Aktia Henkivakuutuksen ja Liv-Alandian yhteistyö uudistuu

 


Aktia Henkivakuutus Oy:llä on ollut rinnakkaisvakuutussopimus Vakuutusosakeyhtiö Liv-Alandian kanssa 1960-luvulta lähtien. Yhteistyön ajanmukaistamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi yhtiöt sopivat 9.9.2011 rinnakkaisvakuutussopimuksen irtisanomisesta ja noin 36 miljoonan euron rinnakkaisvakuutuskannan siirtämisestä Aktia Henkivakuutuksesta Liv-Alandiaan. Yhtiöt allekirjoittovat lisäksi pitkän aikavälin sopimuksen vakuutusten hoidosta, ja Aktia Henkivakuutus tulee myös jatkossa yhdessä Liv-Alandian kanssa tarjoamaan Liv-Alandian asiakkaille hyvää asiakaspalvelua.

Finanssivalvonta on 30.11.2011 antanut suostumuksensa vakuutuskannan siirtämiselle, ja siirto tehdään 31.12.2011.

Uudelleenjärjestelyllä ei ole merkittäviä tulosvaikutuksia Aktia Henkivakuutukselle, joka on Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

AKTIA OYJ
 

Lisätietoja:
Katja Kerke, toimitusjohtaja, Aktia Henkivakuutus Oy, puh. 045 6578 756

Lähettäjä:
Göran Stenberg, viestintäpäällikkö, Aktia Oyj, puh. 040 505 0689
 

 

Tilaa