Vakaa kehitys: Liiketoiminnan kasvu jatkuu, tyydyttävä tulos

Vakaa kehitys: Liiketoiminnan kasvu jatkuu, tyydyttävä tulos Aktia-konserni laajensi liiketoimintaansa edelleen vuonna 2001 mm. avaamalla kolme uutta konttoria, joista yksi on miehitetty verkkokonttori, ja perustamalla kiinteistöluottopankin. Aktia sai 18 800 uutta pankki- ja rahastoasiakasta. Konserni teki tähän asti toiseksi parhaan tuloksensa; liikevoitto oli 32,1 miljoonaa euroa. Sekä luotonanto kotitalouksille (+14 %) että kotitalouksien säästäminen (+4 %) kasvoi. Oman pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia. Aktian asiakkaat ovat tyytyväisimpiä Suomessa. Viimeksi teetetyssä asiakastyytyväisyysmittauksessa Aktia sai asiakkailtaan kouluarvosanan 8,6. Huolimatta markkinakorkojen alentumisesta ja yhä kiristyneestä kilpailusta konserni teki tähän asti toiseksi parhaan tuloksensa; liikevoitto oli 32,1 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto (ROE) 13,5 prosenttia. Liiketoiminnan kasvu jatkui. Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 14 prosenttia, erityisen voimakasta kasvu oli vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja kotitalouksien säästäminen kasvoi 4 prosenttia. Rahoituskate parani noin 4 prosenttia, vaikka pääomamarkkinasidonnaiset tuotot vähenivät selvästi heikentyneen markkinatilanteen johdosta. Uusien asiakkaiden määrä kasvoi edelleen, ja konserni sai 18 800 uutta rahasto- ja pankkiasiakasta. Vuoden aikana pankki avasi kolme uutta konttoria ja yhden palvelupisteen. Aktia Hypoteekkipankki Oyj aloitti toimintansa joulukuussa 2001. - Markkinatilanteen huomioon ottaen olemme melko tyytyväisiä viime vuoden tulokseen, sanoo toimitusjohtaja Erik Anderson. Toimintamme fokus on kasvussa ja olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet kasvamaan molempien pääkohderyhmiemme, yksityisasiakkaiden ja yritysten, kohdalla ja tehneet samanaikaisesti suuria panostuksia niin henkilöstöön kuin tekniikkaankin. Asiakkaat tyytyväisiä Aktian missiona on olla paras asiakkaidensa pankkiasioiden hoitamisessa; pitää hyvää huolta heistä ja heidän taloudestaan. Corporate Imagen tekemän tutkimuksen mukaan niin Aktian yksityis- kuin yritysasiakkaatkin ovat Suomen tyytyväisimpiä pankkiasiakkaita. Oulun yliopiston ja Arieste Oy:n Suomen 250 suurimman yrityksen verkkopalveluista tehdyssä tutkimuksessa Aktian verkkopalvelut arvioitiin toiseksi helppokäyttöisimmiksi. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa syksyllä 2001 Aktia sai asiakkailtaan kouluarvosanan 8,6. - Jos haluaa olla paras, on toimittava asiakkaiden ehdoilla. Aktian tulee olla tavoitettavissa riippumatta siitä, missä, milloin ja millä tavalla asiakas haluaa olla yhteydessä pankkiinsa. Tämä on saavutettavissa konttorien ilta- ja lauantaiaukioloilla, verkkopalveluillamme ja Aktia@net-verkkokonttorimme avulla. Hyvin tärkeää on myös paikallisuus. Haluamme olla siellä missä asiakkaamme ovat. Tutkimukset, eli asiakkailta saamamme hyvä palaute, osoittavat meidän onnistuneen työssämme, sanoo Anderson. Enemmän kasvua ja aikaa asiakkaille Myynti & asiakaspalvelu jaettiin syksyllä 2001 kahdeksi erilliseksi liiketoiminta-alueeksi: Yksityisasiakkaat ja Yrityspankki. Tavoitteena on keskittämisen ja tehostamisen avulla kasvaa voimakkaammin, parantaa laatua ja ennen kaikkea vapauttaa enemmän aikaa asiakkaille. Onnistuakseen tässä Aktia panostaa jatkossakin molempiin liiketoiminta- alueisiin. Yksityisasiakkaat Yksityisasiakkaiden osalta toiminnassa keskitytään yhtenäistämään ja kehittämään työtapoja palvelun hyvän ja tasaisen laadun, järjestelmällisen ja aktiivisen asiakkaanhoidon sekä lisämyynnin varmistamiseksi. Henkilöstön osaamisen tasoa nostettiin erityisesti sijoitusneuvonnassa. Kaikista viime vuonna Suomen Arvopaperivälittäjien yhdistyksen (APVY) kansallisen sijoituspalvelututkinnon suorittaneista 56 prosenttia oli Aktian henkilöstöä. Yrityspankki Yrityspankki pyrkii toiminnassaan kehittämään palvelua, lisäämään palvelutarjontaa ja saavuttamaan läheisen suhteen asiakkaisiinsa. Kehittämispäätöksen takana oli myös yritysrahoituksen hyvä kannattavuus, kasvanut kysyntä ja myönteinen asiakaspalaute. - Käynnissä olevan kehittämistyön lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Olemme saaneet vahvistusta sille, että valitsemamme tie on oikea, esimerkiksi Moody's Investor Servicen viimeisimmästä pohjoismaisia pankkeja käsittelevässä raportista, kertoo Anderson. Raportissa todetaan muun muassa: "Ihmisillä on taipumus nähdä paikallispankit osana identiteettiään, eikä tämä paikallinen leima ole johtanut vaatimattomampaan tuotevalikoimaan. Innovatiivisen strategiansa ansiosta Aktia on onnistunut tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman korkealaatuisia, yksilöityjä palveluja - aina perinteisistä säästämistuotteista hyvinkin sofistikoituihin tuotteisiin - ja samalla kehittämään jakelukanaviaan. Esimerkki pankin edistysaskelista ja kehityskyvystä on sen tänä vuonna käyttöön ottama Customer Relationship Management -järjestelmä." Näkymät vuodelle 2002 Aktian joulukuussa 2001 aloittaman laajan kehitys- ja tehostamisohjelman odotetaan johtavan nopeampaan kasvuun. Korkotason huomattavan laskun vuoksi kannattavuuden ei sen sijaan odoteta saavuttavan viime vuoden tasoa. Oheisena Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2001. Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erik Anderson, puh. 010 247 6210 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, Tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00180/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00180/bit0002.pdf The full report

Tilaa