Aktia Oyj: Aktia aloittaa yhteistoiminta-neuvottelut

 

 

Aktia aloittaa yhteistoiminta-neuvottelut

 

Kuten Aktia osavuosikatsauksessaan 3.8.2011 kertoi, konserni tavoittelee merkittävää tuottojen kasvua ja 10 prosentin kustannussäästöjä kolmen vuoden kuluessa. Luodakseen edellytykset konsernin kannattavalle kasvulle Aktia aloittaa kustannusrakenteen sopeuttamisen. Osassa Aktia-konsernin tytäryhtiöistä käynnistetään tehostamistoimenpiteitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Neuvottelujen arvioidaan johtavan henkilöstön supistumiseen noin 40 henkilöllä. Lisäksi Aktia on jo aloittanut ja aloittamassa lukuisia muita säästötoimia konsernin eri toiminnoissa.

Uudelleenjärjestelyt aiheuttavat todennäköisesti kertaluontoisen kustannuserän vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kertaluonteisen kustannuserän suuruus selviää neuvotteluiden edetessä.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:

Aktia Oyj, toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6520

Lähettäjä:

Viestintäpäällikkö Göran Stenberg, puh. 010 247 6590, 040 5050 689

 

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.fi

Tilaa