Aktian hallitus ehdottaa euromääräisen osakepääoman alentamista sekä tiettyjä teknisiä muutoksia yhtiöjärjestykseen

Aktian hallitus ehdottaa euromääräisen osakepääoman alentamista sekä tiettyjä teknisiä muutoksia yhtiöjärjestykseen Aktia Säästöpankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 13.3. päättänyt antaa seuraavat osakepääoman alentamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat esitykset yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.4: 1. Hallitus ehdottaa, että pankin osakepääomaa alennetaan seuraavilla ehdoilla: - Alentamisen tarkoituksena on varojen siirtäminen ylikurssirahastoon osakkeen nimellisarvon tasoittamiseksi tasaiseen euromäärään. - Alentamismäärä on 643 639,85 euroa. - Alentaminen tapahtuu alentamalla osakkeiden nimellisarvo 2,01826 eurosta 2,00000 euroon. - Alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan. - Alentamisen yhteydessä ei lunasteta eikä mitätöidä osakkeita. 2. Hallitus ehdottaa, että pankin yhtiöjärjestyksen 3 § 1 momentti (Otsikko "Osakepääoma") muutetaan kuulumaan: Pankin vähimmäispääoma on neljäkymmentä miljoonaa (40 000 000) euroa ja enimmäispääoma satakuusikymmentä miljoonaa (160 000 000) euroa. Yhtiöjärjestystä muuttamatta voidaan osakepääomaa korottaa tai alentaa näissä rajoissa. 3. Hallitus ehdottaa, että pankin yhtiöjärjestyksen 3 § 2 momentti muutetaan kuulumaan: Osakkeiden vähimmäismäärä on 20 000 000 ja enimmäismäärä on 80 000 000. 4. Hallitus ehdottaa, että pankin yhtiöjärjestyksen 6 § (Otsikko "Yhtiökokoukseen osallistuminen") muutetaan kuulumaan: Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava pankkiin viimeistään tiettynä kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. 5. Hallitus ehdottaa, että pankin yhtiöjärjestyksen 8 § (Otsikko "Kutsu yhtiökokoukseen") muutetaan kuulumaan: Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi kirjeellä, joka todistettavasti lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Kutsu voidaan myös antaa tiedoksi julkaisemalla se yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä päivälehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lähettäjä: Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 viestintäpäällikkö ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00460/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00460/bit0003.pdf

Tilaa