Aktia: Aktian yhtiökokous hyväksyi Veritas Henkivakuutuksen ja Fondexin (Rahastotori)

Aktia Säästöpankki Oyj   Pörssitiedote 21.12.2006 klo 12.30

Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä
hallituksen ehdotuksen ylimääräisen osingon maksamisesta sekä suunnatun
osakeannin ja kuponkiannin järjestämisestä Henkivakuutusyhtiö Veritaksen ja
rahastonvälitysyhtiö Fondexin (Rahastotori) ostamiseksi.

Aktian ylimääräinen yhtiökokous 21.12.2006 päätti ylimääräisen 0,30 euron osingon
maksamisesta osaketta kohti vuodelta 2005. Täsmäytyspäiväksi, jonka mukaan oikeus
osinkoon määräytyy, hallitus vahvisti 28.12.2006 ja maksupäiväksi 5.2.2007.

Myös kuponkianti pankin osakkeenomistajille hyväksyttiin. Sen mukaan 20 osaketta
tai merkintäoikeutta oikeuttaa uuden osakkeen merkitsemiseen 9,00 euron
merkintähintaan osakkeelta. Täsmäytyspäivä, jonka mukaan oikeus merkitä osakkeita
määräytyy, on 28.12.2006.

Yhtiökokous hyväksyi myös Aktian osakkeiden suunnatun apporttiannin
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle osamaksuna Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritaksen ostosta. Merkintähinta on 13,00 euroa osakkeelta. Liikkeeseen
laskettujen osakkeiden muodostaman vastikkeen lisäksi pankki maksaa noin 31
miljoonan euron käteisvastikkeen.

Aktian hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen järjestää yhden tai useampia,
yhteensä korkeintaan 1 miljoonan osakkeen osakeanteja mm. Fondex Oy:n
(Rahastotori) osakkeiden ostamiseksi tarvittavan vastikkeen maksamiseksi ja
konsernin avainhenkilöiden kannustusjärjestelmän perustamiseksi.

- Fondexin enemmistöosuuden ja Veritas Henkivakuutuksen osto noudattaa Aktian
strategiaa, ja kauppa tulee parantamaan Aktia-konsernin operatiivista tulosta
osaketta kohti lähivuosina, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikael Ingberg.

Aktia Säästöpankki Oyj:n hallituksen esitetyssä muodossa hyväksytty päätösehdotus
on tämän pörssitiedotteen liitteenä.


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210

Lähettäjä:
Viestintäjohtaja Henrik Wikström
puh. 010 247 6590, 050 63 201
henrik.wikstrom@aktia.fi


Jakelu: OMX, tiedotusvälineet

Tilaa