuuksia voi merkitä kaikissa Aktian ja säästö- ja paikallisosuuspankkien konttoreissa sekä osoitteessa www.aktia.fi. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Aktia Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Tom Ginman, puh. 010 247 6841, 0500 404 183 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 viestintäpäällikkö ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00140/bit0002.pdf

Tilaa