Aktia-konsernin vastuut Lehman Brothers -yhtiössä


            
Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 17.9.2008 klo 15.00

Lehman Brothers Holdings Inc. ilmoitti maanantaina 15.9.2008
hakevansa konkurssisuojaa eli Chapter 11 -menettelyä. Aktia
Säästöpankki on tämän vuoksi päättänyt julkistaa tiedot Lehman
Brothersiin liittyvistä riskeistään.

Aktia Säästöpankilla on Lehman Brothers Holdings Inc:ltä
nimellisarvoltaan 2,5 miljoonan euron joukkolainasaaminen, jonka
markkina-arvo 16.9.2008 oli noin 700.000 euroa. Veritas
Henkivakuutusyhtiöllä on tämän lisäksi sijoitussalkussaan
joukkolainasaamisia noin 2 miljoonan euron nimellisarvosta.

Osana pääomamarkkinatoimintaansa Aktia on tehnyt
johdannaissopimuksia, joissa Lehman Brothers International Europe
-konserniin kuuluva Lehman Brothers Finance S.A. on vastapuolena.
Näihin sopimuksiin liittyvä nettomääräinen vakuudeton riski on
vähäinen.

Aktia pyrkii vaihtamaan kaikki Lehman Brothers Finance S.A.:n kanssa
tehdyt johdannaissopimukset muiden vastapuolten kanssa tehdyiksi
sopimuksiksi. Tästä aiheutuvien kulujen ei odoteta olevan olennaisia.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Lisätietoja:
Jukka Sarkanen, johtaja, Treasury ja konsernirahoitus, puh. 010 247
6509

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu:
OMX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

Tilaa