Aktia Capital - paras Suomi-rahasto

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
14.4.2010 klo. 14.15
Aktia Capital - paras Suomi-rahasto

Sitoutumaton luokituslaitos Morningstar valitsi 13.4.2010 Morningstar Awards
2010 -tilaisuuden yhteydessä Aktia Capitalin parhaaksi suomalaisiin osakkeisiin
sijoittavaksi osakerahastoksi. Valinnan perusteena oli rahaston alhainen
riskitaso suhteessa sen hyvään tuottoon. Palkinnon merkitys korostuu, kun
muistetaan, että tuotto on huomioitu sekä kolmen että viiden vuoden jaksolta.
Tuoton ja riskin suhde on paras mittari, kun halutaan arvioida sijoitusrahaston
menestystä. Erityisesti arviossa painotettiin rahaston menestystä epävarman
vuoden 2009 aikana. 

- Aktia Capitalin sijoitusstrategia perustuu aktiivisiin, mutta samalla pitkää
aikaväliä koskeviin päätöksiin. Olemme uskaltaneet tehdä indekseistä poikkeavia
päätöksiä, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi, sanoo salkunhoitaja Andreas
Bergman Aktia Asset Managementista. 

- Rahasto on koko kuluvan vuosituhannen aikana tuottanut vertailuindeksiään
paremmin sekä nousu- että laskusuhdanteissa, ja se on ollut asiakkaidemme
arvostama sijoituskohde, sanoo Aktia Asset Managementin toimitusjohtaja Magnus
Backström. Palkinto todistaa sijoitusfilosofiamme olevan oikea. Samaa osoitti
Aktia Asset Managementin valinta Pohjoismaiden parhaaksi yhdistelmärahastojen
hoitajaksi vuonna 2008. 


Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Magnus Backström, toimitusjohtaja, Aktia Asset Management, puh. 010 247 6847
Andreas Bergman, salkunhoitaja, Aktia Asset Management, puh. 010 247 6535

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu:
tiedotusvälineet

Aktia Rahastoyhtiö on Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiö. Se on Suomen viidenneksi
suurin ja yksi pisimpään toimineista rahastoyhtiöistä. Yhtiö perustettiin
vuonna 1987 heti sijoitusrahastolain voimaan astumisen jälkeen, ja nykyisin se
hallinnoi yhteensä 27:ää sijoitusrahastoa. Rahastovalikoimaa täydentävät
yhteistyökumppaneiden, HQ:n, ODINin, Swedbank Roburin, Fortisin ja Standard
Lifen hallinnoimat rahastot. 

Aktia Asset Management Oy Ab (AAM) on Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiö, joka
vastaa mm. Aktian sijoitusrahastojen salkunhoidosta. Lisäksi AAM tarjoaa
institutionaalisille sijoittajille konsultoivaa ja täyden valtakirjan
salkunhoitoa. Sijoituksia tehdään pääasiassa kotimaisiin ja ulkomaisiin
osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitusprosessi perustuu Aktian omaan
Aktia Asset Allocation-allokaatioprosessiin.

Tilaa