Aktia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
8.10.2013 klo 9.30

 

Toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokset sekä viranomaissääntelyn kasvaneet kustannukset pakottavat Aktian tehostamaan toimintaansa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja kannattavuuden turvaamiseksi. Se, että Aktia ei enää toimi keskusluottolaitoksena, mahdollistaa kustannussäästöjen tekemisen, koska voidaan keskittyä omaan toimintaan.

Osassa Aktian alueorganisaatiota ja tietyissä keskitetyissä toiminnoissa aloitetaan tehostamistoimenpiteitä koskevat yt-neuvottelut tuotannollisista ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Myös Aktia Henkivakuutus Oy:ssä aloitetaan samanaikaisesti yhteistoimintaneuvottelut.

Arvioitu henkilöstövähennys on noin 95 henkilöä, joista noin 65 henkilöä on irtisanomisuhan alla.

Suunnitellut toimenpiteet perustuvat Aktian hallituksen vahvistamaan Toimintaohjelma 2015:een, josta on tiedotettu aikaisemmin. Kun toimenpiteet on toteutettu vuonna 2014, niiden arvioidaan johtavan 5–6 miljoonan euron säästöihin vuodessa. Uudelleenjärjestelystä aiheutuu noin 5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka kirjataan vuoden 2013 viimeiselle neljännekselle. 

 

AKTIA PANKKI OYJ

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja


Kaikki haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Malin Petterssonille, puh. 010 247 6369

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 

Tilaa