Aktia Oyj - Liputusilmoitus, Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa

Aktia Oyj - Liputusilmoitus 
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa 
 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullan Aktia Oyj:n omistus on 5.5.2011 laskenut alle 5,00 prosentin.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla omistaa 6.6.2011 yhteensä 3 270 043 Aktia Oyj:n osakketta ja 26 515 745 ääntä. Omistus vastaa 4,88 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,92 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.

Järjestelyn jälkeen                                                          

                                            Osakkeita       % osakkeista Ääniä              % äänistä

FI0009004733                       2 046 585        4,36                2 046 585        4,36
FI0009015911                       1 223 458        6,10                24 469 160      6,10
Yhteensä                              3 270 043        4,88                26 515 745      5,92

Aktia Oyj:n osakepääoma koostuu 66 987 758 osakkeesta, joista 46 936 908 on A-sarjan osakkeita ja 20 050 850 R-sarjan osakkeita. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja kukin R-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. Aktia Oyj:n yhteenlaskettu äänimäärä on 447 953 908.


Aktia Oyj

Mia Bengts, konsernijuristi puh 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.fi  

         Mia Bengts, konsernijuristi puh 010 247 6348

Tilaa