Aktia Oyj - osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2009

Aktia Oyj                                    
Osavuosikatsaus 
20.8.2009 klo 10.00                               
Aktia Oyj - osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2009                

Kausi lyhyesti                                 

Aktian ensimmäisen puolivuotiskauden tulos oli vakaa              

Liikevoitto ennen arvonalentumisia oli 39,5 (29,2) miljoonaa euroa,       
huhti-kesäkuussa 27,5 (14,7) miljoonaa euroa                  

Liikevoitto oli 22,0 (29,9) miljoonaa euroa, huhti-kesäkuussa 11,7
15,7)miljoonaa euroa 

Korkokate nousi 46,4 prosenttia 71,9 (49,1)miljoonaan euroon 

Konsernin oma pääoma vahvistui 25,1 prosenttia 396 (31.12.2008; 317) miljoonaan 
euroon                                     

Aktia valmistautuu listautumisen syyskuussa                   

Edelleen heikko suhdannetilanne tuo luottotappioita               

Konsernin tuottotason arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2009          


Toimitusjohtajan kommentti                           

”Työ pankki- ja vakuutustoimintojen integroimiseksi Aktiassa jatkuu.      
Palvelukonseptimme ”Yksi Aktia” avulla haluamme tarjota asiakkaillemme     
kosketuspinnan Aktian koko laajaan tuotekirjoon. Tämä asettaa kovia vaatimuksia 
tuoteyhtiöillemme ja erityisesti konttorihenkilöstöllemme, joka on ottanut   
haasteen vastaan ihailtavalla tavalla. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme   
paras tuki heidän taloudellisen tilanteensa parantamisessa ja turvaamisessa.  

Taloustilanne Suomessa on edelleen vaikea. Rahoitusmarkkinakriisi on johtanut 
reaalitalouden yleiseen alamäkeen ja kasvattanut luottotappiovarauksia     
erityisesti yritysluottojen osalta. Eniten talouden tilasta kärsivät pienet ja 
keskisuuret yritykset. Aktian luotonannosta vain 15 prosenttia kohdistuu    
yritysasiakkaisiin ja korkokatteemme on vahva, joten kulujen karsimisohjelman  
myötävaikutuksella pääsemme todennäköisesti tyydyttävään tulokseen kuluvalta  
vuodelta.                                    
Odotamme innolla syksyllä tapahtuvaa listausta”, sanoo toimitusjohtaja Jussi  
Laitinen.                                    

Tunnusluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 1-6 2009 | 1-6 2008 | 1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa       | 0,26   | 0,37   | 0,09   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa         | 5,51   | 4,55   | 4,85   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %       | 9,2    | 14,6   | 1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu   | 0,70   | -0,54   | -0,22   |
| negatiivinen liikearvo ja ml. käyvän   |      |      |      |
| arvon rahasto, euroa           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)  | 144,2   | 115,1   | 135,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. | 67,0   | 60,2   | 60,2   |
| kpl                   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,   | 67,0   | 60,2   | 60,2   |
| milj. kpl                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (kokopäiväresurssit),     | 1 213   | 992    | 1 010   |
| keskimäärin katsauskauden alusta     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta (ml. Yksityispankki)   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde            | 0,57   | 0,69   | 0,65   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa    | 3 080   | 3 069   | 3 098   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus yleisölle, milj. euroa    | 5 820   | 5 082   | 5 426   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %           | 14,7   | 12,8   | 13,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %   | 9,2    | 10,1   | 9,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset, milj. euroa | 3 395   | 3 229   | 3 313   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma, milj. euroa        | 2 927   | 1 858   | 2 490*  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja välitettävät varat,  | 5 083   | 3 722   | 4 538   |
| milj. euroa               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo ennen         | 36,0   | 48,2   | 91,4   |
| jälleenvakuuttajien osuutta, milj. euroa |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhde, %          | 106,3   | 104,1   | 99,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma, milj. euroa       | 65,6   | 82,6   | 50,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %           | 11,2   | 12,5   | 8,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa  | 813,1   | 921,8   | 804,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekorkoon sidottujen      | 599,1   | 655,8   | 627,6   |
| vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten vakuutusten     | 168,6   | 191,7   | 149,6   |
| vastuuvelka, milj. euroa         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo ennen         | 44,0   | -     | -     |
| jälleenvakuuttajien osuutta, milj. euroa |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot, milj. euroa     | 29,3   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %            | 26,1   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %             | 88,2   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde, %         | 114,3   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka ennen jälleenvakuuttajien  | 116,8   | -     | -     |
| osuutta, milj. euroa           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa     | 46,9   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan vakavaraisuusaste, %     | 42,6   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky (riskinkantokyky), %  | 78,9   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

* sisältää Aktia Investin rahastovolyymit joulukuusta 2008 alkaen        


Katsauskauden toiminta                             

Tulos                                      

Vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella konsernin liikevoitto oli 22,0 (29,9) 
miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuulta konsernin liikevoitto oli 11,7 (15,7)     
miljoonaa euroa.                                

Pankkitoiminnan liikevoitto ennen arvonalentumisia oli 41,4 (19,1) miljoonaa  
euroa. Vaikka luottojen arvonalentumistappiot kasvoivat 17,8 (0,0) miljoonaa  
euroa, pankkitoiminnan liikevoitto oli parantuneen korkokatteen ansiosta 23,8  
(19,0) miljoonaa euroa. Sijoitusmarkkinoiden tilanne vaikutti negatiivisesti  
Varainhoito-segmenttiin, jonka liikevoitto oli 0,1 (2,1) miljoonaa euroa.    
Vakuutustoiminnan vaikutus konsernin katsauskauden liikevoittoon oli      
henkivakuutuksen osalta 0,2 (3,7) miljoonaa euroa ja vahinkovakuutuksen osalta 
-2,8 miljoonaa euroa.                              
                                        
Osakkuusyhtiöiden liikevoitto oli 0,6 (-0,1) miljoonaa euroa.          
                                        
Kauden voitto oli 16,5 (22,8) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa konsernin kauden
voitto oli 9,3 (12,2) miljoonaa euroa.                     

Tuotot                                     

Konsernin tuotot kasvoivat ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 24,4 prosenttia 
114,9 (92,4) miljoonaan euroon. Huhti-kesäkuussa tuotot olivat 65,0 (47,6)   
miljoonaa euroa.                                

Korkokate parani 71,9 (49,1) miljoonaan euroon. Korkoriskin rajoittamiseksi   
tehdyt johdannaissopimukset paransivat korkokatetta 9,1 (-2,7) miljoonaa euroa 
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Loput korkokatteen parantumisesta on   
kiinteäkorkoisia sijoituksia sisältävän aktiivisen korkoriskienhallinnan    
ansiota. Otto- ja antolainauksen korkokate oli vakaa. Huhti-kesäkuussa korkokate
parani 39,4 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen hyvältä 32,5 miljoonan   
euron tasolta.                                 

Palkkiotuotot netto pienenivät 8,1 prosenttia 20,6 (22,4) miljoonaan euroon.  
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot   
supistuivat 10,5 (11,2) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot  
nousivat 5,7 (5,4) miljoonaan euroon. Kiinteistönvälitystoiminnan tuotot    
vähenivät 3,7 (4,2) miljoonaan euroon. Palkkiokulut nousivat 3,7 miljoonaa euroa
7,0 (3,3) miljoonaan euroon. Palkkiokuluista 1,7 miljoonaa euroa on       
paikallispankeille välitetyistä hypoteekkilainoista maksettuja palkkioita.   
Kaikki segmentit vaikuttivat osaltaan huhti-kesäkuun parantuneisiin       
nettomääräisiin palkkiotuottoihin.                       

Henkivakuutusnetto oli 7,0 (11,2) miljoonaa euroa. Konserniin 1.1.2009 alkaen  
kuuluneen Aktia Vahinkovakuutuksen vahinkovakuutusnetto oli 7,4 miljoonaa euroa.
Vakuutustoiminnan nettoihin sisältyvät vakuutusmaksutulo, sijoitustoiminnan   
nettotuotot, vakuutuskorvaukset sekä vastuuvelan muutos. Varsinkin       
vahinkovakuutusnetto kehittyi positiivisesti huhti-kesäkuussa.         

Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 1,8 (3,9) miljoonaa euroa.      
Supistuminen aiheutui lähinnä pankkitoiminnan kiinteistöomistuksen myynnistä  
saaduista realisointivoitoista vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.      

Kulut                                      

Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 19,4 prosenttia 75,4 (63,2) miljoonaan 
euroon. Muutos aiheutui lähinnä uusiin toimintoihin, Aktia Vahinkovakuutukseen 
ja Aktia Investiin, liittyvistä kuluista. Huhti-kesäkuussa konsernin      
liiketoiminnan kulut oli 37,4 (32,9) miljoonaa euroa.              
                                        
Henkilöstökulut nousivat 6,5 miljoonaa euroa 39,2 (32,7) miljoonaan euroon. Muut
hallintokulut olivat 22,3 (19,5) miljoonaa euroa. Kulujen 2,8 miljoonan euron  
kasvusta suurin osa aiheutui tietotekniikkaan tehdyistä investoinneista.    

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 3,5
(2,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 2,4 miljoonaa euroa  
10,6 (8,2) miljoonaan euroon. Suurin muutos oli vuokrakulujen 2,4 miljoonan   
euron kasvu. Kasvu aiheutui toisaalta siitä, että Aktia myi vuonna 2008     
suurimman osan yhtiön omassa käytössä olleesta kiinteistöomistuksesta, toisaalta
uusien toimintojen vuokrista.                          

Huhti-kesäkuun 2009 tulos                            

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 11,7 (15,7) miljoonaa euroa. 
Korkokate parani huhti-kesäkuussa aktiivisen korkoriskienhallinnan ansiosta 6,9 
miljoonaa euroa ensimmäisestä neljänneksestä 39,4 (25,3) miljoonaan euroon.   
Katsauskauden voitto oli 9,3 (12,2) miljoonaa euroa.              

Pankkitoiminnan liikevoittoa rasittivat huhti-kesäkuussa luottojen yhteensä 15,9
(0,0) miljoonan euron arvonalentumistappiot. Vakuutustoiminnan vaikutus     
konsernin liikevoittoon oli henkivakuutuksen osalta -1,8 (1,1) miljoonaa euroa 
ja vahinkovakuutuksen osalta 0,6 (-) miljoonaa euroa.              

Käyvän arvon rahaston arvo parani huhti-kesäkuussa 35,5 (-36,2) miljoonaa euroa.

Konsernin segmenttien liiketulokset vuoden toiselta neljännekseltä       
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (milj. euroa)        | Q2 2009     | Q2 2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta             | 11,7      | 10,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito               | 0,4       | 1,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus              | 0,0       | 5,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus             | 0,2       | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 0,6       | 3,9       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              | -1,1      | -5,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 11,7      | 15,7       |
--------------------------------------------------------------------------------


Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset                     

Konsernin taseen loppusumma kasvoi katsauskauden aikana 5,9 prosenttia 10 105  
(31.12.2008; 9 540) miljoonaan euroon. Nousu aiheutui lähinnä          
hypoteekkiluottokannan kasvusta. Sekä yleisön että säästö- ja          
paikallisosuuspankkien talletukset vähenivät, yhteensä 6,7 prosenttia 4 678   
(31.12.2008; 5 015) miljoonaan euroon, kun taas rahoitus raha- ja        
pääomamarkkinoilta kasvoi 19,9 prosenttia 3 752 (31.12.2008; 3 130) miljoonaan 
euroon.                                     

Konsernin antolainaus yleisölle kasvoi 394 miljoonaa euroa (+7,3 %) 5 820    
(31.12.2008; 5 426) miljoonaan euroon katsauskauden lopussa. Kotitalouksien  
osuus koko luottokannasta oli 4 682 miljoonaa euroa eli 80,4 prosenttia.    
Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 86,4 prosentilla oli turvaava      
asuntovakuus (Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukaisesti). Pois lukien säästö- 
ja paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat, jotka paikallispankit  
ovat sitoutuneet pääomittamaan, konsernin luotonanto lisääntyi 225 miljoonaa  
euroa (5,1 %) vuodenvaihteesta.                         

Asuntolainakanta oli 4 354 (31.12.2008; 4 036) miljoonaa euroa, josta      
hypoteekkilainojen osuus oli 2 288 (31.12.2008; 1 968) miljoonaa euroa.     
Asuntolainojen kasvu oli yhteensä 7,9 prosenttia. Antolainaus yrityksille jatkui
maltillisena ollen kesäkuun lopussa 814 (31.12.2008; 804) miljoonaa euroa.   

Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät 8,2 prosenttia 3 039  
(31.12.2008; 2 808) miljoonaan euroon. Nämä varat koostuvat pääasiassa     
pankkitoiminnan likviditeettivarannosta.                    

Yleisön ja julkisyhteisöjen tekemät talletukset vähenivät vuodenvaihteesta   
marginaalisesti (-0,6 %) 3 080 (31.12.2008; 3 098) miljoonaan euroon.      

Aktia Hypoteekkipankki laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikkeeseen kaksi 
kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa. Huhtikuussa laskettiin     
liikkeeseen 125 miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina 3 vuoden laina-ajalla. 
Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen 600 miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina 5 
vuoden laina-ajalla. Aktia Pankin liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten   
määrä oli katsauskauden lopussa 266 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettujen 
joukkovelkakirjalainojen määrä 2 302 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana kasvua oli 450 miljoonaa euroa. Lisäksi Aktia Pankki laski liikkeeseen  
uusia debentuuri- ja indeksilainoja yhteensä 45 miljoonaa euroa.        

Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 768 (31.12.2008; 777) miljoonaa euroa.     

Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli kauden lopussa 117 (1.1.2009; 99) miljoonaa 
euroa.                                     

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 88 miljoonaa euroa
617 (31.2.2008; 529) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä käyttämättömien  
luottojärjestelyjen (lainalupaukset) kasvusta ja paikallispankkien korkeammista 
maksuvalmiuslimiiteistä.                            

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 396 (31.12.2008; 317) miljoonaa 
euroa. Konsernin käyvän arvon rahasto oli -7,1 (31.12.2008; -36) miljoonaa   
euroa. Parannus oli 35 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen lopusta.    
                                        
Vakavaraisuus                                  

Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 14,7 prosenttia verrattuna 13,7 prosenttiin  
vuodenvaihteessa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,2 (31.12.2008; 9,3)  
prosenttia. Basel 2 -säännösten mukaisesti laskettu vakavaraisuus parani, kun  
Aktia Pankki maaliskuussa myi Aktia Henkivakuutuksen pankkikonsernista emoyhtiö 
Aktia Oyj:lle. Vakavaraisuuden parantumiseen vaikuttivat myös ensimmäisen    
vuosipuoliskon positiivinen tulos ja rahoitusvarojen korkeammat arvostukset,  
jotka paransivat käyvän arvon rahastoa. Pankkikonsernin vakavaraisuus on hyvällä
tasolla ja yltää vakavaraisuustavoitteisiin sekä ylittää viranomaisten asettamat
vaatimukset selvästi.                              

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 65,6 miljoonaa euroa ja vakavaraisuus  
11,2 (31.12.2008; 8,5) prosenttia. Sijoitussalkun osakeriskiä pienennettiin   
entisestään.                                  

Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoma oli 17,7 miljoonaa euroa ja vakavaraisuus 
78,9 prosenttia (vastuunkantokyky).                       

Konglomeraatin vakavaraisuus oli 144,2 (31.12.2008; 135,2) prosenttia. Rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100  
prosenttia.                                   

Luottoluokitus                                 

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service on vahvistanut  
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen 
olevan parhaassa P-1-luokassa (ennallaan). Pitkäaikaisen varainhankinnan    
luokitus on A1 (ennallaan) ja taloudellisen vahvuuden C (ennallaan). Kaikkien  
näkymät ovat vakaat.                              

Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on 25.5.2009 alkaen Aa1 (aiemmin Aaa).           

Rahoitusvarojen arvostus                            

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset                 
Saamistodistusten, joiden liikkeeseenlaskijaa ei ole todettu maksukyvyttömäksi, 
arvon lasku ja osakkeiden ja osuuksien arvojen laskut, joita ei pidetä pysyvinä 
tai merkittävinä, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin osalta    
rahavarasuojaus huomioiden oli -7,1 miljoonaa euroa laskennallisten verojen   
jälkeen, kun se 31.12.2008 oli -36,4 miljoonaa euroa. Rahavirtasuojaus, joka  
koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen    
korkojohdannaisten markkina-arvosta, oli 18,2 (31.12.2008; 12,4) miljoonaa   
euroa.                                     

Kesäkuun lopussa käyvän arvon rahastosta 27,3 miljoonaa euroa liittyi      
saamistodistusten ja korkorahastojen negatiiviseen arvostuseroon, joka     
pääasiassa johtui edelleen jatkuneesta huonosta markkinalikviditeetistä ja   
sijoittajien korkeista tuottovaatimuksista rahamarkkinoiden yleisen epävarmuuden
seurauksena. Saamistodistusten negatiiviset arvonmuutokset eivät realisoidu,  
mikäli liikkeeseenlaskija ei menetä maksukykyään tai arvopaperi realisoidaan  
ennen sen erääntymistä.                             

Käyvän arvon rahaston erittely                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa         | 30.6.2009   | 31.12.2008  | Muutos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Pankkitoiminta     | 2,3      | -1,5     | 3,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Henkivakuutustoiminta  | -0,2     | -2,9     | 2,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vahinkovakuutus-toimint | -0,1     | -       | -0,1     |
|  | a            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat saamistodistukset                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Pankkitoiminta     | -16,3     | -26,2     | 9,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Henkivakuutustoiminta  | -9,2     | -18,2     | 9,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vahinkovakuutus-toimint | -1,8     | -       | -1,8     |
|  | a            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus      | 18,2     | 12,4     | 5,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto     | -7,1     | -36,4     | 29,3     |
| yhteensä           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset                      
Kauden aikana osakkeiden tai osakerahastojen sekä saamistodistusten, joiden   
liikkeeseenlaskija on todettu maksukyvyttömäksi, merkittävien tai pysyviksi   
arvioitujen arvonlaskujen seurauksena syntyneet arvonalentumiset olivat 20,7  
(31.12.2008; 39,2) miljoonaa euroa. Yhteenlasketuista arvonalentumisista 20,3  
miljoonaa euroa koski henkivakuutusyhtiötä. Arvonalentumisista 6,9 miljoonaa  
euroa liittyi henkivakuutuksen sijoitussalkun osakkeisiin ja osuuksiin ja 13,8 
miljoonaa euroa saamistodistuksiin tilinpäätösperiaatteiden tarkennuksen    
jälkeen. Tilinpäätösperiaatteiden tarkennus koski lähinnä arvopapereita, joilla 
on huonompi etuoikeus kuin muilla arvopapereilla.                

Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            | 1-6 2009      | 1-12 2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Pankkitoiminta        | 0,4        | 3,6        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Henkivakuutustoiminta     | 13,4        | 5,1        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vahinkovakuutustoiminta    | -         | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Pankkitoiminta        | -         | 1,0        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Henkivakuutustoiminta     | 6,9        | 29,4        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Vahinkovakuutustoiminta    | -         | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 20,7        | 39,2        |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset                   

Luotto- ja takaussaatavien kohdistetut arvonalentumiset olivat -17,8 miljoonaa 
euroa. Aikaisempina vuosina kirjattujen tappioiden palautukset olivat 0,2    
miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -17,5 miljoonaa  
euroa.                                     

Yritysluottojen osuus kaikista arvonalentumisista oli -16,9 miljoonaa euroa,  
josta -10 miljoonaa euroa koskee yhtä suurta asiakaskokonaisuutta, jonka    
toimintaedellytykset ovat likviditeettiongelmien ja huonontuneen        
markkinatilanteen vuoksi heikentyneet merkittävästi. Rahoittajalla on vakuutena 
tytäryhtiöiden osakkeita ja yrityskiinnityksiä. Tämä asiakaskokonaisuus on   
Aktian suurin luottovastuu ilman kiinteistövakuutta, pörssiosakkeita tai    
rahoituslaitosten takuita.                           

Kotitalouksien luottojen arvonalentumiset olivat 0,9 miljoonaa euroa, josta 0,5 
miljoonaa euroa oli vakuudettomia kulutusluottoja.               

Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään suhdannetilanne huomioon ottaen
myös ryhmäkohtaisia arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille.
Niitä tehdään kun on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun
liittyy epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa.       
Kotitalouksien ja pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät    
muuttumattomina ollen kauden lopussa 7,4 miljoonaa euroa.            

Segmenttikatsaus                                

Vuoden 2009 alusta käyttöön otetun uuden segmenttijaon mukaisesti Aktia Oyj:n  
Konttoritoiminta ja Liikepankki & treasury -segmentit on yhdistetty segmentiksi 
Pankkitoiminta. Muut liiketoimintasegmentit ovat Varainhoito, Henkivakuutus,  
Vahinkovakuutus ja Muut. Segmenttiin Muut kuuluvat konsernihallinto, tietyt   
hallinnolliset toiminnot ja oman pääoman tuotto.                

Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta 2008 julkaistiin 8.4.2009. 

Pankkitoiminta                                 

Pankkitoiminnan liikevoitto parani ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 23,8  
(19,0) miljoonaan euroon. Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli 11,7 (10,4) miljoonaa
euroa.                                     

Liiketoiminnan tuotot olivat 93,7 (67,8) miljoonaa euroa. Parannus johtuu    
lähinnä korkokatteesta, joka nousi 68,9 (46,2) miljoonaan euroon. Lyhyiden   
markkinakorkojen laskulla on ollut myönteinen vaikutus korkokatteeseen     
jälleenrahoituskulujen laskun, suojaavien johdannaissopimusten ja        
likviditeettisalkun kiinteäkorkoisten sijoitusten kautta. Kasvaneet       
riskipreemiot ovat kasvattaneet likviditeettisalkun uusien sijoitusten tuottoa, 
mikä on vaikuttanut myönteisesti korkokatteeseen. Huhti-kesäkuussa korkokate  
parani ensimmäisen vuosineljänneksen hyvältä tasolta edelleen. Palkkiotuotot  
netto vähenivät 15,0 (16,0) miljoonaan euroon. Huhti-kesäkuussa palkkiotuotot  
netto paranivat jonkin verran ensimmäisestä neljänneksestä.           

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 52,3 (48,7) miljoonaan euroon. Kulujen kasvuun  
vaikuttivat talletussuojarahaston korkeampi maksu sekä vuonna 2008 toteutetun  
toimistokiinteistöjen myynnin aiheuttama nousu vuokrakuluissa.         

Taloudellinen tilanne on lisännyt luottotappioita erityisesti yritysasiakkaiden 
kohdalla.                                    

Pankkitoiminnan kasvu tulee ensisijaisesti henkilöasiakkaista.         
Myyntiaktiviteettia tuetaan Aktia Dialogi -konseptilla, jossa asiakkaan tarpeet 
kartoitetaan ja hänelle esitellään Aktian koko palvelutarjonta. Konttorien   
ulkomuotoa on yhtenäistetty. Pankkitoiminnan asiakaskanta lisääntyi vuoden   
ensimmäisen puoliskon aikana 4 400 henkilöasiakkaalla. Internet-pankkisopimusten
määrä nousi vuoden alusta 4,2 prosenttia 112 429:ään.              

Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan  
lukien, kasvoi 5,3 prosenttia 3 523 (31.12.2008; 3 346) miljoonaan euroon.   
Aktian välittämät hypoteekkilainat olivat 1 237 (31.12.2008; 1 069) miljoonaa  
euroa. Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli 4,2 prosenttia. 
Kotitalouksille myönnetyt luotot muodostivat 80,4 prosenttia luottokannasta.  
Yritysluottojen osuus koko luottokannasta pieneni suunnitelmien mukaisesti   
vuodenvaihteen 14,8 prosentista 14,0 prosenttiin kauden lopussa.        

Kotitalouksien säästäminen yhteensä oli 2 972 (31.12.2008; 2 907) miljoonaa   
euroa, josta kotitalouksien talletukset olivat 2 380 (31.12.2008; 2 359)    
miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt 592 (31.12.2008; 548) miljoonaa
euroa. Rahastoista ei enää siirry pois varoja, ja kotitalouksien säästäminen  
kasvoi 2,2 prosenttia ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.           

Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä kasvoi 16,3   
prosenttia 2 409 miljoonaan euroon. Kasvusta 51,4 prosenttia oli Aktian     
konttoreiden ja 48,6 prosenttia säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämiä  
luottoja. Aktia Hypoteekkipankki laski helmikuussa liikkeeseen 125 miljoonan  
euron asuntolainavakuudellisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on 3  
vuotta. Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen 600 miljoonan euron vaihtuvakorkoinen 
laina 5 vuoden laina-ajalla.                          

Kiinteistönvälitystoiminnan liikevoitto kasvoi 0,6 (-0,2) miljoonaan euroon   
lähinnä kustannusten sopeuttamisen ja markkinoiden toisella vuosineljänneksellä 
hienoisesti lisääntyneen aktiviteetin ansiosta.                 

Varainhoito                                   

Aktian varainhoidon liikevoitto laski ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 0,1 
(2,1) miljoonaan euroon. Markkinatilanne oli kauden aikana jonkin verran    
positiivisempi. Aktia selviytyi suhteellisen hyvin markkinoilla. Katsauskauden 
liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, lähinnä realisoituja        
myyntitappioita, noin 0,4 miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli 0,4 
(1,1) miljoonaa euroa.                             

Varainhoitosegmentti jatkoi panostuksiaan yksityispankkitoimintaan ja      
institutionaalisiin sijoittajiin. Joulukuussa 2008 Aktia osti Kaupthingin Suomen
varainhoitotoiminnan, joka nyt toimii nimellä Aktia Invest. Ostettu       
liiketoiminta vahvistaa Aktian palvelutarjontaa ja edustaa Suomessa       
varainhoitopalveluja käyttävien yhteisöjen arvostamaa osaamista. Aktian     
konttoriverkossa on aloitettu laaja panostus yksityispankkitoimintaan.     

Liiketoiminnan tuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja        
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 6,4 (7,3)    
miljoonaa euroa. Toimintaympäristö oli haastava koko kauden ajan. Liiketoiminnan
kulut kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa 6,4 miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut
olivat 3,6 miljoonaa euroa. Kulujen kasvu johtuu yksityispankkitoimintaan ja  
instituutioiden sijoitustoimintaan tehdyistä panostuksista.           

Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 2 927 (31.12.2008; 2  
490) miljoonaa euroa. Kun välitettyjen rahastojen osuus lasketaan mukaan, Aktian
markkinaosuus oli kauden lopussa 6,4 (31.12.2008; 6,0) prosenttia.       
Kokonaismarkkinaa koskevat tiedot perustuvat Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen 
tilastoihin. Aktia Asset Management ja Aktia Invest mukaan lukien Aktian    
hallinnoimat varat kasvoivat 5 083 (31.12.2008; 4 538) miljoonaan euroon.    
Yksityispankin asiakasvarat olivat 871 (31.12.2008; 738) miljoonaa euroa.    
Yksityispankin asiakasmäärä kasvoi noin 4 prosenttia kauden aikana.       

Henkivakuutus                                  

Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 0,2 (3,7) miljoonaa 
euroa. Huhti-kesäkuussa vaikutus oli -1,8 (1,1) miljoonaa euroa.        

Sekä katsauskausi että edellisvuoden vertailukausi sisältävät toisaalta     
sijoitussalkun arvonalentumisista, toisaalta laskuperustekorkosidonnaisten   
vakuutusten vastuuvelan diskonttokoron muutoksista sekä vuonna 2008 tehtyjen  
kiinteistörealisointien myyntivoitoista aiheutuneita vertailua vaikeuttavia   
kertaluonteisia eriä.                              

Maksutulo oli 35,9 (48,2) miljoonaa euroa. Maksutulon lasku johtuu pääasiassa  
siitä, että suurten kertamaksuisten sijoitusvakuutusten myynti on hidastunut.  
Rahastosidonnaisten eläkevakuutusten ja riskivakuutusten maksuvolyymi kasvoi.  
Rahastosidonnaisten vakuutusten osuus oli noin 37 (44) prosenttia.       

Vakuutuskorvaukset olivat 43,8 (37,7) miljoonaa euroa. Korvaukset nousivat   
lähinnä säästö- ja sijoitusvakuutusten takaisinostojen sekä eläke- ja      
sairauskulukorvausten kasvaneiden maksujen vuoksi.               
                                        
Liikekulut olivat 6,6 (6,7) miljoonaa euroa. Toiminnan rationalisointi ja    
kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteet jatkuivat. Liikekuluihin sisältyy  
0,8 (0,1) miljoonaa euroa konsernin hallintokuluja. Kasvu johtuu konsernin   
allokointiperiaatteiden muuttumisesta. Liikekustannussuhde heikkeni 106,3    
prosenttiin, kun se samalla kaudella viime vuonna oli 104,1 prosenttia.     
Henkivakuutussegmentin myyntiorganisaatio siirrettiin 1.3.2009 Aktia      
Vahinkovakuutukseen, ja jakelukanavien yhdistämisen odotetaan tuovan edelleen  
kustannussäästöjä.                               

Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 0,9 (-3,2) prosenttia. Turvallisen
ja pitkäaikaisen sijoitussalkun saavuttamiseksi salkun riskejä on pienennetty  
lähinnä jatkamalla osakkeiden realisointia. Sijoitustoiminnan nettotuottoihin  
vaikuttivat negatiivisesti 20,3 miljoonan euron tuloutetut arvonalentumiset.  

Vastuuvelka oli 768 (31.12.2008; 777) miljoonaa euroa, josta          
sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 169 (31.12.2008; 150) miljoonaa   
euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka oli 599 (628) miljoonaa euroa.  
Tiettyjen vastuuvelan osien keskimääräinen diskonttokorkoa nostettiin ja koko  
laskuperustekorkosidonnaisen vastuuvelan keskimääräinen diskonttokorko oli 3,6 
prosenttia. Koronnosto pienensi vastuuvelkaa 19,8 miljoonaa euroa, millä on   
myönteinen vaikutus kauden tulokseen.                      

Yhtiön vakavaraisuus oli 11,2 prosenttia verrattuna 8,5 prosenttiin       
vuodenvaihteessa.                                

Vahinkovakuutus                                 

Aktia Vahinkovakuutus sulautettiin Aktia Oyj:hin 1.1.2009. Vuoden 2008 loppuun 
saakka yhtiössä sovellettiin suomalaisia tilinpäätösperiaatteita (FAS).     
Sulautumisen yhteydessä yhtiö siirtyi konsernilaskennassa käyttämään      
IFRS-tilinpäätösperiaatteita. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu 1.1.2009. 
Yhtiön IFRS:n mukaisessa avaavassa taseessa oma pääoma oli 31,9 miljoonaa euroa,
vakuutustekninen vastuuvelka 99,1 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 155,3  
miljoonaa euroa.                                

Vahinkovakuutustoiminnan vaikutus konsernin puolivuotiskauden liikevoittoon oli 
-2,8 miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa.  
Vertailulukua vastaavaan kauteen vuonna 2008 ei ole.              

Aktia Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi noin 5 prosenttia viime vuodesta.   
Kasvu on selvästi keskimääräistä markkinakasvua suurempi ja koskee sekä henkilö-
että yritysasiakkaita. Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 44,0   
miljoonaa euroa. Kauden maksutuotot olivat jälleenvakuuttajien osuuden ja    
maksuvastuun muutoksen jälkeen 29,3 miljoonaa euroa. Korvauskulut olivat    
yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Liikekulut, joihin sisältyy 0,3 miljoonaa euroa 
luottotappioita, olivat yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Liikekuluihin sisältyy  
myös 0,7 miljoonaa euroa konsernin hallintokuluja. Yhdistetty kulusuhde oli 114 
prosenttia (1-3 2009; 122 %).                          

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan   
tulosta rasittavat yhteensä -1,2 miljoonan euron nettomyyntitappiot       
sijoitussalkun riskitason tietoisen alentamisen ja vuoden ensimmäisellä     
neljänneksellä toteutetun yhtiön kaikkien pörssiosakkeiden myynnin seurauksena. 

Yhtiön 116,8 (1.1.2009; 99,1) miljoonan euron vastuuvelasta varsinainen     
korvausvastuu oli 84,5 (1.1.2009; 79,4) miljoonaa euroa. Yhtiön sijoitussalkun 
markkina-arvo oli 139,0 (1.1.2009; 130,7) miljoonaa euroa ja yhtiön       
vastuunkantokyky 78,9 prosenttia.                        

Aktia Vahinkovakuutuksen jakelukanavien ja Aktian konttoriverkon integrointi  
näkyy asiakasaktiivisuuden kasvuna lähinnä henkilöasiakassektorissa.      

Muut                                      

Segmentin Muut liikevoitto oli 2,8 (6,6) miljoonaa euroa. Vertailukauden    
tuloksessa vuonna 2008 oli 2,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Suurin osa 
Aktian kiinteistöomistuksesta myytiin vuonna 2008, jolloin realisoitui     
myyntivoittoja. Tulos heikkeni myös pienentyneiden vuokratuottojen ja      
kasvaneiden vuokrakulujen, yhteensä -1,9 miljoonaa euroa, vuoksi.        

Konsernin riskienhallinta                            

Riskipositiot                                  

Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta, mukaan lukien           
rahoitusyhtiötoiminta, yrityspankki, treasury sekä varainhoidon yksiköt.    
Henkivakuutustoiminta muodostuu Aktia Henkivakuutuksesta ja           
vahinkovakuutustoiminta Aktia Vahinkovakuutuksesta.               

Pankkitoiminnan luotonantoon                          
liittyvät riskit                                
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon  
aikana. Asuntotarkoituksiin myönnetyt luotot kasvoivat 7,9 prosenttia 4 354   
miljoonaan euroon, mikä on 74,8 (31.12.2008; 74,4) prosenttia koko       
luottokannasta. Asuntotarkoituksiin annettujen hypoteekkiluottojen määrä oli 2 
288 (31.12.2008; 1 968) miljoonaa euroa, josta 1 113 miljoonaa euroa oli säästö-
ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja. Koko luottokannasta kotitalouksien
luotot olivat 80,4 (31.12.2008; 80,0) prosenttia. Kotitalouksien luotoista 86,5 
prosentilla on Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava vakuus.    

Yritysluottojen osuus koko luottokannasta pieneni suunnitelmien mukaisesti   
vuodenvaihteen 14,8 prosentista 14,0 prosenttiin kauden lopussa.        

Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
78,8 (31.12.2008; 63,8) miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia koko         
antolainauksesta.                                

Luottokanta sektoreittain                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    | 30.6.2009  | 31.12.2008 | Muutos    | Osuus, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset     | 814     | 804     | 10      | 14,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteisöt   | 260     | 220     | 40      | 4,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt   | 12     | 12     | 0      | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa      | 52     | 47     | 5      | 0,9     |
| tavoittelemattomat |       |       |       |       |
| yhteisöt      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet    | 4 682    | 4 343    | 338     | 80,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 5 820    | 5 426    | 394     | 100,0    |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotot, joiden maksut olivat 1-30 päivää viivästyneitä, lisääntyivät kauden   
aikana 3,40 prosentista 4,09 prosenttiin luottokannasta taseen ulkopuoliset   
takaussitoumukset mukaan lukien. Luotot, joiden maksut olivat 31-90 päivää   
viivästyneitä, lisääntyivät 0,87 prosentista 0,95 prosenttiin eli noin 56    
miljoonaan euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, ml. perintäsaatavat, olivat
noin 44 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,74:ää (31.12.2008; 0,48) prosenttia koko 
luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.                  

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan             
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk     | 30.6.2009  | % kannasta  | 31.12.2008   | % kannasta  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30     | 240,8    | 4,09     | 186,6      | 3,53     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 131,6    | 2,23     | 110,3      | 2,01     |
| koti-    |       |       |         |        |
| talouk    |       |       |         |        |
| sien     |       |       |         |        |
| osuus    |       |       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-90    | 55,6     | 0,95     | 47,8      | 0,87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 47,1     | 0,8     | 34,5      | 0,63     |
| koti-    |       |       |         |        |
| talouk    |       |       |         |        |
| sien     |       |       |         |        |
| osuus    |       |       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 91-     | 43,6     | 0,74     | 26,2      | 0,48     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta    | 22,1     | 0,37     | 16,1      | 0,29     |
| koti-    |       |       |         |        |
| talouk    |       |       |         |        |
| sien     |       |       |         |        |
| osuus    |       |       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit sekä vahinkovakuutustoiminnan    
vakuutustekniset riskit                             
Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saantiin sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Rahoitus- ja       
likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä pankkikonsernin ja
vakuutusyhtiöiden välillä ole rahoitusyhteyksiä. Pankkikonsernissa tavoitteena 
on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden           
jälleenrahoitustarpeen. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta     
likviditeettitilanne oli hyvä ja tavoite saavutettiin.             

Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä rahoituksen    
saatavuudesta korvausten, säästösummien ja takaisinostojen sekä eläkkeiden   
maksamiseksi. Likviditeetin tarve hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla ja 
vaihteleviin tarpeisiin sopeutetulla sijoitustodistussalkulla, kun taas     
odottamattomiin, suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään likvidiä       
joukkovelkakirja- ja osakesalkkua.                       

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen riski muodostuu maksuvolyymin     
riittävyydestä suhteessa korvauskuluihin. Se, että korvauskulut riippuvat    
tapahtuneiden vahinkojen määrästä ja suuruudesta, voi aiheuttaa huomattavia   
vaihteluja vahinkovakuutustoiminnan likviditeetissä ja tuloksessa.       
Vakuutusteknisen vaihtelun vähentämiseksi Aktia Vahinkovakuutus on ottanut   
jälleenvakuutussuojan, joka kattaa yksittäiset suurvahingot ja suojaa useilta  
keskisuurilta vahingoilta.                           
                                        
Jälleenvakuutussuoja vähentää lisäksi yhtiön likviditeettiriskiä, kun      
likviditeetin tarvetta muuten hoidetaan kassavirralla ja sopeutetulla      
pankkitalletus-, sijoitustodistus- ja valtionobligaatiosalkulla.        

Vastapuoliriskit                                

Konsernirahoituksen likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit           
Konsernirahoituksen hoitama pankkitoiminnan likviditeettisalkku oli kesäkuun  
2009 lopussa 2 425 (31.12.2008; 2 290) miljoonaa euroa. Likviditeetinhallinnan 
ja johdannaissopimusten tekemisen yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä     
hallitaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta    
(vähintään Moody'sin A3 tai vastaava), sijoitusvarojen konservatiivisella    
allokoinnilla ja aktiivisella valinnalla sekä määrittämällä vastapuolta ja   
omaisuuslajia koskevat maksimivastuut.                     

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 52 (31.12.2008; 49) prosenttia oli     
sijoituksia vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bond), 36     
(31.12.2008; 45) prosenttia sijoituksia pankkeihin, 10 (31.12.2008;3) prosenttia
sijoituksia valtion takaamiin joukkovelkakirjalainoihin sekä noin 2 (31.12.2008;
3) prosenttia sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin. Rahoitusvaroista  
1,3 prosenttia ei täyttänyt sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia, ja kahdeksan  
sijoitusta, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 32 miljoonaa euroa, ei   
oikeuttanut keskuspankkirahoitukseen.                      

Katsauskauden aikana realisoitiin 0,4 miljoonan euron arvonalentumiset, kun   
liikkeeseenlaskija oli todettu maksukyvyttömäksi.                

Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 30.6.2009      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa               | 55,1 %       | 49,4 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3             | 35,2 %       | 42,3 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3              | 8,3 %        | 4,9 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3            | 0,5 %        | 0,9 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3             | 0,2 %        | 0,0 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3              | 0,0 %        | 0,0 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai huonompi        | 0,0 %        | 0,0 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta       | 0,7 %        | 2,5 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 100,0 %       | 100,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------


Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit                     
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa suorat korkosijoitukset lisääntyivät  
lähinnä osakkeista tapahtuneen uudelleenallokoinnin seurauksena. Kauden lopussa 
ne olivat 465 (449) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan   
yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan vaatimalla vähintään ”Investment
Grade” -arvoinen ulkoinen luottoluokitus (Moody'sin Baa3 tai vastaava) sekä   
kullekin vastapuolelle ja omaisuuslajille määriteltyjen maksimikokonaisvastuita 
koskevien sääntöjen noudattamista.                       

Katsauskauden lopussa suorista korkosijoituksista 46 (31.12.2008; 48) prosenttia
oli sijoituksia julkiseen sektoriin, 18 (31.12.2008; 20) prosenttia sijoituksia 
yrityksiin ja 36 (31.12.2008; 32) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja     
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bond).            

Kauden päättyessä 1,1 prosenttia suorista korkosijoituksista ei täyttänyt    
sisäistä luottoluokitusvaatimusta.                       

Katsauskauden aikana realisoitiin -13,4 miljoonan euron arvonalentumiset    
liikkeeseenlaskijan osoittauduttua maksukyvyttömäksi, josta määrästä 9,1    
miljoonaa euroa koskee toista vuosineljännestä tilinpäätösperiaatteiden     
tarkistamisen jälkeen.                             

Luottoluokitusten jakauma                            
henkivakuutustoiminnassa                            
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 30.6.2009      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa               | 54,9 %       | 53,7 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3             | 15,2 %       | 17,3 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3              | 17,8 %       | 14,8 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3            | 6,5 %        | 5,7 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3             | 0,5 %        | 0,8 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3              | 0,6 %        | 0,2 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai huonompi        | 0,4 %        | 0,0 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta       | 4,0 %        | 7,6 %        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 100,0 %       | 100,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------Vahinkovakuutustoiminnan                            
vastapuoliriskit                                
Vahinkovakuutuksessa harjoitetaan konservatiivista sijoituspolitiikkaa, ja   
kauden lopussa suorista korkosijoituksista 60 (31.12.2008; 80) prosenttia oli  
sijoituksia julkiseen sektoriin, 8 (31.12.2008; 4) prosenttia sijoituksia    
yrityksiin ja 33 (31.12.2008; 16) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja     
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bond).            

Toisella neljänneksellä ei realisoitu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan   
maksukyvyttömyyden vuoksi.                           

Luottoluokitusten jakauma                            
vahinkovakuutustoiminnassa                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 30.6.2009      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa               | 53,3 %       | 65 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3             | 21,5 %       | 23 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3              | 18,4 %       | 10 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3            | 1,5 %        | 0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3             | 0,5 %        | 0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3              | 0,0 %        | 0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai huonompi        | 0,0 %        | 0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta       | 4,8 %        | 1 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 100,0 %       | 100 %        |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernilla ei ole vastapuolia, joiden kokonaisvastuut olisivat yli 10     
prosenttia finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin omista varoista         
viranomaisdirektiivin mukaisesti laskettuna.                  

Markkinariskit                                 

Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan   
sijoitusvarat on sijoitettu arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään     
markkinoiden ja virallisen ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon merkittävä  
tai pysyvä lasku verrattuna markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun taas    
kurssivaihtelut kirjataan käyvän arvon rahastoon laskennallisten verojen    
vähentämisen jälkeen.                              

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski             
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä olevien    
rahoitusvarojen arvonalentuminen. Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu 
hintariskiin liittyvä nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen   
jälkeen +9,9 miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden     
prosenttiyksikön koronnousu aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa nettomuutoksen, 
joka 30.6.2009 olisi ollut -26,9 (31.12.2008: -27,2) miljoonaa euroa      
laskennallisten verojen vähennyksen jälkeen.                  

Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen.  
Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan    
suojaudutaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.       

Se, että korot muuttuisivat paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin    
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana -0,9  
(31.12.08; -5,4) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on 
korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan  
korkokate paranisi 3,9 (31.12.08; -6,0) prosenttia, kun rakenteellisen     
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia            

Se, että korot muuttuisivat paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin    
heikentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana -2,9  
(31.12.2008; 6,3) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on
korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan  
korkokate heikentyisi -3,4 (31.12.2008; +7,9) prosenttia, kun rakenteellisen  
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia.           

Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit                
Pankkitoiminnassa, emoyhtiö mukaan lukien, ei käydä osakekauppaa        
kaupankäyntitarkoituksessa eikä harjoiteta kiinteistösijoitusta tai -omistusta. 
Kiinteistöomistus oli kauden lopussa 3,5 (31.12.2008; 3,6) miljoonaa euroa.   
Toiminnalle välttämättömät tai strategiset osakesijoitukset olivat 24,5     
(31.12.2008; 21,9) miljoonaa euroa. Kauden lopussa edellä mainittujen      
strategisten osakesijoitusten osalta käyvän arvon rahasto oli 2,3 miljoonaa   
euroa laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.               

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit                      
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien   
sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan juoksevasti käypään  
arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan sijoitussidonnaisten vakuutusten      
vastuuvelkaan.                                 

Korkosidonnaisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Katsauskaudella kirjattiin tulokseen vaikuttavia, 
osakkeita ja osuuksia koskevia arvonalentumisia yhteensä -6,9 miljoonaa euroa, 
josta 1,9 miljoonaa euroa koski toista vuosineljännestä. Katsauskauden aikana  
käyvän arvon rahastoon kirjattu nettomuutos oli hankintaeliminointien ja    
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -0,2 miljoonaa euroa.       

Kun suhdannetilanne on vaikeuttanut sijoitusmarkkinoiden arviointia,      
osakeriskejä on vähennetty edelleen, ja osakeomistus oli kauden lopussa 8    
(31.12.2008; 39) miljoonaa euroa.                        

Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu saamistodistusten     
nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -9,2 miljoonaa   
euroa.                                     

Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja       
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan stressimallien ohella myös VaR-mallin 
(Value at Risk) avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin  
luottamustasolla.                                

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun allokaatio omaisuuslajeittain        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      | 30.6.2009    | 30.6.2009   | 31.12.2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet        | 8        | 1,3 %      | 6 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset    | 539       | 79,8 %     | 69 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat     | 48       | 7,0 %      | 12 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt      | 41       | 6,1 %      | 6 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset     | 40       | 5,8 %      | 7 %       |
--------------------------------------------------------------------------------


Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusriskit                     
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Sijoitussalkun riskitason laskemiseksi edelleen  
kaikki noteeratut osakkeet realisoitiin kauden aikana.             

Katsauskaudella ei kirjattu tulokseen vaikuttavia, osakkeisiin ja osuuksiin   
liittyviä arvonalentumisia                           
                                        
Suhdannetilanne on tehnyt sijoitusmarkkinoiden arvioimisen erittäin vaikeaksi, 
joten vahinkovakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa on päätetty olla toistaiseksi  
ottamatta osakeriskiä.                             

Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkun                      
allokaatio omaisuuslajeittain                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      | 30.6.2009    | 30.6.2009   | 31.12.2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet        | 0        | 0,0 %      | 18 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset    | 101       | 68,0 %     | 51 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat     | 16       | 10,9 %     | 9 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt      | 29       | 19,5 %     | 20 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset     | 3        | 1,7 %      | 2 %       |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiiviset riskit	                              

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toimenpiteistä.  
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla. Katsauskaudella ei kirjattu   
merkittäviä riskitapahtumia.                          

Henkilöstö                                   

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä kasvoi        
katsauskaudella 164 resurssilla 1 216:een. Kokopäiväresurssien keskimääräinen  
määrä ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 1 213 (992). Kesäkuun lopussa    
1.1.2009 alkaen Aktia-konserniin kuuluvan Aktia Vahinkovakuutus Oy:n      
kokopäiväresurssien määrä oli 234.                       

Konsernirakenne                                 

Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön ja Aktia Oyj:n sulautuminen saatettiin
päätökseen yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymän sulautumissuunnitelman      
mukaisesti. Sulautuminen kirjattiin kaupparekisteriin 1.1.2009. Yhtiö jatkaa  
toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus Oy.        

Finanssivalvonta ilmoitti 28.4.2009 hyväksyvänsä sen, että Aktia Pankki Oyj myy 
omistamansa Aktia Henkivakuutuksen osakkeet emoyhtiö Aktia Oyj:lle. Siirto ei  
vaikuttanut Aktia Henkivakuutuksen operatiiviseen toimintaan. Maksettu hinta,  
45,5 miljoonaa euroa, vastasi henkivakuutusyhtiön kirjanpidollista       
substanssiarvoa 28.2.2009. Kaupan vaikutus eliminoituu konsernitasolla.     

Osakkeet ja omistajat                              

Kesäkuun 2009 lopussa Aktia Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty    
osakepääoma oli 93 873 816 euroa. Pääoma jakautuu 46 936 908 A-osakkeelle ja 20 
050 850 R-osakkeelle. Katsauskaudella arvo-osuustileille kirjattiin 6 800 000  
osakkeen sulautumisvastikkeesta 5 613 088 uutta A-osaketta. Kauden päättyessä  
osakkeenomistajien lukumäärä oli 50 423. Jäljellä olevien osakkeiden läpikäyntiä
ja kirjaamista jatketaan. Aktia arvioi lopullisen osakasmäärän olevan noin 70  
000.                                      

Aktian oma osakeomistus oli 536 288 osaketta, mikä vastaa 0,8 prosenttia    
osakkeiden koko määrästä.                            

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta osakepohjaisten kannusteiden      
perustamiseksi konsernin avainhenkilöille. Aktia Oyj:n hallitus toteutti    
30.3.2009 valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin nimetyille henkilöille   
yhtiön ylimmässä operatiivisessa johdossa. Annissa laskettiin liikkeeseen 12 490
uutta A-sarjan osaketta 6,00 euron merkintähintaan osaketta kohti. Aktia Oyj:n 
uudet A-sarjan osakkeet kirjattiin kaupparekisteriin 29.5.2009.         

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti emoyhtiön ja konsernin  
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle,  
toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta     
1.1.-31.12.2008 jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 046   
290,20 euroa.                                  

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentäviisi.
Seuraavat yhdeksän hallintoneuvoston jäsentä, joiden toimikausi päättyi     
yhtiökokoukseen, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi:  

Harriet Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo               
Roger Broo, hallintojohtaja, kanslianeuvos, valtiotieteen maisteri, Turku    
Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori, Helsinki     
Kari Kyttälä, varatuomari, Nummi-Pusula                     
Per Lindgård, opettaja, Bromarv                         
Henrik Rehnberg, maanviljelijä, insinööri, Siuntio               
Henrik Sundbäck, konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Porvoo    
Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti, Hanko                
Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppatieteiden maisteri, Helsinki         

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Anna Bertills, ministerin erityisavustaja, valtiotieteen maisteri,       
Vöyri/Helsinki                                 
Gun Kapténs, kunnanjohtaja, valtiotieteen kandidaatti, Luoto          
Bo Linde, asiamies, diplomiekonomi, Vaasa                    

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Bengt Sohlberg, maatalousyrittäjä, agrologi, Siuntio              

Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi yhden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy  
vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen valittiin:               

Jan-Erik Stenman, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, Turku       

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Tilintarkastajaksi  
1.1.2009 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy 
ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jan Holmberg.               

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta. Ehdotus on 
julkaistu osoitteessa www.aktia.fi.                       

Listautuminen                                  

Aktia Oyj:n hallitus on päättänyt hakea Aktia Oyj:n A- ja R-osakkeiden     
listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisen on tarkoitus 
tapahtua syyskuussa 2009. Listautumisella halutaan kehittää mahdollisuuksia  
käydä kauppaa Aktian osakkeilla, lisätä sijoittajien kiinnostusta Aktiaa    
kohtaan, tehostaa Aktian osakkeen hinnanmuodostusta sekä parantaa edellytyksiä 
tarpeen vaatiessa kehittää Aktian pääomarakennetta ja vahvistaa Aktian     
tavaramerkkiä.                                 

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen                    
Aktia Vahinkovakuutus Oy aloittaa tehostamistoimenpiteitä koskevat       
yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä       
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.            

Tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kulurakenne vallitsevaan markkinatilanteeseen  
sekä luoda edellytykset yhtiön vakaalle kasvulle. Säästövaade on noin 2,5    
miljoonaa euroa vuositasolla. Tämä merkitsee henkilöstön supistamista noin 40  
henkilöllä.                                   

Suunnitellut säästöt saavutetaan tuotantojärjestelmän tehostamisella, konsernin 
sisäisillä synergioilla ja henkilöstökulujen supistamisella.          

Loppuvuoden näkymät                               

Konsernin tuottotason arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2009. Edelleen hyvä   
luottoluokitus ja konsernin entistä vahvempi pääomarakenne mahdollistavat    
jälleenrahoituksen ja maltillisen kasvun myös nykyisessä markkinatilanteessa.  

Suhdannetilanne kasvattaa luottotappioita. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden  
jatkuminen voi johtaa tällä hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen yksittäisten  
sijoitusten arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi kielteisesti     
konsernin tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset voivat lisäksi  
johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja Aktian vakavaraisuuden     
alenemiseen.                                  

Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä suhdanne- ja    
kilpailutilanteessa.                              

Tunnusluvut tilikauden lopussa ja tunnuslukujen laskentaperusteet        

Tunnusluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1-6  | 1-3  | 1-12  | 1-9  | 1-6  |
|                 | 2009  | 2009  | 2008  | 2008  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa   | 0,26  | 0,11  | 0,09  | 0,47  | 0,37  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     | 5,51  | 4,83  | 4,85  | 4,28  | 4,55  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %  | 9,2  | 8,7  | 1,8  | 12,5  | 14,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos pl.    | 0,70  | 0,02  | -0,22 | -0,79 | -0,54 |
| tuloutettu negatiivinen     |    |    |    |    |    |
| liikearvo ja ml. käyvän arvon  |    |    |    |    |    |
| rahasto, euroa         |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %      | 144,2 | 133,1 | 135,2 | 113,8 | 115,1 |
| (konglomeraatti)        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä      | 67,0  | 67,0  | 60,2  | 60,2  | 60,2  |
| keskimäärin, milj. kpl     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden   | 67,0  | 67,0  | 60,2  | 60,2  | 60,2  |
| lopussa, milj. kpl       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö           | 1 213 | 1 204 | 1 010 | 1 001 | 992  |
| (kokopäiväresurssit),      |    |    |    |    |    |
| keskimäärin katsauskauden    |    |    |    |    |    |
| alusta             |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta (ml.       |    |    |    |    |    |
| Yksityispankki)         |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde        | 0,57  | 0,70  | 0,65  | 0,66  | 0,69  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus yleisöltä, milj.  | 3 080 | 3 088 | 3 098 | 3 072 | 3 069 |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus yleisölle, milj.  | 5 820 | 5 592 | 5 426 | 5 287 | 5 082 |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %      | 14,7  | 14,2  | 13,7  | 12,0  | 12,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen   | 9,2  | 9,0  | 9,3  | 9,9  | 10,1  |
| suhde, %            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset,  | 3 395 | 3 335 | 3 313 | 3 247 | 3 229 |
| milj. euroa           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma, milj. euroa   | 2 927 | 2 415 | 2 490* | 1 709 | 1 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja välitettävät | 5 083 | 4 515 | 4 538 | 3 586 | 3 722 |
| varat, milj. euroa       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo ennen     | 36,0  | 20,6  | 91,4  | 65,1  | 48,2  |
| jälleenvakuuttajien osuutta,  |    |    |    |    |    |
| milj. euroa           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhde, %     | 106,3 | 115,4 | 99,0  | 99,1  | 104,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma, milj. euroa   | 65,6  | 40,0  | 50,4  | 52,9  | 82,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %      | 11,2  | 7,1  | 8,5  | 8,4  | 12,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset käyvin arvoin,   | 813,1 | 774,8 | 804,6 | 879,0 | 921,8 |
| milj. euroa           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekorkoon sidottujen | 599,1 | 614,5 | 627,6 | 654,9 | 655,8 |
| vakuutusten vastuuvelka, milj. |    |    |    |    |    |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten      | 168,6 | 146,5 | 149,6 | 171,9 | 191,7 |
| vakuutusten vastuuvelka, milj. |    |    |    |    |    |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus         |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo ennen     | 44,0  | 28,8  | -   | -   | -   |
| jälleenvakuuttajien osuutta,  |    |    |    |    |    |
| milj. euroa           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot, milj.   | 29,3  | 13,9  | -   | -   | -   |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %        | 26,1  | 28,9  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %         | 88,2  | 93,5  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde, %     | 114,3 | 122,4 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka ennen        | 116,8 | 114,7 | -   | -   | -   |
| jälleenvakuuttajien osuutta,  |    |    |    |    |    |
| milj. euroa           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma, milj.   | 46,9  | 48,0  | -   | -   | -   |
| euroa              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan vakavaraisuusaste, | 42,6  | 43,7  | -   | -   | -   |
| %                |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky        | 78,9  | 80,8  | -   | -   | -   |
| (riskinkantokyky), %      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
* sisältää Aktia Investin rahastovolyymit joulukuusta 2008 alkaen        


Tunnuslukujen laskentaperusteet                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto verojen jälkeen    |
|                                       |
| Osakkeiden antioikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma             |
| Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto (vuositasolla)      x 100                |
| Oma pääoma keskimäärin                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (finanssi- ja vakuutuskonglomeraatti)          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset varat  |
| ja vähennykset) x 100                            |
| Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +        |
| vakuutustoiminta)                              |
| Konglomeraatin vakavaraisuutta säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien  |
| valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen kuuluvassa asetuksessa.     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta                                |
| Kulu/tuotto-suhde                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset |
| mukaan lukien on arvostettu ja riskipainoettu Finassivalvonnan        |
| standardikokoelman standardimenetelmän 4.3 mukaisesti. Toimintariskien    |
| pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan standardin 4.3i |
| mukaisesti.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100     |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
| Omat varat lasketaan Finanssivalvonnan standardin 4.3a mukaisesti.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat x 100                        |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus                                |
| Liikekustannussuhde                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Liikekulut + korvauskäsittelyn kulut) x 100                 |
| Kuormitustulo                                |
| Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa   |
| liikekulut. Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita. Kaikki |
| kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma x 100                          |
| Vakuutustekninen vastuuvelka - tasaussumma - 75 % sijoitussidonnaisten    |
| rahastojen vastuuvelasta                           |
| Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus                               |
| Vahinkosuhde (pl. eläkevastuiden diskonttaus), %               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korvaukset ja korvauskäsittelykulut x 100                  |
| Vakuutusmaksutuotot	                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulut, ml. korvauskäsittelykulut x 100                 |
| Vakuutusmaksutuotot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde, %                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskisuhde + liikekulusuhde                         |
| Vahinkosuhde + liikekulusuhde                        |
| Vahinkovakuutuksen tunnusluvut vahinkosuhde ja liikekulusuhde on laskettu  |
| toiminnon aiheuttamien kustannusten mukaisesti eikä suoraan         |
| konsernin/segmentin tuloslaskelmasta.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan vakavaraisuusaste, %                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
| Vakuutustekninen vastuuvelka jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen -      |
| tasoitusmäärä                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuus (vastuunkantokyky), %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma                             |
| Viimeisten 12 kuukauden maksutuotot                     |
--------------------------------------------------------------------------------Aktia Oyj - Konsernin tilinpäätös                        

Konsernin tuloslaskelma                             

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)          | 1-6   | 1-6 2008 | Muutos  | 1-12 2008 |
|                 | 2009  |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate            | 71,9  | 49,1   | 46,4 %  | 101,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot           | 0,6   | 1,3   | -55,0 % | 1,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot          | 27,6  | 25,7   | 7,3 %  | 48,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut           | -7,0  | -3,3   | 110,3 % | -7,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto       | 20,6  | 22,4   | -8,1 %  | 41,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto        | 7,0   | 11,2   | -36,8 % | -33,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto       | 7,4   | -    | N/A   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen   | 5,3   | 2,9   | 86,0 %  | -3,4   |
| nettotuotot           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      | 0,2   | 1,6   | -85,4 % | 6,0    |
| nettotuotot           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    | 1,8   | 3,9   | -53,4 % | 15,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä  | 114,9  | 92,4   | 24,4 %  | 127,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut         | -39,2  | -32,7  | 19,8 %  | -60,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut        | -22,3  | -19,5  | 14,5 %  | -38,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus | 0,1   | -    | N/A   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja     | -3,5  | -2,8   | 23,2 %  | -5,7   |
| aineettomista hyödykkeistä    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    | -10,6  | -8,2   | 29,7 %  | -16,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä  | -75,4  | -63,2  | 19,4 %  | -120,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja     | -0,2  | 0,8   | -129,4 % | 0,7    |
| arvonalentumisen peruutukset   |     |     |     |      |
| aineellisista ja         |     |     |     |      |
| aineettomista          |     |     |     |      |
| hyödykkeistä           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista | -17,8  | 0,0   | N/A   | -0,7   |
| ja muista sitoumuksista     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten     | 0,6   | -0,1   | -848,0 % | 0,2    |
| tuloksesta            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 22,0  | 29,9   | -26,3 % | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              | -5,5  | -7,0   | -21,4 % | -0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto          | 16,5  | 22,8   | -27,8 % | 5,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta:              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien  | 17,3  | 22,2   | -21,9 % | 5,2    |
| osuus              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        | -0,8  | 0,6   | -231,0 % | 0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 16,5  | 22,8   | -27,8 % | 5,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, josta   | 0,26  | 0,37   |     | 0,09   |
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien  |     |     |     |      |
| osuus, euroa           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | 0,26  | 0,37   |     | 0,09   |
| osakekohtainen tulos, euroa   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6  | 1-6   | Muutos | 1-12   |
|                    | 2009 | 2008  |     | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto             | 16,5 | 22,8  | -27,8 % | 5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät    |    |     |     |     |
| verojen jälkeen:           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen  | 19,9 | -53,3  | -137,4 | -57,7  |
| arvostuksen muutos käypään arvoon   |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen   | 5,8  | -1,8  | -429,4 | 13,6   |
| muutos käypään arvoon         |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen  | 3,7  | 0,0   | N/A   | 25,4   |
| kirjaus tuloslaskelmaan        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus     | -   | -    | N/A   | -0,3   |
| tuloslaskelmaan            |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman tulos  | 45,9 | -32,1  | -242,7 | -13,1  |
|                    |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos josta:  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien osuus | 46,6 | -32,6  | -243,0 | -13,2  |
|                    |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus           | -0,7 | 0,5   | -264,9 | 0,1   |
|                    |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 45,9 | -32,1  | -242,7 | -13,1  |
|                    |    |     | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tase                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)          | 30.6.200 | 31.12.20 | Muutos  | 30.6.2008 |
|                 | 9    | 08    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat         | 288,7  | 506,3  | -43,0 % | 242,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon | 25,5   | 19,5   | 30,9 %  | 27,4   |
| arvostettavat rahoitusvarat   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset        | 3 039,5 | 2 808,5 | 8,2 %  | 2 466,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet       | 204,8  | 228,9  | -10,5 % | 400,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 3 244,2 | 3 037,3 | 6,8 %  | 2 867,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät   | 30,9   | 35,9   | -13,9 % | 45,8   |
| sijoitukset           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      | 198,7  | 137,0  | 45,0 %  | 68,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta   | 119,2  | 100,5  | 18,6 %  | 86,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja      | 5 820,0 | 5 425,7 | 7,3 %  | 5 082,5  |
| julkisyhteisöiltä        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset     | 5 939,3 | 5 526,2 | 7,5 %  | 5 168,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan | 168,1  | 148,1  | 13,5 %  | 191,3   |
| sijoitukset           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin | 4,7   | 4,5   | 5,0 %  | 4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     | 12,5   | 10,4   | 20,5 %  | 8,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     | 36,4   | 9,8   | 272,8 % | 38,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut   | 67,2   | 79,1   | -15,1 % | 66,8   |
| ennakot             |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat           | 71,0   | 7,2   | 887,0 % | 27,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä       | 138,1  | 86,3   | 60,0 %  | 94,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset        | 3,7   | 2,4   | 55,5 %  | 4,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   | 13,7   | 15,6   | -12,1 % | 14,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset          | 17,4   | 18,0   | -3,1 %  | 19,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat varat     | 0,8   | 0,8   | 0,0 %  | 6,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 10 105,4 | 9 540,1 | 5,9 %  | 8 783,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille     | 1 597,9 | 1 916,9 | -16,6 % | 1 124,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja       | 3 079,9 | 3 098,3 | -0,6 %  | 3 069,0  |
| julkisyhteisöille        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset           | 4 677,8 | 5 015,3 | -6,7 %  | 4 193,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon | -    | 4,6   | N/A   | -     |
| arvostettavat rahoitusvelat   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      | 127,7  | 84,7   | 50,7 %  | 75,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut      | 2 568,7 | 2 118,7 | 21,2 %  | 2 038,6  |
| velkakirjat           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi    | 243,8  | 246,9  | -1,2 %  | 206,6   |
| etuoikeus kuin muilla veloilla |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta  | 742,4  | 502,1  | 47,9 %  | 742,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja     | 197,5  | 262,8  | -24,8 % | 153,2   |
| julkisyhteisöille        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat       | 3 752,5 | 3 130,5 | 19,9 %  | 3 141,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka           | 726,7  | 627,6  | 15,8 %  | 655,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten      | 168,6  | 149,6  | 12,7 %  | 191,7   |
| vakuutusten vastuuvelka     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot  | 68,8   | 81,2   | -15,2 % | 85,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           | 126,8  | 87,8   | 44,4 %  | 111,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä       | 195,6  | 169,0  | 15,8 %  | 196,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset            | 0,9   | 0,9   | -2,8 %  | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat          | 4,6   | 3,0   | 53,8 %  | 5,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    | 54,4   | 38,0   | 43,3 %  | 33,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat            | 59,0   | 40,9   | 44,0 %  | 39,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävinä oleviin varoihin   | 0,2   | 0,2   | 0,0 %  | 0,3    |
| liittyvät velat         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         | 9 709,0 | 9 223,3 | 5,3 %  | 8 494,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma       | 97,3   | 54,3   | 79,2 %  | 21,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma        | 268,9  | 237,5  | 13,2 %  | 252,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus    | 366,1  | 291,8  | 25,5 %  | 273,9   |
| emoyhtiön omasta pääomasta   |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta    | 30,2   | 25,0   | 21,0 %  | 14,3   |
| pääomasta            |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           | 396,3  | 316,8  | 25,1 %  | 288,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä  | 10 105,4 | 9 540,1 | 5,9 %  | 8 783,1  |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma                           

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)               | 1-6 2009 | 1-6 2008 | 1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                | 22,0   | 29,9   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtaan vaikuttamattomien erien    | 35,5   | 1,0    | 34,2   |
| oikaisut                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot            | -7,8   | -12,7   | -16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen      | 49,8   | 18,2   | 24,7   |
| liiketoiminnan saamisten ja velkojen   |     |      |      |
| muutosta                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai  | -547,6  | -845,1  | -1 331,0 |
| vähennys (+)               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai  | 296,2  | 865,5   | 1 515,0  |
| vähennys (-)               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä     | -201,6  | 38,6   | 208,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset  | 5,0   | -     | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta ja  | -24,4  | -28,2   | -28,2   |
| myynti  *)                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit ja aineellisten ja      | -2,5   | 3,4    | 41,9   |
| aineettomien hyödykkeiden luovutukset   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio   | 6,6   | 3,8    | 3,8    |
| vähemmistölle               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä     | -15,3  | -21,0   | 27,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin | -2,4   | 15,5   | 55,3   |
| muilla veloilla              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman lisäys            | 13,6   | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston  | 27,2   | 0,1    | 0,1    |
| lisäys                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             | -10,0  | -20,1   | -20,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä      | 28,4   | -4,4   | 35,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos          | -188,5  | 13,2   | 271,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa          | 512,4  | 240,8   | 240,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa         | 323,9  | 253,9   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat |     |      |      |
| muodostuvat seuraavista tase-eristä:   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa                   | 9,2   | 9,3    | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja       | 4,0   | 1,5    | 3,7    |
| pankkisaamiset              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili          | 275,5  | 232,0   | 492,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset     | 35,2   | 11,1   | 6,0    |
| luottolaitoksilta             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 323,9  | 253,9   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin joilla ei ole       |     |      |      |
| rahavirtavaikutusta:           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset rahoitusvaroista     | 20,7   | -     | 39,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista | 17,5   | 0,0    | 0,7    |
| sitoumuksista               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset          | -6,1   | 0,0    | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset aineettomista | 3,7   | 2,8    | 6,0    |
| ja aineellisista hyödykkeistä       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta    | -0,3   | 0,1    | -0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot aineettomista ja | -0,1   | -2,3   | -12,5   |
| aineellisista hyödykkeistä        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus     | 0,1   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut               | 0,0   | 0,3    | -1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 35,5   | 1,0    | 34,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Vuoden 2008 lukuun sisältyy      |     |      |      |
| lisäkauppasumma Aktia Henkivakuutus Oy:n |     |      |      |
| ostosta                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin kehitys neljännesvuosittain                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | Q2   | Q1   | Q4   | Q3 2008 | Q2 2008 |
|                | 2009  | 2009  | 2008  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           | 39,4  | 32,5  | 26,7  | 25,2  | 25,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot         | 0,5  | 0,1  | 0,1  | 0,0   | 1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto      | 11,0  | 9,5  | 9,3  | 9,4   | 11,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto      | 1,7  | 5,4  | -42,9 | -2,0  | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto     | 5,5  | 2,0  | -   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 5,7  | -0,4  | -3,2  | -3,0  | 1,7   |
| nettotuotot          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     | 0,1  | 0,1  | 3,1  | 1,3   | 0,4   |
| nettotuotot          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  | 1,0  | 0,8  | 8,0  | 3,0   | 2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot     | 65,0  | 50,0  | 1,0  | 33,9  | 47,6  |
| yhteensä           |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -18,9 | -20,3 | -15,2 | -12,7  | -16,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut      | -11,6 | -10,7 | -10,1 | -8,8  | -10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon    | -   | 0,1  | -   | -    | -    |
| tuloutus           |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja   | -1,7  | -1,8  | -1,3  | -1,6  | -1,5  |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   | -5,2  | -5,4  | -4,4  | -3,6  | -4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -37,4 | -38,0 | -31,0 | -26,7  | -32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja   | -0,2  | 0,0  | -0,3  | 0,3   | 0,8   |
| arvonalentumisen peruutukset |    |    |    |     |     |
| aineellisista ja       |    |    |    |     |     |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot     | -16,2 | -1,6  | -0,4  | -0,3  | 0,0   |
| luotoista ja muista      |    |    |    |     |     |
| saamisista          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,3   | 0,1   |
| tuloksesta          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 11,7  | 10,3  | -30,7 | 7,4   | 15,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin oman pääoman muutos                          

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.   | Osake | Muu  | Käyvä | Sijoi | Voitt | Osakk | Vähemm | Oma  |
| euroa)   | -pääo | sidot | n   | tetun | o-  | een-o | i-stön | pääoma |
|      | ma  | tu  | arvon | vapaa | varat | mista | osuus | yhteen |
|      |    | oma  | rahas | n   |    | jien | omasta | sä   |
|      |    | pääom | to  | pääom |    | osuus | pääoma |    |
|      |    | a   |    | an  |    | omast | sta  |    |
|      |    |    |    | rahas |    | a   |    |    |
|      |    |    |    | to  |    | pääom |    |    |
|      |    |    |    |    |    | asta |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 80,2 | 10,4 | -36,4 | 45,4 | 192,1 | 291,8 | 25,0  | 316,8 |
| 1.1.2009  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 13,6 |    |    | 27,2 |    | 40,9 |    | 40,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    | -3,2 | -3,2 |    | -3,2  |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |    |    |    |    | -10,0 | -10,0 |    | -10,0 |
| o     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    | 29,4 |    | 17,2 | 46,6 | -0,7  | 45,9  |
| laajan   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloslaske |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lman tulos |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oman  |    | 0,1  |    |    |    | 0,1  | 6,0  | 6,1  |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutos   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 93,9 | 10,5 | -7,0 | 72,7 | 196,1 | 366,1 | 30,2  | 396,3 |
| 30.6.2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 80,2 | 10,0 | -18,0 | 45,3 | 207,0 | 324,5 | 14,5  | 339,0 |
| 1.1.2008  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 0,0  |    |    |    |    | 0,0  |    | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |    |    |    |    |    | 0,0  |    | 0,0  |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |    |    |    |
| hankinta  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |    |    |    |    | -20,1 | -20,1 |    | -20,1 |
| o     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |    |    | -55,0 |    | 22,4 | -32,6 | 0,5  | -32,1 |
| laajan   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloslaske |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lman tulos |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oman  |    | 4,0  |    | 0,1  | -2,1 | 2,0  | -0,7  | 1,3  |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| muutos   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 80,2 | 14,0 | -73,0 | 45,4 | 207,2 | 273,9 | 14,3  | 288,2 |
| 30.6.2008 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009 suoritettiin
sulautumisvastikkeena 6 800 000 A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa 
per osake ja hinta 6,00 euroa per osake. Vastikkeesta 13,6 miljoonaa euroa   
kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon. 
Yhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus Oy.  

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
kannustetarkoituksessa liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia 
Oyj:n hallitus päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun    
osakeannin nimetyille henkilöille yhtiön ylimmässä operatiivisessa johdossa.  
Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 12 490 uutta A-osaketta, joiden       
merkintähinta oli 6,00 euro per osake ja nimellisarvo 2,00 euroa per osake. 75 
000 euron vastikkeesta 25 000 euroa kirjattiin osakepääomaan ja 50 000 euroa  
vapaan oman pääoman rahastoon.                         
Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | Q2   | Q1   | Q4   | Q3 2008 | Q2 2008 |
|                | 2009  | 2009  | 2008  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           | 39,4  | 32,5  | 26,7  | 25,2  | 25,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot         | 0,5  | 0,1  | 0,1  | 0,0   | 1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto      | 11,0  | 9,5  | 9,3  | 9,4   | 11,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto      | 1,7  | 5,4  | -42,9 | -2,0  | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto     | 5,5  | 2,0  | -   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen | 5,7  | -0,4  | -3,2  | -3,0  | 1,7   |
| nettotuotot          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen     | 0,1  | 0,1  | 3,1  | 1,3   | 0,4   |
| nettotuotot          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  | 1,0  | 0,8  | 8,0  | 3,0   | 2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot     | 65,0  | 50,0  | 1,0  | 33,9  | 47,6  |
| yhteensä           |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        | -18,9 | -20,3 | -15,2 | -12,7  | -16,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut      | -11,6 | -10,7 | -10,1 | -8,8  | -10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon    | -   | 0,1  | -   | -    | -    |
| tuloutus           |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja   | -1,7  | -1,8  | -1,3  | -1,6  | -1,5  |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut   | -5,2  | -5,4  | -4,4  | -3,6  | -4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -37,4 | -38,0 | -31,0 | -26,7  | -32,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja   | -0,2  | 0,0  | -0,3  | 0,3   | 0,8   |
| arvonalentumisen peruutukset |    |    |    |     |     |
| aineellisista ja       |    |    |    |     |     |
| aineettomista hyödykkeistä  |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot     | -16,2 | -1,6  | -0,4  | -0,3  | 0,0   |
| luotoista ja muista      |    |    |    |     |     |
| saamisista          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,3   | 0,1   |
| tuloksesta          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 11,7  | 10,3  | -30,7 | 7,4   | 15,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot                    
Liite 1 Osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset           
tilinpäätösperiaatteet                             

Osavuosikatsauksen laatimisperusteet                      
Aktia Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten  
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia liitteitä,   
joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee tutustua 
yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 kanssa.               

Aktia Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta 
osoitteesta www.aktia.fi.                            

Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2009 kokouksessaan    
20.8.2009.                                   

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu         
vuositilinpäätökseen 31.12.2008 sovellettuja tilinpäätöksen           
laatimisperiaatteita.                              

Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu niin, että vakuutustoimintojen      
nettotuotot, joihin kuuluvat vakuutusmaksutulot, sijoitustoiminnan nettotuotot, 
maksetut vakuutuskorvaukset ja vastuuvelan muutos, esitetään nettona      
liiketoiminnan tuotoissa. Tämä nettotulos esitetään erikseen          
henkivakuutustoiminnasta (henkivakuutusnetto) ja vahinkovakuutustoiminnasta   
(vahinkovakuutusnetto).                             

Tytäryhtiöitä Aktia Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab koskevat tietyt lunastuslausekkeet ja ne on IAS 32.25(a):n   
mukaisesti siirretty vähemmistön osuudesta velaksi 31.12.2008. Vuonna 2009 tämän
velan muutos kirjataan henkilöstökuluihin.                   

Pääsäännön mukaisesti korkosijoitusten arvonmuutokset kirjataan täyden arvon  
rahastoon, ja arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmaan, jos          
liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi.     
Tilinpäätösperiaatteita on tarkennettu entisestään koskien saamistodistuksia.  
Maksukyvyttömyyden lisäksi saamistodistukset tutkitaan yksilöllisesti      
arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on laskenut yli 50  
prosenttia ja instrumentin luottoluokitus on laskenut alle Investment Grade   
-luokituksen (BB+, Ba1 tai alhaisempi). Tilinpäätösperiaatteiden tarkennus   
aiheutti 9,1 miljoonan euron arvonalentumisen vuoden 2009 toiselle       
neljännekselle.                                 

Uudet vuodesta 2009 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit:        
IAS 1 Tilinpäätöstietojen esittäminen (muutettu)                
Standardia on muutettu, jotta se antaisi enemmän tietoja yhtiöiden analysointia 
ja vertailua varten. Konserni ilmoittaa 1.1.2009 alkaen tuloslaskelman ja    
kokonaistuloksen. Konsernin omien varojen muutos sisältää liiketapahtumia    
omistajien kesken.                               

IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelma                          
Tulkinta käsittelee kanta-asiakasohjelmien käsittelyä tilinpäätöksessä.     
Konsernissa on käytössä Aktia Korttibonus bonusohjelma. Bonusohjelmaa on jo  
kirjanpidossa käsitelty IFRIC 13 standardin mukaisesti, minkä vuoksi tämän   
standardin käyttöön otto ei vaikuta konsernin tulokseen tai taloudelliseen   
asemaan. Bonusvelka on vertailuvuoden 2008 osalta siirretty muista veloista   
siirtovelkoihin.                                

Liite 2 Segmenttiraportointi                          
                                        
Liiketoiminta-alueet                              
1.1.2009 alkaen segmentit ovat Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus,   
Vahinkovakuutus ja Muut. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta  
2008 julkaistiin 8.4.2009.                           

Pankkitoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttoritoiminta,    
yrityspankki ja treasury sekä tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia   
Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja kiinteistönvälitysyhtiöt.   
Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n Helsingin yksityispankki ja     
tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab. Henkivakuutus
koostuu Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Vahinkovakuutus-segmentti käsittää Aktia  
Vahinkovakuutus Oy:n. Muut sisältää Aktia Oyj:n konsernihallinnan ja tietyt   
Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu       
liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös Vasp-Invest  
Oy.                                       

Allokointiperiaatteet                              
Eri segmenttien, erityisesti Pankkitoiminnan, korkokatteisiin sisältyvät otto- 
ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja antolainauksen viitekorkojen ja     
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään 
konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury  
vastaa johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja     
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen tai niitä  
rasittaa sisäinen korko keskimääräisen likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan
jakson aikana. Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan         
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti. Aktia ei toistaiseksi  
allokoi omia varoja liiketoiminta-alueille. Muut koostuu tuloslaskelman ja   
taseen eristä, joita ei allokoida liiketoiminta-alueille. Aktia-konsernin    
sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä eliminoidaan ja ilmoitetaan 
kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan        
liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien     
juridisten yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat eliminointeihin.       
Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta ja vähemmistön osuus kuuluvat        
eliminointeihin.                                
Konsernin segmenttiraportointi                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulosl | Pankk | Varainhoi | Henkiva | Vahinko | Muut  | Elimino | Konsern |
| askelm | itoim | to    | kuutus | vakuutu |     | innit  | i    |
| a   | inta |      |     | s    |     |     | yhteens |
|    |    |      |     |     |     |     | ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. | 1 | 1 | 1-6 | 1-6 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
| euroa) | - | - | 200 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|    | 6 | 6 | 9  | 8  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|    | 2 | 2 |   |   | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 | 09 | 08 |
|    | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 9 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkok | 6 | 4 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |  | 1, | 2, | 0, | -0 | 71 | 49 |
| ate  | 8 | 6 |   |   |  |  |  |  | 6 | 2 | 4 | ,2 | ,9 | ,1 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 9 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  | 1, | 2, | -1 | -1 | 0, | 1, |
| tuotot | , | , |   |   |  |  |  |  | 8 | 3 | ,3 | ,3 | 6 | 3 |
|    | 1 | 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkki | 1 | 1 | 5,6 | 5,8 |  |  |  |  | 2, | 1, | -3 | -1 | 20 | 22 |
| otuoto | 5 | 6 |   |   |  |  |  |  | 9 | 9 | ,0 | ,3 | ,6 | ,4 |
| t   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| netto | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkiv |  |  |   |   | 11 | 36 |  |  |  |  | -4 | -2 | 7, | 11 |
| akuutu |  |  |   |   | ,9 | ,0 |  |  |  |  | ,9 | 4, | 0 | ,2 |
| snetto |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahink |  |  |   |   |  |  | 6, |  |  |  | 0, |  | 7, |  |
| ovakuu |  |  |   |   |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 4 |  |
| tusnet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| to   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoit | 6 | 2 | -0, | 0,4 | -0 |  |  |  | 0, | 0, |  |  | 5, | 2, |
| usvaro | , | , | 2  |   | ,5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 9 |
| jen ja | 0 | 4 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -velko |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nettot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoit | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  | 0, | 1, | 0, | 0, | 0, | 1, |
| uskiin | , | , |   |   |  |  |  |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| teistö | 0 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nettot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | 3 | 2 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0, |  | 1, | 3, | -3 | -2 | 1, | 3, |
| oiminn | , | , |   |   |  |  | 0 |  | 1 | 7 | ,0 | ,8 | 8 | 9 |
| an   | 6 | 9 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| muut  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tuotot |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | 9 | 6 | 6,4 | 7,3 | 11 | 36 | 6, |  | 7, | 11 | -1 | -3 | 11 | 92 |
| oiminn | 3 | 7 |   |   | ,5 | ,0 | 7 |  | 6 | ,8 | 1, | 0, | 4, | ,4 |
| an   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 9 |  |
| tuotot | 7 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yhteen |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sä   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkil | - | - | -3, | -2, | -3 | -3 | -6 |  | -8 | -7 | 0, |  | -3 | -3 |
| östöku | 1 | 1 | 6  | 9  | ,0 | ,7 | ,1 |  | ,3 | ,1 | 0 |  | 9, | 2, |
| lut  | 8 | 9 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 1 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | - | - | -2, | -1, | -3 | -3 | -3 |  | 9, | 6, | 5, | 4, | -2 | -1 |
| hallin | 2 | 2 | 0  | 8  | ,6 | ,0 | ,5 |  | 1 | 0 | 7 | 3 | 2, | 9, |
| tokulu | 8 | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |
| t   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 1 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negati |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 0, |  | 0, |  |
| ivisen |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| liikea |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rvon  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tulout |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| us   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poisto | - | - | -0, | -0, | -0 | -0 | -0 |  | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 |
| t   | 1 | 0 | 4  | 2  | ,2 | ,2 | ,3 |  | ,9 | ,7 | ,5 | ,7 | ,5 | ,8 |
| aineel | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lisist | 2 | 9 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a ja  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tomist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hyödyk |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keistä |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | - | - | -0, | -0, |  |  | 0, |  | -4 | -4 | -0 | 0, | -1 | -8 |
| oiminn | 4 | 3 | 4  | 3  |  |  | 1 |  | ,8 | ,1 | ,7 | 0 | 0, | ,2 |
| an   | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| muut  | 9 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kulut |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket | - | - | -6, | -5, | -6 | -7 | -9 |  | -4 | -5 | 4, | 3, | -7 | -6 |
| oiminn | 5 | 4 | 4  | 2  | ,9 | ,0 | ,7 |  | ,9 | ,9 | 7 | 6 | 5, | 3, |
| an   | 2 | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
| kulut | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yhteen | 3 | 7 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sä   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvona |  |  |   |   |  |  |  |  |  | 0, | -0 |  | -0 | 0, |
| lentum |  |  |   |   |  |  |  |  |  | 8 | ,2 |  | ,2 | 8 |
| istapp |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iot ja |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| arvona |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lentum |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| isen  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peruut |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukset |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineel |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lisist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a ja  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aineet |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tomist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hyödyk |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keistä |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvona | - | 0 |   |   |  |  | -0 |  |  |  |  |  | -1 | 0, |
| lentum | 1 | , |   |   |  |  | ,3 |  |  |  |  |  | 7, | 0 |
| istapp | 7 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| iot  | , |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luotoi | 5 |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sta ja |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| muista |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sitoum |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uksist |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 0, | -0 | 0, | -0 |
| osakku |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | 6 | ,1 | 6 | ,1 |
| usyrit |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ysten |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tuloks |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esta  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikev | 2 | 1 | 0,1 | 2,1 | 4, | 29 | -3 |  | 2, | 6, | -6 | -2 | 22 | 29 |
| oitto | 3 | 9 |   |   | 6 | ,0 | ,2 |  | 8 | 6 | ,0 | 6, | ,0 | ,9 |
|    | , | , |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|    | 8 | 0 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimin |   |   | 0, | 3, | -2 |  |  |  |  |  |  |  |
| tojen vaikutus |   |   | 2 | 7 | ,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| konsernin   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| liikevoittoon |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | Pankkit | Varainh | Henkiva | Vahinko | Muut  | Elimino | Konserni |
|   | oiminta | oito  | kuutus | -vakuut |     | innit  | yhteensä |
|   |     |     |     | us   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mil | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30. | 31. |
| j.  | .6 | .1 | .6 | .1 | .6 | .1 | .6 | .1 | .6 | .1 | .6 | .1 | 6.2 | 12. |
| euro | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | .2 | 2. | 009 | 200 |
| a)  | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 20 |   | 8  |
|   | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 | 9 | 08 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käte | 28 | 50 | 0, | 0, | 5, | 13 | 7, |  |  |  | -9 | -9 | 288 | 506 |
| iset | 4, | 2, | 1 | 1 | 9 | ,4 | 9 |  |  |  | ,7 | ,7 | ,7 | ,3 |
| vara | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulo | 3, | 4, |  |  | 9, | 14 | 11 |  |  |  |  |  | 25, | 19, |
| ksen | 9 | 5 |  |  | 9 | ,9 | ,7 |  |  |  |  |  | 5  | 5  |
| kaut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ta  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| käyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ään |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| arvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| on  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| arv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| oste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ttav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| at  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| raho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| itus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| vara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyt | 2 | 2 | 6, | 13 | 65 | 64 | 10 |  | 42 | 37 | -2 | -1 | 3  | 3  |
| ävis | 46 | 35 | 3 | ,2 | 3, | 8, | 1, |  | ,2 | ,0 | 0, | 6, | 244 | 037 |
| sä  | 1, | 5, |  |  | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 4 | ,2 | ,3 |
| olev | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| at  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| raho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| itus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| vara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lain | 5 | 5 | 23 | 17 |  |  |  |  | 0, | 0, | -5 | -1 | 5  | 5  |
| at  | 97 | 52 | ,5 | ,6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6, | 1, | 939 | 526 |
| ja  | 1, | 0, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | ,3 | ,2 |
| muut | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| saam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| iset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijo |  |  |  |  | 16 | 14 |  |  |  |  |  |  | 168 | 148 |
| itus |  |  |  |  | 8, | 8, |  |  |  |  |  |  | ,1 | ,1 |
| sido |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| nnai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| sen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| vast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| uuve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| lan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| sijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| ituk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 61 | 46 | 7, | 7, | 17 | 21 | 46 |  | 81 | 12 | -3 | -3 | 439 | 302 |
| vara | 7, | 5, | 3 | 2 | ,2 | ,5 | ,3 |  | ,6 | 0, | 30 | 12 | ,5 | ,6 |
| t  | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ,3 | ,3 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara | 9 | 8 | 37 | 38 | 85 | 84 | 16 |  | 12 | 15 | -4 | -3 | 10 | 9  |
| t  | 33 | 84 | ,2 | ,1 | 4, | 6, | 7, |  | 4, | 7, | 16 | 50 | 105 | 540 |
| yhte | 8, | 8, |  |  | 0 | 6 | 4 |  | 0 | 4 | ,1 | ,2 | ,4 | ,1 |
| ensä | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tall | 4 | 4 | 14 | 13 |  |  |  |  | 2, | 1, | -1 | -1 | 4  | 5  |
| etuk | 54 | 89 | 4, | 0, |  |  |  |  | 0 | 6 | 5, | 5, | 677 | 015 |
| set | 6, | 8, | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | ,8 | ,3 |
|   | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liik | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | 2  | 2  |
| kees | 58 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, | 5, | 568 | 118 |
| een | 8, | 4, |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | ,7 | ,7 |
| lask | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| etut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| velk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| akir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| jat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vast |  |  |  |  | 76 | 77 | 11 |  |  |  | 10 |  | 895 | 777 |
| uuve |  |  |  |  | 7, | 7, | 6, |  |  |  | ,8 |  | ,3 | ,2 |
| lka |  |  |  |  | 7 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 1 | 1 | 6, | 15 | 16 | 11 | 23 |  | 29 | 22 | -1 | -1 | 1  | 1  |
| vela | 37 | 17 | 7 | ,9 | ,2 | ,1 | ,7 |  | 5, | 8, | 52 | 17 | 567 | 312 |
| t  | 8, | 4, |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | ,6 | ,4 | ,2 | ,1 |
|   | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vela | 8 | 8 | 15 | 14 | 78 | 78 | 14 |  | 29 | 22 | -1 | -1 | 9  | 9  |
| t  | 51 | 20 | 1, | 6, | 3, | 8, | 0, |  | 6, | 9, | 76 | 48 | 709 | 223 |
| yhte | 3, | 7, | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |  | 9 | 6 | ,4 | ,0 | ,0 | ,3 |
| ensä | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       

Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

Johdannaiset 30.6.2009 (milj. euroa)                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset        | Nimellismäär | Varat,  | Velat,  |
|                    | ä yhteensä  | käyvät  | käyvät  |
|                    |       | arvot   | arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 2 113,5   | 51,0   | 17,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 2 113,5   | 51,0   | 17,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 960,0    | 37,2   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 960,0    | 37,2   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on muusta syystä     |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta              |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset   *)        | 7 037,1   | 104,9   | 103,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 191,9    | 1,9    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset   **)       | 120,3    | 3,3    | 3,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset   **)   | 6,3     | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 7 355,6   | 110,4   | 108,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, yhteensä    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 10 110,6   | 193,2   | 122,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 191,9    | 1,9    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset           | 120,3    | 3,3    | 3,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       | 6,3     | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10 429,1   | 198,7   | 127,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät paikallispankeille   |
| välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehdyt       |
| back-to-back-suojaukset mukaan lukien olivat 6 730,6 miljoonaa euroa.    |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaiset 30.6.2008 (milj. euroa)                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset        | Nimellismäär | Varat,  | Velat,  |
|                    | ä yhteensä  | käyvät  | käyvät  |
|                    |       | arvot   | arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 2 494,0   | 10,6   | 16,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 2 494,0   | 10,6   | 16,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 480,0    | 0,6    | 4,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 480,0    | 0,6    | 4,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on muusta syystä     |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta              |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset   *)        | 6 512,3   | 51,2   | 48,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 189,0    | 1,8    | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset   **)       | 163,2    | 2,6    | 2,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset   **)   | 8,6     | 1,8    | 1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 6 873,1   | 57,4   | 54,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, yhteensä    |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset           | 9 486,3   | 62,4   | 69,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 189,0    | 1,8    | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset           | 163,2    | 2,6    | 2,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       | 8,6     | 1,8    | 1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 9 847,1   | 68,6   | 75,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät paikallispankeille   |
| välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen      |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 014,9 miljoonaa euroa.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                    | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                           |      | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut     |      |      |
| sitoumukset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      | 58,3   | 54,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset      | 7,6    | 7,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat      |      |      |
| sitoumukset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt           | 538,7   | 454,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut peruuttamattomat sitoumukset *)        | 12,8   | 12,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset           | 617,4   | 528,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Johdannaisten luottovasta-arvoa ei kirjata taseen ulkopuolisiin eriin,  |
| vaan niiden markkina-arvo sisältyy taseeseen                 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liite 4 Konsernin riskipositiot                         

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus ja vastuut               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto (milj. euroa)               | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                           |      | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat               | 312,9   | 309,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat               | 185,1   | 143,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat                     | 498,0   | 452,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja vastapuoliriskien riskipainotettu määrä  | 3 122,2  | 3 040,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien riskipainotettu määrä 1)       | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä 2)   | 272,7   | 272,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät yhteensä            | 3 394,8  | 3 313,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                 | 14,7   | 13,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %         | 9,2    | 9,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähimmäispääomavaade                 | 271,6   | 265,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien varojen ja minimivaateen    | 226,4   | 187,3   |
| erotus)                       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston ja sen vuoksi, että     |
| nettovaluuttapositiot ovat alle 2 % omista varoista.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen vuoden   |
| keskimääräiset bruttotuotot (145,4 milj. euroa) x riskipainokerroin 12,5.  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (milj. euroa)               | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                           |      | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     | 163,0   | 163,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot                       | 44,6   | 44,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistönosuus                   | 30,2   | 24,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat                     | 70,7   | 93,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto                    | 17,4   | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus                  | -5,0   | -0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      | 320,8   | 334 ,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet             | -8,0   | -8,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus              | -     | -17,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat               | 312,9   | 309,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto                 | -16,3   | -47,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toissijaiset omat varat             | 45,0   | 45,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuudebentuurit                  | 156,4   | 163,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus              | -     | -17,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat               | 185,1   | 143,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä                 | 498,0   | 452,4   |
--------------------------------------------------------------------------------


Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit            
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)  |     |      |      | Riskipainotettu määrä, |
|         |     |      |      | Basel 2        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino    | Taseen  | Taseen  | Yhteensä | 30.6.2009 | 31.12.2008 |
|         | varat  | ulkopuoli |      |      |      |
|         |     | set    |      |      |      |
|         |     | sitoumuks |      |      |      |
|         |     | et    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %       | 974,6  | 26,0   | 1 000,5  | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %       | 1 015,6 | -     | 1 015,6  | 101,6   | 80,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %       | 1 401,0 | 278,7   | 1 679,7  | 291,8   | 335,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %       | 4 291,5 | 120,8   | 4 412,3  | 1 516,6  | 1 421,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %       | 6,7   | 0,8    | 7,5    | 3,5    | 2,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %       | 565,0  | 69,7   | 634,7   | 447,2   | 426,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %      | 649,2  | 112,1   | 761,3   | 702,5   | 720,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %      | 21,2   | 1,3    | 22,5   | 32,7   | 11,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 8 924,6 | 609,3   | 9 534,0  | 3 096,0  | 2 998,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset *) |     | 258,4   | 258,4   | 26,2   | 42,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 8 924,6 | 867,7   | 9 792,4  | 3 122,2  | 3 040,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                          | Riskipainotettu määrä, |
|                          | Basel 2         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi      | 2006   | 2007   | 2008   | 30.6.2009  | 31.12.200 |
|         |     |     |      |       | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuotot   | 140,6  | 145,2  | 150,5   |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden    |     |     | 145,4   |       |      |
| keskiarvo    |     |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indikaattori 15 |     |     | 21,8   |       |      |
| %        |     |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen  |     |     | 21,8   | 272,7    | 272,7   |
| riskin      |     |     |      |       |      |
| pääomavaade   |     |     |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konglomeraatin vakavaraisuus                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 30.6.2009   | 31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ensisijaiset omat varat      | 378,5     | 359,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialakohtaiset varat           | 178,2     | 161,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja erityiset     | -93,0     | -101,9    |
| vähennykset                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toimialakohtaiset varat, joita ei voi  | -       | -       |
| siirtää                   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat yhteensä     | 463,7     | 419,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan pääomavaade         | 273,8     | 266,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen pääomavaade       | 47,9     | 43,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien varojen minimimäärä          | 321,6     | 310,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin vakavaraisuus        | 142,1     | 109,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %            | 144,2     | 135,2     |
--------------------------------------------------------------------------------


Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus on laadittu          
konsolidointimenetelmää käyttäen ja perustuu voimassa olevaan          
FICO-lainsäädäntöön sekä Finassivalvonnan ohjeisiin.              


Liite 5                                     
Sulautuminen Veritas Vakuutusvakuutuksen kanssa toteutettiin          
sulautumissuunnitelman mukaisesti 1.1.2009, minkä jälkeen vakuutustoimintaa   
harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus.   

Aktia Oyj on sulautumissuunnitelman mukaisesti laskenut sulautumisvastikkeena  
liikkeeseen 6 800 000 uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden    
arvostus on tehty vuodenvaihteessa tehtyjen kauppojen perusteella.       

Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös asiakaskohtaisten  
aineettomien hyödykkeiden esiintyminen. Veritas Vahinkovakuutuksen asiakaskanta
oli sulautumishetkellä 70 000. Kunkin asiakkaan arvoksi määriteltiin 20 euroa, 
jolloin hankitun aineettoman oikeuden arvoksi tuli 1 400 000 euroa, joka    
poistetaan kahden vuoden aikana. Muilla aineettomilla hyödykkeillä ei katsottu 
olevan arvoa hankintahetken taseessa.                      

Vakuutusteknisen vastuuvelan nykyarvoa on tarkistettu käyvän arvon arvion mukaan
IFRS-sääntöjen 4.32 ja 4.31 mukaisesti. Myös vastuuvelkaan sisältyvä      
tasoitusmäärä on IFRS-sääntöjen mukaan laskennallisten verojen vähentämisen   
jälkeen kirjattu omaan pääomaan.                        

Koska alustavan hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät       
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 139 856,09 euroa     
negatiivista liikearvoa, joka tuloutettiin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 
aikana.                                     

Vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla Aktia Vahinkovakuutus Oy:n liiketoiminnan 
tuotot yhteensä olivat 6,7 miljoonaa euroa ja kauden tulos verojen jälkeen -2,3 
miljoonaa euroa.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        |        | 1.1.2009   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Veritas    | Käyvän arvon | Veritas    |
|               | Vahinkovakuut | oikaisu    | Vahinkovakuutu |
|               | us      |        | ksen      |
|               |        |        | hankintahetken |
|               |        |        | tase      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa ja pankkisaamiset   | 18,0     |        | 18,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset      | 75,8     |        | 75,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet     | 30,1     | 2,2      | 32,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyvissä olevat       | 105,9     | 2,2      | 108,1     |
| rahoitusvarat        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt         | 11,1     | 15,1     | 26,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   | 1,7      | 1,4      | 3,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet   | 0,8      |        | 0,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat         | 22,7     |        | 22,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 1,4      |        | 1,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       | 161,5     | 18,7     | 180,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka         | 99,1     | 12,0     | 111,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat         | 13,9     | 0,7      | 14,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  | 10,3     | 1,6      | 11,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       | 123,4     | 14,2     | 137,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat netto IFRS:n mukaan  | 38,1     |        | 42,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisvastike      |        |        | 40,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut hankintamenot  |        |        | 1,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinta-arvo        |        |        | 42,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta on maksettu     |        |        | 1,6      |
| käteisellä         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sulautumisvastikkeena maksettu 6 800 000 Aktia   | 40,8      |
| Oyj:n osaketta à 6 euroa                  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erotus = negatiivinen    |        |        | 0,1      |
| liikearvo          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------Helsinki 20. elokuuta 2009                           

AKTIA OYJ                                    
Hallitus                                    


Kertomus Aktia Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2009 yleisluonteisesta   
tarkastuksesta                                 
Aktia Oyj:n hallitukselle                            

Johdanto                                    

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Oyj:n taseen 30.6.2009,       
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman 
kyseisenä päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä merkittäviä    
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat   
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen      
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella  
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.      

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus                      
                                        
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan  
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaation  
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu  
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä  
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita    
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on    
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja     
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen  
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset     
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen 
emme anna tilintarkastuskertomusta.                       

Lausunto                                    

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä  
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön      
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta   
asemasta 30.6.2009 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä    
päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.                 


Helsingissä 20. elokuuta 2009                          

PricewaterhouseCoopers Oy                            
KHT-yhteisö                                   Jan Holmberg                                  
KHT
AKTIA OYJ 

Lisätietoja: 	

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210 
CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6595

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369Jakelu                                     
Nasdaq OMX Helsinki                          
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.aktia.com


Lehdistötilaisuus tänään 20.8.2009 klo 12.00, Aktia Oyj, Mannerheimintie 14A
3.krs, Helsinki

Tilaa

Liitteet & linkit