Aktia Oyj - Liputusilmoitus, Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Oyj:n omistus on 21.6.2011 laskenut alle 15,00 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa 21.6.2011 yhteensä 7 007 462 Aktia Oyj:n osaketta ja 82 955 497 ääntä. Omistus vastaa 10,46 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 18,52 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.

Järjestelyn jälkeen:

  Osakkeita % osakkeista Ääniä % äänistä
Aktia A 3 010 197 6,41 3 010 197 0,67
Aktia R 3 997 265 19,43 79 945 300 17,85
Yhteensä 7 007 462 10,46 82 955 497 18,52

 

Aktia Oyj:n osakepääoma koostuu 66 987 758 osakkeesta, joista 46 936 908 on A-sarjan osakkeita ja 20 050 850 R-sarjan osakkeita. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja kukin R-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. Aktia Oyj:n yhteenlaskettu äänimäärä on 447 953 908.

Aktia Oyj 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.fi 

 

         Göran Stenberg
         Viestintäpäällikkö
         puh. 010 247 6590

Tilaa