Sijoitusrahasto Aktia TMT sijoittaa tulevaisuuteen

Sijoitusrahasto Aktia TMT sijoittaa tulevaisuuteen Aktian uusi sijoitusrahasto, Aktia TMT, sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti teknologia-, media- ja tietoliikenneyrityksiin - toimialoihin, joiden yhteiskunnallinen merkitys kasvaa voimakkaasti ja joiden tuottopotentiaalin odotetaan tulevaisuudessa kuuluvan parhaiten tuottaviin. Tekninen kehitys luo siten sijoittajille uusia mahdollisuuksia. Langaton viestintä, tietoliikenne, mediapalvelusovellukset sekä uusteknologia vaikuttavat yhä voimakkaammin yhteiskunnan toimintoihin. Tietoliikenteen sisältö on muuttumassa puhtaasta puhevälityksestä myös teksti-, kuva- ja Internet-toimintojen välitykseksi. Langattomat puhelimet kehittyvät monitoimipäätelaitteiksi, joiden avulla voidaan käyttää yhä useampia toimintoja nopeammin ja tehokkaammin. Tekninen kehitys vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen luoden uusia mahdollisuuksia myös sijoittajille. Sijoitusrahasto Aktia TMT sopii sijoittajille, jotka sijoittavat vähintään viideksi vuodeksi ja jotka ovat valmiita ottamaan korkeamman riskin kuin esimerkiksi maailmanlaajuisessa osakerahastossa. Pitkällä aikavälillä rahaston tuotto-odotus on vastaavasti korkeampi. Aktia Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tom Ginman uskoo vahvasti Aktia TMT:hen. - Nyt on paras mahdollinen aika perustaa juuri tämän alan sijoitusrahasto, sanoo Ginman. Jyvät alkavat erottua akanoista, eli alamme nähdä, mitkä yhtiöt selviytyvät ja tulevat tuottaviksi. Alan yrityksiä viime aikoina kohdanneet pörssilaskut merkitsevät myös sitä, että osakkeiden hinnat ovat edullisemmat, ja silloinhan on paras aika sijoittaa. TMT on lisäksi hyvä lisä toimialarahastovalikoimaamme. Sijoitusrahasto Aktia TMT:n strategia Sijoitusrahasto Aktia TMT sijoittaa yrityksiin, joiden kilpailuasema on erittäin hyvä, ja sijoitusten pääpaino on markkinajohtajilla, ts. yrityksillä, joiden toiminta on kannattavaa ja joiden kehitys on pysyvästi suotuisaa. Yritysten tuotteiden tulee olla laadukkaita, myynti kansainvälistä, johto pätevää ja henkilökunta hyvin koulutettua. Lisäksi yrityksellä on oltava riittävä osakelikviditeetti. Eri toimialojen painotukset sijoitusrahastossa ovat seuraavat: teknologia 40 prosenttia, media 20 prosenttia ja tietoliikenne 40 prosenttia. Aktia TMT:n tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä parempi tuotto kuin sijoitusrahaston vertailuindeksinä toimiva, kolmesta toimialaindeksistä koottu yhteisindeksi, johon kuuluvat Goldman Sachs Technology Index, 40 prosenttia, MSCI Broadcasting & Publishing Index, 20 prosenttia, ja MSCI Telecommunication Index, 40 prosenttia. Lisätietoja: Aktia Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Tom Ginman, puh. 010 247 6841, 0500 404 183 tom.ginman@aktia.fi Lähettäjä: Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 viestintäpäällikkö ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00270/bit0002.pdf