Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
18.12.2015 klo 16.00

 


Aktia Henkivakuutukselle lupa soveltaa Solvenssi II:n mukaista siirtymäsäännöstä


Finanssivalvonta on antanut Aktia Henkivakuutus Oy:lle luvan soveltaa vastuuvelan laskemiseen siirtymäkauden säännöksiä 1.1.2016 voimaan tulevan Solvenssi II -säännöstön puitteissa.

Siirtymäsäännöksen soveltaminen kasvattaa yhtiön Solvenssi II -määräysten mukaan laskettavaa käytettävissä olevaa pääomaa ja parantaa yhtiön vakavaraisuutta. 

”Siirtymäsäännöksen soveltaminen on perusteltua, koska se mahdollistaa asteittaisen siirtymisen uuteen vakavaraisuussäännöstöön. Vastuuvelan laskeminen Solvenssi II:n  mukaisesti nostaa yhtiön vakavaraisuuden erittäin hyvälle tasolle”, toteaa Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Kerke.

Aktia julkaisee Henkivakuutus Oy:n vakavaraisuuteen kohdistuvan vaikutuksen Aktia Pankki  konsernin tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2015.

Lupa ei vaikuta merkittävästi Aktia Pankki  konsernin vakavaraisuuteen, liikevoittoon tai osingonmaksukykyyn.


AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Kerke, puh. 010 247 8344
CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com


Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa.
Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta
www.aktia.com.

Tilaa